Akupunktura – alternatywny sposób na ból

Akupunktura, czyli wywodząca się ze starożytnych Chin naturalna metoda leczenia bólu, wciąż wywołuje u wielu pacjentów sceptyczne reakcje, wielu wątpi w jej skuteczność. Wbrew tym obawom, akupunktura stosowana jest z powodzeniem na całym świecie i jako jedna z nielicznych metod medycyny naturalnej uznana jest przez Światową Organizację Zdrowia jako skuteczny sposób na walkę z szeregiem dolegliwości, w tym bólowych.
Mimo że akupunktura nadal uchodzi za egzotyczny sposób leczenia, warto zainteresować się tą metodą.

Czym dokładnie jest akupunktura? Sam zabieg polega na nakłuwaniu odpowiednich miejsc na ciele pacjenta cienkimi igłami. Miejsca te określane są jako punkty akupunkturowe. Są one zlokalizowane wzdłuż tzw. meridianów, czyli linii energetycznych odpowiedzialnych za przepływ energii przez ciało ludzkie. – Tradycyjna medycyna chińska wychodzi z założenia, że siła witalna, czyli siła życia, rządzi działalnością głównych, znajdujących się w ciele ludzkim organów i układów. Ta siła witalna, zwana również energią chi, przepływa z jednego organu do drugiego kanałami, inaczej mówiąc: meridianami, zawsze tą samą stałą drogą. Energia musi płynąć swobodnie, nie napotykając po drodze żadnych przeszkód, a jej strumień musi mieć odpowiednią siłę i wartość. Każda choroba to jakaś przeszkoda w przepływie energii. Niezależnie od systemu medycznego powodzenie terapii polega zawsze na przywróceniu prawidłowego krążenia energii chi w organizmie. Akupunktura reguluje tę energię bezpośrednio – przez specjalne punkty leżące na meridianach – czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Czy akupunktura działa?

Profesor Kathy Sykes, pracująca dla Bristol University w Wielkiej Brytanii postanowiła empirycznie sprawdzić, czy akupunktura jako metoda leczenia chorób rzeczywiście się sprawdza. W tym celu wybrała się do Szanghaju, aby u źródła zweryfikować wiarygodność tej techniki. Była tam m.in. świadkiem przeprowadzenia operacji na otwartym sercu, podczas której chińscy lekarze stosują kombinację akupunktury i konwencjonalnych metod uśmierzania bólu zamiast ogólnego znieczulenia. W Chinach, jak zauważyła, akupunktura jest używana jednocześnie ze zdobyczami medycyny zachodniej, a czasami jako ich zamiennik. Badaczka ta w ramach eksperymentu weryfikującego sposób działania akupunktury, którego rezultaty można obejrzeć w dokumencie BBC pt. „The Science of Acupuncture”, namówiła także kluczowych naukowców, zarówno w Wielkiej Brytanii i USA, do poddania tej metody testom naukowym. Udowadniają oni, że choć w przypadku większości chorób akupunktura nie może być traktowana jako efektywna metoda leczenia, to, nieoczekiwanie dla wielu z nich, okazuje się, że istnieje szereg dolegliwości objawiających się przewlekłym bólem, w przypadku których można mieć pewność, że akupunktura da oczekiwany efekt w postaci zmniejszenia bądź nawet ustąpienia bólu. Zgadza się to z opiniami i doświadczeniami wielu polskich lekarzy, którzy są zdania, że najlepsze rezultaty można osiągnąć, łącząc akupunkturę z nowoczesną medycyną. Niestety, często muszą oni walczyć z powszechnie panującym przekonaniem, jakoby akupunktura była sposobem na wyleczenie każdej choroby, bez żadnych przeciwwskazań i efektów ubocznych.

Tymczasem, jak każda metoda leczenia, także akupunktura nie może być stosowana u każdego chorego. Polskie Towarzystwo Akupunktury wśród przeciwwskazań do stosowania tej metody wymienia m.in. choroby skórne, szczególnie ze zmianami infekcyjnymi, hemofilię, choroby układu oddechowego i krążenia w okresie dekompresji, znaczne wyniszczenie organizmu, wiek niemowlęcy czy gruźlicę. Zabiegi akupunktury należy stosować zatem tylko w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie i po uzyskaniu jego zgody na stosowanie tego typu metody.

