PoZdro!

Głównym celem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjum poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych.

Według ekspertów obserwuje się znaczący wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2, charakteryzującej się odpornością na insulinę, a spowodowaną między innymi otyłością. Jednym z najważniejszych okresów w rozwoju dziecka jest wiek od 12 do 14 lat, kiedy stabilizują się zachowania dotyczące stylu życia, młodzież podejmuje swoje pierwsze dorosłe decyzje. Wpływ na odpowiednie zmiany nawyków żywieniowych i podniesienie poziomu aktywności fizycznej w tym okresie może przynieść efekty na kolejne kilkadziesiąt lat. Stąd tak ważne jest przeprowadzenie badań na tej grupie pod kątem wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka choroby.

Program PoZdro składa się z trzech elementów:

  • Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych i bezpłatnych nieinwazyjnych badań przesiewowych
    (co poprzedzi informacja, wysyłana do szkół i rodziców): pomiaru ciśnienia krwi, badań wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej i masy ciała.

  • Drugim etapem jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, koncentrujących się na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie szkół (choćby w sferze tworzenia lepszych warunków do aktywności fizycznej) oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej.

  • Trzeci element programu polega na objęciu dwuletnią bezpłatną opieką indywidualną dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin, a także przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla rodzin objętych tą opieką.

Fundacja Medicover realizuje program PoZdro z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnicków o nazwie Christina and Jonas af Jochnick Foundation.

Jest to jeden z największych tego typu programów w Europie. Powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i tzw. medycynie behawioralnej. Fundacja Medicover jest przygotowana do realizacji programu w czterech największych polskich miastach, włącznie z Warszawą. Docelowo chce przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to 3 tys. uczniów z obniżoną masą ciała i ok. 1 tys. dzieci, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania.

Szczegóły programu: www.po-zdro.pl

Pobierz plakat wspierający akcję PoZdro! i pomóż nam promować zdrowy tryb życia wśród nastolatków.

Prezentacja dla Rodziców

Prezentacja dla Młodzieży