Testosteron - nowe możliwości leczenia chorób krążenia, serca, nadciśnienia i cukrzycy.

27 września br. na zaproszenie kierownika Kliniki Medycyny Wellness dr. n. med. Ewy Kempisty- Jeznach, Wielospecjalistyczny Szpital Medicover odwiedził profesor Farid Saad - jeden z najbardziej rozpoznawanych w świecie ekspertów medycyny męskiej.

Podczas wizyty wygłosił wykład zapoznający polskich lekarzy o możliwościach zastosowania u mężczyzn testosteronu do leczenia chorób układu krążenia, serca, nadciśnienia i cukrzycy.

Badania epidemiologiczne pokazują częsty niedobór testosteronu (hipogonadyzm) u mężczyzn z otyłością, cukrzycą typu 2 i innych komponentów zespołu metabolicznego - twierdzi prof. Farid Saad z Gulf Medical University ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wśród mężczyzn objętych leczeniem zaburzeń erekcji, tylko 5 proc. mieściło się w normie wagowej, wszyscy pozostali byli albo otyli, albo z nadwagą – mówi profesor Saad. Przywracanie poziomu hormonu u mężczyzn z hipogonadyzmem poprzez długotrwałe leczenie testosteronem (5 lat i dłużej) spowodowało znaczny i trwały efekt odchudzający, znaczącą poprawę kontroli glikemii i zmniejszenie ciśnienia krwi. Im dłuższy czas obserwacji w badaniach rzeczywistych, tym bardziej stabilne wyniki - dodaje profesor.

Zdaniem prof. Farida Saada, jednym z najbardziej zaskakujących wyników badań okazała się istotna utrata wagi u większości z badanych pacjentów. Zaobserwowano także, że podczas długotrwałego leczenia testosteronem, poprawia się stan pacjentów diabetologicznych. Ten efekt leczenia prawdopodobnie związany jest ze zwiększeniem masy mięśniowej, co nie może być osiągnięte w innych terapiach cukrzycy. Odpowiednie leczenie testosteronem znacząco zmniejsza także ilość niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, a tym samym redukuje odsetek umieralności u mężczyzn z hipogonadyzmem. Badania są spójne z zaobserwowaną tendencją korzystnych skutków długotrwałego leczenia testosteronem na otyłość brzuszną, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, a  także insulinoodporność. Ponadto, testosteron wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciw koagulacyjne.

Dotychczasowe obawy, że leczenie testosteronem może powodować choroby prostaty, jest nie uzasadnione. Przeciwnie, badania wykazały, że u mężczyzn leczonych testosteronem, w porównaniu do nieleczonej grupy kontrolnej, zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka prostaty. Ponadto, nowotwory prostaty, znajdującym się w grupie kontrolnej były cięższe niż w grupie leczonych testosteronem.

Wizyta profesora Farida Saada jest kolejnym etapem rozwoju Kliniki Medycyny Wellness Wielospecjalistycznego Szpitala Medicover oraz poszerzania kompetencji zespołu o najnowsze standardy leczenia i bardziej holistyczne podejście do pacjenta.

Medycyna mężczyzn ma na celu wzmacniać ich zdrowie na  ażdym etapie  rozwoju biologicznego, diagnozować i leczyć kompleksowo już powstałe choroby. Według danych Eurostatu Polscy mężczyźni żyją średnio o 8 lat krócej niż kobiety, a 6 lat krócej niż mężczyźni w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej - twierdzi dr. n. med. Ewy Kempisty- Jeznach, kierownik Kliniki Medycyny Wellness. Wielu lekarzom problematyka męskiej medycyny jest do dziś nieznana. Niewielu jest też specjalistów, którzy mogą być dla pacjenta-mężczyzny kompetentnym partnerem w sprawie jego zdrowia. Klinika Medycyny Wellness Medicover jako jedyna w kraju świadczy usługi w zakresie medycyny męskiej, a dzięki takim wizytom jak dzisiejsza, personel medyczny Szpitala Medicover może świadczyć usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie.