Proces rekrutacyjny

Jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Medicover? Dowiedz się jak przebiega proces rekrutacji!

Każdy nowy pracownik medyczny może liczyć na rzetelne wdrożenie na stanowisko pracy. W pierwszych dniach pracy pracownicy otrzymują wyczerpujące informacje na temat zasad organizacji pracy i komunikacji z pacjentem oraz mają możliwość zdobycia szczegółowych informacji o naszej firmie. Nowi pracownicy zawsze mogą liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych współpracowników oraz przełożonych.

  1. Prześlij do nas swoje CV w odpowiedzi na interesujące Cię ogłoszenie. Zostanie ono przez nas przeanalizowane.
  2. Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu będą spełniać wszystkie wymagania zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie telefonicznej lub bezpośrednio na spotkanie z przedstawicielem działu HR.
  3. Zależy nam na jak najlepszym poznaniu Ciebie i Twoich kompetencji. Dlatego kolejnym etapem jest spotkanie z bezpośrednim przełożonym. Na tym etapie, w zależności od specyfiki stanowiska, możesz zostać poproszony o wykonanie krótkich zadań, wypełnienie testu językowego lub testu psychometrycznego.
  4. W przypadku niektórych stanowisk zapraszamy kandydatów na rozmowę z Dyrektorem danego działu lub Dyrektorem Pionu HR.
  5. Każdy kandydat biorący udział w spotkaniu rekrutacyjnym otrzymuje od nas informację na temat decyzji. Decyzję taką możesz otrzymać telefonicznie lub mailowo.
  6. Proces rekrutacji kończy się przedstawieniem listu intencyjnego.