Proces rekrutacyjny

Rekrutacje - przebieg rekrutacji

Każdy nowy pracownik medyczny może liczyć na rzetelne wdrożenie na stanowisko pracy. W pierwszych dniach pracy pracownicy otrzymują wyczerpujące informacje na temat zasad organizacji pracy i komunikacji z pacjentem oraz mają możliwość zdobycia szczegółowych informacji o naszej firmie. Nowi pracownicy zawsze mogą liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych współpracowników oraz przełożonych.

Rekrutacje -  przebieg rekrutacji

Jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Medicover? Dowiedz się jak przebiega proces rekrutacji! W przypadku stanowisk medycznych nielekarskich proces rekrutacji przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku stanowisk biurowych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów oraz innych pracowników medycznych można znaleźć klikając tutaj. W przypadku rekrutacji lekarzy proces przebiega w nieco inny sposób.
Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Etap I

Pierwszym etapem procesu rekrutacji jest selekcja otrzymanych aplikacji. Wstępnej selekcji aplikacji dokonuje Zespół Rekrutacji. Następnie wybrane aplikacje przekazywane są do osoby odpowiadającej za rekrutację w danym Centrum Medicover.

Etap II

Kandydaci, których aplikacje spełniają wszystkie wymagania zapraszani są na spotkanie, podczas którego weryfikowane jest doświadczenie oraz kwalifikacje.

Etap III

Jeżeli lekarz spełni wszystkie wymagania, wówczas otrzymuje ofertę współpracy. Wszyscy lekarze, którzy zostali zaproszeni na spotkanie, a nie otrzymali oferty zatrudnienia są informowani przez pracownika odpowiedzialnego za rekrutację o podjętej decyzji.