Zarząd

John Stubbington, CEO Dywizji Medicover

Związany z Medicover od 2010 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Przez 8 lat pracował jako Dyrektor Operacyjny firmy ubezpieczeniowej BUPA International, jednocześnie zajmując stanowisko Dyrektora Generalnego spółki zależnej IHI BUPA w Danii. Wcześniej, John Stubbington pracował przez 10 lat w krajowym oddziale BUPA w Wielkiej Brytanii, zajmując różne stanowiska zarządcze, w tym Dyrektora Działu Obsługi Klienta. W przeszłości kierował także sprzedażą prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w towarzystwach ubezpieczeniowych: CIGNA oraz AVIVA. John Stubbington jest jednocześnie Dyrektorem Operacyjnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Medicover Forsakrings, gdzie odpowiada za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych Medicover.
John Stubbington jest jednocześnie Dyrektorem Operacyjnym Grupy Medicover.

Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwijał od 2012 roku i jako dyrektor sprzedaży miał bardzo duży wpływ na dobre wyniki firmy w ostatnich latach. Wystarczy wspomnieć, że liczba klientów Medicover w segmencie B2B wzrosła w tym czasie o 55%. Artur posiada siedemnastoletnie doświadczenie managerskie oraz wiedzę ekspercką w zakresie sprzedaży i zarządzania, które wykorzystał w swojej pracy w Medicover wprowadzając zmiany przekładające się na rezultaty firmy. Wcześniej pracował w takich firmach jak DHL Express, Siemens, MS Stolica i PTK Centertel.

Artur Białkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Mirosław Suszek, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Związany z Medicover od sierpnia 2014 roku, odpowiada za dostarczanie usług medycznych w placówkach Medicover. W latach 2012 - 2014 pełnił obowiązki Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu spółki Netia S.A. Wcześniej pracował w UPC Polska, od 2004 roku jako Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu a wcześniej na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom MBA uzyskany w Szkole Biznesu PW. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie. W 2015 i 2016 roku brał udział w programach szkoleniowych organizowanych przez Harvard Business School w Bostonie, gdzie zdobył wiedzę nt. strategii dostarczania opieki medycznej oraz innowacyjnych rozwiązań w firmach medycznych.  

Dr n. med. Piotr Soszyński, Członek Zarządu Medicover Polska 

Związany z Medicover od 2005 r. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, posiada tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Endokrynologii CMKP, w tym czasie odbył kilkuletni staż w wiodących ośrodkach medycznych w USA, m.in. w Harvard Medical School w Bostonie. Od 1997 r. Dyrektor ds. Medycznych w oddziale firmy Bayer w Warszawie, potem Dyrektor ds. Badań Klinicznych i szef polskiego biura regionalnego ośrodka badań klinicznych AstraZeneca w Europie Centralnej i Wschodniej. Współzałożyciel i wieloletni Członek Zarządu, w tym Wiceprezes (2000-2002) i Prezes (2002-2004), Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Piotr Wojciechowski  – Członek Zarządu Medicover Polska

Związany z Medicover od września 2011 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Kariera zawodowa Piotra Wojciechowskiego obejmuje kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich w działach finansowych międzynarodowych firm. Od 2003 r. pracował w Shell Polska, najpierw jako Head of Finance Operations Manager, a potem – Dyrektor Finansowy. Wcześniej związany z Credit Suisse First Boston, gdzie pełnił podwójną rolę Kontrolera Finansowego i Compliance Officer, wspierając dział bankowości inwestycyjnej i dział maklerski.