Kadra kierownicza

dr n. med. Arkadiusz Krakowiecki, Dyrektor Medyczny

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny i specjalizację z chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W 2011 roku obronił doktorat z diabetologii. Jest autorem i współautorem 18 publikacji z zakresu diabetologii oraz 26 abstraktów prezentowanych m.in. w gronach naukowych PTD, ADA i EASD. Od początku kariery zawodowej jest związany z warszawską służbą zdrowia. Do zespołu Medicover dołączył w 2011 roku jako lekarz Oddziału Pomocy Doraźnej Szpitala Medicover. Po objęciu kierownictwa nad oddziałem sprawnie łączył zrozumienie potrzeb pacjentów z biznesowym charakterem działalności szpitala. Jako Dyrektor Medyczny Szpitala Medicover dr Krakowiecki będzie odpowiadał za ochronę życia i zdrowia pacjentów oraz udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i opieki medycznej.

Anna Nipanicz-Szalkowska, Dyrektor ds. Komercyjnych i Obsługi Klienta Szpitala

Jest absolwentką wydziału zarządzania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Z Medicover związana jest od 2008 roku. Przez prawie 7 lat pełniła funkcję Kierownika Centrum Medycznego Medicover gdzie zarządzała 120 osobowym zespołem ludzi dbając o sprawne działanie placówki. Odpowiadała między innymi za organizację oraz koordynację procesów zarządczych spełniających wymogi jakościowe obowiązujące w usługach medycznych oraz implementację projektów badawczych zmierzających do sprawdzania skuteczności wsparcia opieki i prowadzenia pacjentów. W kadrze zarządzającej Szpitala od 2015 roku, obecnie obejmuje stanowisko Dyrektor Szpitala ds. Operacyjnych i Obsługi Klienta i odpowiada za wprowadzanie standardów obsługi na najwyższym, światowym poziomie oraz zarządzanie zespołami dedykowanymi obsłudze klienta i procesom operacyjnym.

dr n. med. Krzysztof Przyśliwski, Dyrektor ds. Rozwoju Procesów

Posiada drugi stopień specjalizacji z pediatrii oraz zdrowia publicznego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia podyplomowe z zarządzania szpitalem i administracją zdrowiem publicznym. Posiada również tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Stockholm’s School of Business. W Szpitalu Medicover obejmuje stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Procesów. Odpowiada za wdrożenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM – Total Quality Management) oraz za dostosowane procesów i systemów szpitalnych do zmieniających się wymagań pacjentów. Przed swoją pracą w Medicover Krzysztof zarządzał szpitalem w Łańcucie oraz prywatnym centrum medycznym w Rzeszowie, współpracował z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest również doświadczonym audytorem ISO:9001.

dr n. med. Honorata Sokolnicka, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Jest doktorem nauk medycznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. W Szpitalu Medicover odpowiedzialna jest za jakość i standardy opieki świadczonej przez pielęgniarki i położne Szpitala Medicover. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez wiele lat w oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podczas stażów zawodowych m.in.: we Francji, Szwajcarii, Holandii. Od 2005 roku kierowała pracą zespołów pielęgniarskich w renomowanych firmach medycznych. Jest nauczycielem akademickim oraz członkiem Rady Programowej Studiów „Pielęgniarstwo AWF-Medicover. Europejski Standard Zawodu”.