Akupunktura. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Mimo że akupunktura nadal uchodzi w Polsce za egzotyczny sposób leczenia, warto zainteresować się tą metodą, zwłaszcza kiedy konwencjonalne leczenie przeciwbólowe zawodzi bądź może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia. Metoda ta świetnie sprawdza się przede wszystkim w przypadku leczenia bólów rozmaitego pochodzenia. Polskie Towarzystwo Akupunktury podaje w tym zakresie kilka szczególnych wskazań wybranych na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz doświadczeń chińskich ośrodków leczenia za pomocą akupunktury. Metoda ta przynosi dobre efekty szczególnie w przypadku bólów głowy, migren, napadowych bólów pochodzenia naczyniowego, bólów poekstrakcyjnych zębów, bólów miesiączkowych oraz przy zespole bolesnego barku, kiedy występuje znaczny przykurcz. Akupunktura z powodzeniem stosowana jest też w leczeniu chorób narządu ruchu, układu nerwowego, przemiany materii czy chorób wewnętrznych i naczyń. Wielu pacjentów zastanawia się, czy zabiegi akupunktury są bolesne. Choć kilka do kilkunastu igieł wbitych w ciało pacjenta wygląda nieco przerażająco, zabieg zasadniczo nie jest dla pacjenta bardzo niekomfortowy. Niemniej jednak podczas iniekcji możemy odczuć lekkie ukłucia (choć wiele zależy od dolegliwości, z jaką zgłasza się pacjent), zaś po zakończeniu możemy odczuwać senność, zawroty głowy oraz lekki ból w miejscach nakłuć. Warto także zaznaczyć, że skuteczność akupunktury uzależniona jest od odpowiednio dobranej długości terapii. Zwykle specjaliści mówią o konieczności przeprowadzenia minimum 10 zabiegów, by osiągnąć oczekiwane wyniki. Istotne jest także to, by zabiegi akupunktury przeprowadzone były przez wykształconego i przede wszystkim doświadczonego lekarza. Obecnie coraz więcej lekarzy decyduje się na kursy doskonalące ich umiejętności w tym względzie.

Profesor Kathy Sykes w ramach swoich badań nad akupunkturą wraz z naukowcami brytyjskimi przeprowadziła także ciekawy eksperyment, w ramach którego na bieżąco monitorowano mózg pacjenta poddawanego powierzchownym i głębokim iniekcjom igłami akupunkturowymi. Profesor Sykes tak podsumowuje wyniki tych testów: – Akupunktura ma rzeczywisty wpływ na mózg i działa na niego w zupełnie nieoczekiwany sposób. Jest to wynik, który zaskoczył nas wszystkich. Najprawdopodobniej akupunktura ma wpływ na tę część mózgu, która pomaga nam zdecydować, czy coś jest bolesne, czy nie. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu możemy postawić tezę, że to jest właśnie powód, dla którego akupunktura tak dobrze wpływa na pacjentów, którzy muszą borykać się z przewlekłym bólem.

Zakaz stosowania akupunktury 

Zakaz stosowania zabiegów akupunktury dotyczy przypadków:

  • uogólnionych chorób skórnych, szczególnie ze zmianami infekcyjnymi,
  • hemofilii,
  • osób z wszczepionym rozrusznikiem serca (elektrostymulacja),
  • znacznego wyniszczenia organizmu,
  • wieku niemowlęcego,
  • zapalenia otrzewnej,
  • chorób układu oddechowego i krążenia w okresie dekompresji,\
  • czynnej gruźlicy, sarkoidozy.

Akupunktura a choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe, ze względu na możliwość wywołania przerzutów lub przyspieszenia wzrostu nowotworu (poprzez polepszenie ukrwienia), są przeciwwskazaniem do stosowania akupunktury.

W chorobie nowotworowej są podejmowane próby oddziaływania przeciwbólowego (szczególnie elektroakupunktury). Zabiegi akupunktury mogą spowodować obniżenie temperatury ciała i zmianę przebiegu choroby, dlatego jeżeli pochodzenie temperatury ciała jest nieznane, zalecane jest wstrzymanie się z zabiegami.

Źródło: Polskie Towarzystwo Akupunktury www.akupunktura.org

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 16.01.2018
Data ostatniej aktualizacji 16.01.2019