medMagazyn

18-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Wersja papierowa "MedMagazynu" jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl. Nasz magazyn można również kupić w salonach prasowych "inmedio" i "RELAY".

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury. 

Bardzo dziękujemy reklamodawcom kolejnego już wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.


Kompetencje na wyciągnięcie ręki

Celem Fundacji Medicover jest promowanie w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych. Fundacja propaguje profilaktykę, szeroko rozumianą edukację zdrowotną, wspiera działania na rzecz wczesnego wykrywania schorzeń oraz właściwej diagnostyki. Niebagatelną rolę w realizowaniu tych celów odgrywa wydawany przez Fundację bezpłatny magazyn o profilu poradnikowo-edukacyjnym: „MedMagazyn”.

„MedMagazyn” jest narzędziem, które umożliwia dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Stanowi wsparcie dla działań edukacyjnych. Treści przedstawiane są w sposób przejrzysty i zrozumiały. Omawiane tematy poruszają sprawy ważne dla wielu z nas. Jest to tytuł tworzony zarówno dla osób zdrowych, jak i dla pacjentów cierpiących na różne choroby.
Wydawanie „MedMagazynu” to działalność non-profit. Wszystkie zyski są przeznaczane na realizację zadań Fundacji i jej działań charytatywnych.

Życzymy miłej lektury.

Rada Redakcyjna Fundacji Medicover

Nad zawartością merytoryczną „MedMagazynu” czuwa Rada Redakcyjna Fundacji Medicover. W jej skład wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem, związane z medycyną na co dzień, zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W tworzenie magazynu zaangażowali się jako wolontariusze.

Skład Rady Redakcyjnej

Dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych;
Dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, Kierownik ds. Profilaktyki i Medycyny Pracy;
Dr n. med. Ewa Kurowska-Mroczek;
Dr n. med. Aleksandra Rymsza, Kierownik ds. Informacji Medycznej Medicover;
Dr n. med. Piotr Soszyński, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Medicover Sp. z o.o.;
Dr n. med. Jacek Walewski, Zastępca Regionalnego Dyrektora CM ds. Medycznych;
Lek. med. Marek Drzewiecki, Zastępca Regionalnego Dyrektora Centrów Medicover
ds. Medycznych Region Południowy;
Lek. med. Małgorzata Kiljańska, Zastępca Dyrektora ds. Jakości Medycznej Medicover;
Lek. med. Agnieszka Motyl, specjalista medycyny rodzinnej i epidemiolog z Działu Klinicznego Medicover;
Marta Falkowska, Specjalista ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
Magdalena Kalinowska, Specjalista ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
Marzena Kołoszczyk, Dyrektor ds. Marketingu;
Patryk Kononowicz, Koordynator Zespołu Lekarskiego Stomatologicznego CM Gdańsk;
Sonia Kondratowicz, Dyrektor ds. Obsługi Klienta;
Izabela Murawska-Chojnowska, Kierownik ds. Marketingu Szpitala Medicover;
Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover, Redaktor Naczelny;
Kamila Szarejko, Kierownik Projektów Fundacji Medicover;
Ireneusz Urbanke, Dyrektor ds. Rozwoju Pogotowia;
Maciej Zdrodowski, Główny Specjalista ds. Ergonomii;
Bożena Walewska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych; Medicover

ARCHIWALNE NUMERY

MedMagazyn nr 17 - marzec 2016 - kwiecień 2016rozwińzwiń

17-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom piętnastego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 16 - listopad 2015 - grudzień 2015rozwińzwiń

16-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom piętnastego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 15 - październik 2015 - listopad 2015rozwińzwiń

15-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom piętnastego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 14 - lipiec 2015 - sierpień 2015rozwińzwiń

14-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom trzynastego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 13 - maj 2015 - czerwiec 2015rozwińzwiń

13-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom trzynastego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 12 - styczeń 2015 - luty 2015rozwińzwiń

12-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom jedenastego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 11 - listopad 2014 - grudzień 2014rozwińzwiń

11-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom jedenastego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 10 - wrzesień 2014 - październik 2014rozwińzwiń

10-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom dziesiątego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 9 - lipiec 2014 - sierpień 2014rozwińzwiń

9-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom ósmego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 8 - maj 2014 - czerwiec 2014rozwińzwiń

8-my numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom siódmego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 7 - marzec 2014 - kwiecień 2014rozwińzwiń

7-my numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom siódmego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 6 - grudzień 2013 - styczeń 2014rozwińzwiń

6-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom szóstego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 5 - październik 2013 - listopad 2013rozwińzwiń

5-ty numer tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom piątego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 4 - lipiec 2013 - wrzesień 2013rozwińzwiń

4-ty numer nowego tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom czwartego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 3 - maj 2013 - czerwiec 2013rozwińzwiń

3-ci numer nowego tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom trzeciego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 2 - luty 2013 - marzec 2013rozwińzwiń

2-gi numer nowego tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn” - wydawanego przez Fundację Medicover.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom drugiego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.

MedMagazyn nr 1 - listopad 2012 - styczeń 2013rozwińzwiń

W listopadzie 2012 roku Fundacja Medicover wydała pierwszy numer nowego tytułu prasowego o nazwie „MedMagazyn”.

Jest to bezpłatny magazyn wydawany cyklicznie. Wersja papierowa jest dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl.

Zachęcamy do sięgnięcia po garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Życzymy miłej lektury.

Bardzo dziękujemy reklamodawcom pierwszego wydania za zaufanie i wsparcie projektu MedMagazyn. Cieszymy się, że wspólnie możemy szerzyć ideę zdrowego i prawidłowego trybu życia oraz profilaktyki.