Zarząd

John Stubbington, CEO Medicover Healthcare Services

Związany z Medicover od 2010 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Przez 8 lat pracował jako Dyrektor Operacyjny firmy ubezpieczeniowej BUPA International, jednocześnie zajmując stanowisko Dyrektora Generalnego spółki zależnej IHI BUPA w Danii. Wcześniej, John Stubbington pracował przez 10 lat w krajowym oddziale BUPA w Wielkiej Brytanii, zajmując różne stanowiska zarządcze, w tym Dyrektora Działu Obsługi Klienta. W przeszłości kierował także sprzedażą prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w towarzystwach ubezpieczeniowych: CIGNA oraz AVIVA. John Stubbington jest jednocześnie Dyrektorem Operacyjnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Medicover Forsakrings, gdzie odpowiada za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych Medicover.
John Stubbington jest jednocześnie Dyrektorem Operacyjnym Grupy Medicover.

Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwijał od 2012 roku i jako dyrektor sprzedaży miał bardzo duży wpływ na dobre wyniki firmy w ostatnich latach. Wystarczy wspomnieć, że liczba klientów Medicover w segmencie B2B wzrosła w tym czasie o 55%. Artur posiada siedemnastoletnie doświadczenie managerskie oraz wiedzę ekspercką w zakresie sprzedaży i zarządzania, które wykorzystał w swojej pracy w Medicover wprowadzając zmiany przekładające się na rezultaty firmy. Wcześniej pracował w takich firmach jak DHL Express, Siemens, MS Stolica i PTK Centertel.

Artur Białkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Mirosław Suszek, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Związany z Medicover od sierpnia 2014 roku, odpowiada za dostarczanie usług medycznych w placówkach Medicover. W latach 2012 - 2014 pełnił obowiązki Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu spółki Netia S.A. Wcześniej pracował w UPC Polska, od 2004 roku jako Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu a wcześniej na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom MBA uzyskany w Szkole Biznesu PW. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie. W 2015 i 2016 roku brał udział w programach szkoleniowych organizowanych przez Harvard Business School w Bostonie, gdzie zdobył wiedzę nt. strategii dostarczania opieki medycznej oraz innowacyjnych rozwiązań w firmach medycznych.  

Dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka, Członek Zarządu Medicover Polska

Dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka pracuje w Medicover od 1995r. Obecnie jako Dyrektor ds. Medycznych jest odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne jakości usług medycznych świadczonych w Medicover, rozwoju oferty, medycynę pracy i ergonomię, standardy profilaktyki indywidualnej i korporacyjnej, a także system zarządzania jakością i ryzykiem. Jest doktorem hab. nauk medycznych, specjalistą w zakresie chorób wątroby oraz wykładowcą i pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Wojciechowski  – Członek Zarządu Medicover Polska

Związany z Medicover od września 2011 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Kariera zawodowa Piotra Wojciechowskiego obejmuje kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich w działach finansowych międzynarodowych firm. Od 2003 r. pracował w Shell Polska, najpierw jako Head of Finance Operations Manager, a potem – Dyrektor Finansowy. Wcześniej związany z Credit Suisse First Boston, gdzie pełnił podwójną rolę Kontrolera Finansowego i Compliance Officer, wspierając dział bankowości inwestycyjnej i dział maklerski.