10 miliardów złotych oszczędności i 3,5 miliona lat życia - tyle możemy zyskać na efektywnej opiece zdrowotnej

Wnioski z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2011-2015”.

Efektywna, dopasowana do potrzeb pracowników opieka medyczna to tysiące złotych oszczędności dla pracodawców. Z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2011-2015”, przygotowanego przez Medicover wynika, że na statystycznego pracownika wynoszą one aż 623 zł rocznie. Analiza pokazuje także, że monitorowanie jakości leczenia realnie przekłada się na długość życia pacjentów. Gdyby wszyscy chorzy z nadciśnieniem w Polsce byli leczeni w modelu opieki Medicover, można by zapobiec utracie prawie 3,5 mln lat życia.

Przygotowany przez ekspertów Medicover raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2011-2015” stanowi kompleksową analizę zdrowia pracowników w Polsce. W rzetelny sposób opisuje przyczyny i częstotliwość absencji oraz wynikającą z choroby obniżoną efektywność przez pryzmat kosztów ponoszonych przez pracodawców. Analiza została opracowana na podstawie danych medycznych gromadzonych w elektronicznej historii choroby blisko 230 000 osób prowadzonych w modelu opieki Medicover i reprezentujących różne gałęzie gospodarki w skali ogólnopolskiej. Informacje te zostały zestawione z danymi udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Urząd Statystyczny. Raport jest unikalną na skalę europejską, 5 letnia analizą, która daje odpowiedź na pytanie o sens inwestowania w jakościową opiekę medyczną i w zdrowie pracowników.

Medicover dysponuje unikalną bazą danych, obejmującą setki tysięcy osób pracujących. Jest to niezwykle cenne źródło wiedzy, które służy nam do poprawy jakości usług oraz dostosowania modelu opieki do potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów. Wnioski płynące z analizy tych danych mogą być ważnym argumentem w dyskusji o znaczeniu zdrowia osób w wieku produkcyjnym dla efektywności polskiej gospodarki i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw – powiedział dr n. med. Piotr Soszyński, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Medicover Polska.

Ekonomiczne aspekty choroby

Choroba pracownika zawsze wiąże się z wydatkami ponoszonymi zarówno przez system opieki zdrowotnej, społeczeństwo, jak i pracodawcę. Jej całościowy koszt nie jest jednak zawsze taki sam. Zależy on przede wszystkim od rodzaju choroby i częstości jej występowania, ale także możliwości szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia. Oznacza to, że dzięki wysokiej jakości opiece medycznej, koszty te można znacząco obniżyć. O ile? Eksperci wyliczyli, że średni roczny koszt choroby na statystycznego pracownika prowadzonego w modelu opieki Medicover jest o 623 zł niższy niż ten sam koszt u pracownika korzystającego z opieki poza Medicover. Różnica ta została obliczona na podstawie siedmiu najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród polskich pracowników i obejmuje zarówno koszty nieobecności w pracy, jak i obniżonej efektywności związanej z chorobą.

Oznacza to, że firma zatrudniająca około 100 pracowników, dzięki dostępowi do efektywnej opieki zdrowotnej, jest w stanie wygenerować roczne oszczędności przekraczające 60 tysięcy złotych. W przypadku całej gospodarki kwota ta mogłaby osiągnąć wartość 10 miliardów złotych!

Analiza danych ekonomicznych dała jasną odpowiedź na pytanie czy wydatki na wysokiej jakości opiekę medyczną to koszt czy inwestycja. Przy oszczędnościach sięgających 623 zł na każdego pracownika dla wszystkich jest jasne, że wdrażanie długofalowych, wielowymiarowych i interesujących dla pracowników programów profilaktyczno-leczniczych może przynieść pracodawcy wyłącznie korzyści  – skomentowała
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert w obszarze kapitału ludzkiego i zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Pracodawcy rozumieją, że wydatki na opiekę zdrowotną to dobra inwestycja i bez znaczenia jest tu wielkość firmy. Dodatkowo, badania pokazują, że dostęp do opieki medycznej to dla pracowników istotny czynnik przy wyborze miejsca pracy, element pozwalający budować zaangażowanie i lojalność. Na bardzo konkurencyjnym rynku pracy jest to ogromna wartość – podkreśla Artur Białkowski, Dyrektor ds. Komercyjnych oraz Wiceprezes Zarządu Medicover Polska. 

Model opieki Medicover

Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu nie jest ten mówiący o samej oszczędności, a raczej ten opisujący mechanizmy, które za tę oszczędność odpowiadają. Choroba zawsze stanowi koszt dla pracodawcy, ale nasza analiza pokazuje, że są skuteczne metody by go ograniczyć  – mówi dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, Kierownik ds. Profilaktyki i Medycyny Pracy, współautorka raportu. Kluczowe jest to, jak skonstruowany jest model opieki: czy szybko uzyskamy pomoc medyczną i jaka będzie jej jakość. Wiele zależy od komunikacji pacjenta z lekarzem: otwartości na kontakt, dostępności czy czasu jaki może poświęcić pacjentowi. To wszystko będzie decydować o przestrzeganiu przez pacjenta zaleceń lekarza, ryzyku samoleczenia, a w efekcie także długości zwolnienia.

Tworzenie takich rozwiązań wymaga jednak stałego monitorowania skuteczności i jakości leczenia oraz umiejętnego wykorzystania tych danych. Medicover stale dostosowuje swój model opieki do potrzeb pacjentów, tworząc dedykowane ścieżki diagnostyki i leczenia dla różnych schorzeń.

Jakość opieki to uratowane lata życia

- Zestawienie kosztów w dwóch tylko obszarach – bólu pleców czy infekcji dróg oddechowych, które są drugą i trzecią przyczyną zwolnień, pokazuje, że oferowane przez Medicover nowatorskie rozwiązania dostosowane do problemu zdrowotnego przekładają się na efektywność leczenia. Nie chodzi tylko o oszczędność pracodawców, ale także o poprawę zdrowia, satysfakcję i jakość życia pracowników  – powiedział dr Piotr Soszyński.

W Medicover, jako pierwsi i jak na razie jedyni w Polsce, wprowadziliśmy do codziennej praktyki wskaźniki jakości klinicznej. Dzięki nim monitorujemy skuteczność leczenia wielu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego. Wiemy, że 64% naszych pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze osiąga wyrównanie wartości ciśnienia. Jest to wynik o 22 punkty procentowe lepszy od wyników leczenia w opiece publicznej w Polsce – zauważyła dr Agnieszka Motyl, Kierownik ds. Jakości Medycznej, współautorka raportu. Dzięki wysokiej skuteczności leczenia pacjenci Medicover zyskują 44 tys. lat życia. Gdyby wszyscy chorzy z nadciśnieniem tętniczym w Polsce byli leczeni w modelu Medicover, to można by zapobiec utracie prawie 3,5 mln lat życia. To tak, jakby uratowana została cała populacja 45 tysięcznego miasta.