Proces rekrutacyjny

Jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Medicover? Dowiedz się jak przebiega proces rekrutacji!

Każdy nowy pracownik medyczny może liczyć na rzetelne wdrożenie na stanowisko pracy. W pierwszych dniach pracy pracownicy otrzymują wyczerpujące informacje na temat zasad organizacji pracy i komunikacji z pacjentem oraz mają możliwość zdobycia szczegółowych informacji o naszej firmie. Nowi pracownicy zawsze mogą liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych współpracowników oraz przełożonych.

 1. Pierwszy etap to przesłanie zgłoszenia w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie.
 2. Kandydaci, którzy spełniają wymagania są zapraszani do udziału w rozmowie telefonicznej prowadzonej przez przedstawiciela działu HR.
 3. Kolejnym etapem jest spotkanie z bezpośrednim przełożonym – Kierownikiem ds. Medycznych/Koordynatorem Zespołu pielęgniarskiego. Na tym etapie rozmawiamy o wzajemnych oczekiwaniach, standardach pracy w Medicover oraz sprawdzamy dopasowanie do zespołu.
 4. Wybranych kandydatów zapraszamy na kolejną rozmowę mającą na celu doprecyzowanie szczegółów współpracy.
 5. Każdy kandydat biorący udział w spotkaniu rekrutacyjnym otrzymuje od nas informację na temat decyzji. Decyzję taką otrzymuje telefonicznie lub mailowo.
 6. Proces rekrutacji kończy się przedstawieniem oferty zatrudnienia oraz przesłaniem dokumentów niezbędnych do zatrudnienia.
 1. Prześlij do nas swoje CV w odpowiedzi na interesujące Cię ogłoszenie. Zostanie ono przez nas przeanalizowane.
 2. Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu będą spełniać wszystkie wymagania zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie telefonicznej lub bezpośrednio na spotkanie z przedstawicielem działu HR.
 3. Zależy nam na jak najlepszym poznaniu Ciebie i Twoich kompetencji. Dlatego kolejnym etapem jest spotkanie z bezpośrednim przełożonym. Na tym etapie, w zależności od specyfiki stanowiska, możesz zostać poproszony o wykonanie krótkich zadań, wypełnienie testu językowego lub testu psychometrycznego.
 4. W przypadku niektórych stanowisk zapraszamy kandydatów na rozmowę z Dyrektorem danego działu lub Dyrektorem Pionu HR.
 5. Każdy kandydat biorący udział w spotkaniu rekrutacyjnym otrzymuje od nas informację na temat decyzji. Decyzję taką możesz otrzymać telefonicznie lub mailowo.
 6. Proces rekrutacji kończy się przedstawieniem listu intencyjnego.