Punkty Pobrań Synevo niedostępne w dniach 28.08 - 05.09.2015r.

W okresie od 28.08-05.09.2015 r. wstrzymane będzie przyjmowanie pacjentów Medicover w niżej wymienionych Punktach Pobrań Synevo.

Poznań - Punkt Pobrań Synevo ul. Zgoda 28A

Poznań - Punkt Pobrań Synevo ul. Drużbickiego 13

Gdynia - Punkt Pobrań Synevo ul. Bema 16

Przerwa w przyjmowaniu pacjentów spowodowana jest modyfikacją systemu mającą na celu, poprawę obsługi pacjentów Medicover.

Zespół Medicover