Wolontariat

Idea wolontariatu realizowana jest przez Fundację Medicover poprzez zróżnicowane inicjatywy lokalne, proponowane i wprowadzane w życie przez pracowników i współpracowników Grupy Medicover. Fundacja jest organizacją posiadającą odpowiednie zaplecze, wiedzę i doświadczenie, jednak aby jej działania miały siłę oddziaływania, potrzebni są ludzie odpowiednio zaangażowani i chętni do współpracy i niesienia pomocy. Takich ochotników-wolontariuszy nie brakuje w grupie w Medicover. To właśnie wrażliwe serca i wysokie kwalifikacji pracowników Grupy Medicover pozwalają na wypełnianie misji Fundacji Medicover. Wszyscy wierzymy, że razem możemy więcej i że w tym tkwi siła pomagania.

Sukcesy wolontariatu w 2014 r:

  • Ponad 20 zrealizowanych projektów
  • Ponad 450 wolontariuszy
  • Około 1000 osób skorzystało ze wsparcia Fundacji Medicover
  • 100% wolontariuszy zaangażowanych w akcje Fundacji Medicover deklaruje, że są szczęśliwi i zadowoleni z takiej formy działania na rzecz innych i chętnie zaangażują się w kolejne projekty.