Certyfikaty i nagrody

Naszym celem jest wsparcie Pacjentów w utrzymaniu jak najlepszego zdrowia. Dlatego właśnie stworzyliśmy pełnoprofilowy szpital o najwyższym poziomie usług:

  • Zapewniamy naszym Pacjentom kompleksową opiekę medyczną.
  • Zatrudniamy personel medyczny o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.
  • Tworzymy komfortowe warunki pobytu Pacjentów w naszych placówkach, zapewniając przyjazną atmosferę na każdym etapie świadczonych usług.
  • Pacjenci otrzymują pełną informację dotyczącą stanu ich zdrowia oraz proponowanego leczenia, tak aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia.
  • Profilaktyka jest kluczem do zmniejszenia ryzyka poważnych chorób, dlatego nie tylko przeprowadzamy regularne testy diagnostyczne, lecz również promujemy postawy pro­-zdrowotne w codziennym życiu.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować nam najwyższe standardy wykonywanych usług.

Dowodem na to są certyfikaty i nagrody, które otrzymaliśmy.

Akredytacja Ministra Zdrowia

W styczniu 2011 roku otrzymaliśmy akredytację Ministra Zdrowia potwier­dzającą, że nasz szpital spełnia wysokie standardy medyczne wyzna­czane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

System Zarządzania Jakością

Szpital Medicover uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2008) potwierdzający, że od początku działania przykładamy ogromną wagę do jakości świadczo­nych usług.

Distinguished International Hospital Award

W ramach klasyfikacji, która wyróżnia szpitale spełniające międzynarodowe standardy, otrzymaliśmy nagrodę Distinguished International Hospital Award.

Bezpieczna Chirurgia ratuje życie

Bierzemy udział w programie Światowej Organizacji Zdrowia „Bezpieczna chirurgia ratuje życie”, którego celem jest minimalizacja ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym.