Gdynia

PoZdro! W Gdyni

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! zainicjowany został w Gdyni. Powodem wyboru tego miasta przez organizatorów akcji – Fundację Medicover, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Radę Naukową Medicover – była udana współpraca Fundacji z lokalnym samorządem, od lat angażującym się w kampanie prozdrowotne i prospołeczne. Założeniem PoZdro! jest przebadanie 6 tysięcy uczniów pierwszych klas 23 gdyńskich gimnazjów w ciągu trzech lat. Dotychczas w Gdyni odbyły się dwie edycje Programu: pierwsza z nich rozpoczęła się 10 marca, a druga 18 września 2014 r.

Długofalowym celem kampanii jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży przez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2) i innych chorób cywilizacyjnych oraz promocję zdrowych nawyków. Nacisk akcji ProZdro! położony został na cukrzycę ze względu na dynamiczny wzrost zachorowalności na tę chorobę w Polsce i na świecie. Według badania NATPOL 2011, do 2035 r. liczba diabetyków w Polsce może sięgnąć 3,2 mln (w 2010 r. było ich 1,5 mln).

I EDYCJA programu w Gdyni

Pierwsza edycja Programu PoZdro! zakończyła się sukcesem. W okresie trwania akcji od marca do czerwca 2014 r. badaniami przesiewowymi objęto 1045 uczniów (55% populacji) z 23 państwowych gdyńskich gimnazjów.
Niestety dane uzyskane w efekcie badań są niepokojące. Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (KAZ), przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji programu wskazują, że:

 • nadwaga i otyłość występują u 22% przebadanych nastolatków,
 • podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 16,1% jego uczestników,
 • dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 65% badanych,
 • nieprawidłową postawę ciała ma 68,8% badanych,
 • nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,3% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty.

Do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI) zakwalifikowało się 180 uczniów, czyli 17,2% ze wszystkich przebadanych. Młodzież ta znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 oraz inne choroby cywilizacyjne. Po zaledwie dwóch spotkaniach z zespołem specjalistów Fundacji Medicover 83% uczestników stwierdziło poprawę samopoczucia.

Wydarzenia

Na łyżwach po zdrowie - „PoZdro!” na Lodowisku Miejskim w Gdyni

Uczestnicy Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” w Gdyni wraz z rodzinami wzięli udział w bezpłatnych zajęciach sportowych zorganizowanych przez Fundację Medicover. Impreza odbyła się 16 grudnia na Lodowisku Miejskim w Gdyni.

Chcieliśmy zaproponować dzieciom ciekawą, „zimową” formę aktywności fizycznej i razem z nimi cieszyć się nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. – mówi Anna Filipiak, koordynator Programu „PoZdro!” w Gdyni. – Wspólne spędzenie czasu na lodowisku było też nagrodą i podziękowaniem dla naszych uczestników i ich rodzin za ogromną pracę, jaką codziennie wykonują zmieniając swoje życie na zdrowsze i lepsze.

Sport trzeba uprawiać na okrągło. – podkreśla Ilona Przekwas, specjalista aktywności fizycznej Fundacji Medicover, prowadząca wtorkowe zajęcia. – Jazda na łyżwach podnosi wydolność i kondycję fizyczną. Idealnie więc wpływa na zdrowie. Jest to także doskonały sport dla całej rodziny.

W zajęciach łyżwiarskich wzięło udział ponad 100 osób z 30 rodzin objętych Programem „PoZdro!”. Poziom zajęć był dostosowany do różnych stopni zaawansowania umiejętności łyżwiarskich - od nauki podstawowych kroków po doskonalenie techniki jazdy. Na wszystkich uczestników czekały ciepłe napoje, a także drobne upominki.

Szkoły biorące udział w programie

 • Gimnazjum Nr 1
 • Gimnazjum Nr 2
 • Gimnazjum Nr 3
 • Gimnazjum Nr 4
 • Zespół Szkół Nr 5:
  • Gimnazjum Nr 5
 • Zespół Szkół Nr 6:
  • Gimnazjum Nr 7
 • Zespół Szkół Nr 7:
  • Gimnazjum Nr 8
 • Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących:
  • Gimnazjum Nr 9
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6:
  • Gimnazjum Nr 10
  • Gimnazjum Nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących
  • Gimnazjum Nr 11
 • Zespół Szkół Nr 9:
  • Gimnazjum Nr 12
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5:
  • Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4:
  • Gimnazjum Nr 14
 • Zespół Szkół Nr 10:
  • Gimnazjum Nr 15
 • Zespół Szkół Nr 11:
  • Gimnazjum Nr 16
  • Szkoła Podstawowa Nr 43
 • Zespół Szkół Nr 12:
  • Gimnazjum Nr 17
 • Zespół Szkół Nr 13:
  • Gimnazjum Nr 18
 • Zespół Szkół Nr 14:
  • Gimnazjum Nr 19
 • Zespół Szkół Nr 15:
  • Gimnazjum Nr 20
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2:
  • Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1:
  • Gimnazjum Nr 24 z Oddziałami

Szkolenia HEPS w ramach programu „PoZdro!”

W ramach Programu „PoZdro!” przeprowadzane są szkolenia dla wybranych członków personelu szkół w oparciu o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS. Koncentrują się one na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez tworzenie warunków, które sprzyjają promocji zdrowia.

Uczestnikom szkolenia udostępniane jest specjalistyczne narzędzie informatyczne, umożliwiające pracę nad konkretnymi i realnymi problemami związanymi ze zdrowiem, z którymi borykają się uczniowie danej szkoły. Zgodnie z założeniami projektu HEPS, narzędzie 
na którym pracują uczestnicy szkoleń, pozwala na diagnozę potrzeb konkretnej szkoły – obszarów funkcjonowania placówki ściśle związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną, które najbardziej potrzebują zmian. - Ideą, która przyświecała nam podczas tworzenia 
narzędzia była realna i długofalowa pomoc szkole w planowaniu i realizacji polityki zdrowotnej – mówi Kamila Szarejko, kierownik projektu „PoZdro!” Fundacji Medicover.

Przedstawiciele szkoły, po zdiagnozowaniu obszarów najpilniej wymagających zmian, określają cele i zadania stojące przed placówką, a także sposób ich realizacji. Wspomniane narzędzie informatyczne umożliwia długofalową pracę nad planem wdrażania danej polityki 
zdrowotnej, w tym monitoring postępów, ewaluację oraz ponowną analizę sytuacji w danym okresie czasu. Jest to więc bardzo praktyczny instrument umożliwiający przeprowadzanie kompleksowych działań zdrowotnych na poziomie szkoły.

Szkolenia realizowane będą w każdym mieście, w którym działa Program „PoZdro!” Na chwilę obecną przeszkolonych zostało 61 nauczycieli z 23 szkół w Gdyni. We wrześniu rozpoczną się szkolenia w Warszawie i Lublinie.

HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole) to międzynarodowy projekt, który był realizowany i finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowia Publicznego w latach 2009-2011. HEPS przeprowadzany był przez specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia z agencji rządowych, uniwersytetów oraz instytutów naukowych z 12 krajów (w tym Polski). Projekt jest powiązany z siecią „Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE - Schools for Health in Europe). Do sieci SHE należą 43 kraje.

Istotą projektu HEPS było kompleksowe podejście do tematyki zdrowia w szkole oraz budowanie polityki szkoły w zakresie promocji zdrowia z akcentem na zdrowe żywienie i aktywność fizyczną w sposób pozytywny i zrównoważony.

Główną przesłanką do rozpoczęcia projektu HEPS była zwiększająca się gwałtownie częstotliwość występowania nadwagi oraz otyłości u dzieci i młodzieży. Szacunki wskazywały, że nadwagę miało co czwarte dziecko w Europie. W Polsce liczba ta liczba ta sięga 18 proc. według badań Centrum Zdrowia Dziecka z 2009 roku. Wyniki badań Fundacji Medicover, przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji Programu „PoZdro!” w Gdyni w 2014 roku pokazały, że aż 22% nastolatków cierpiało na nadwagę i otyłość.