Xedine HA aerozol do nosa, roztw.(1 mg/ml) - but. 10 ml

Opakowanie

but. 10 ml

Producent

Ranbaxy

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

aerozol do nosa, roztw.

Dawkowanie

Donosowo. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz od efektu klinicznego. Dzieci od 2 do 12 lat: 1 dawka to 1 rozpylenie preparatu o stężeniu 0,5 mg/g do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 1 dawka to 1 rozpylenie preparatu o stężeniu 1 mg/g do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Czas leczenia. Preparat powinien być stosowany dłużej niż przez 5 dni. Jeżeli po 3 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy ocenić stan kliniczny pacjenta. Długotrwałe i nadmierne stosowanie preparatu może doprowadzić do przekrwienia reaktywnego lub do wtórnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Czas trwania leczenia u dzieci należy zawsze skonsultować z lekarzem. Przed ponownym zastosowaniem preparatu należy odczekać kilka dni. Długotrwałe stosowanie preparatu może powodować atrofię błony śluzowej nosa. W przypadku przewlekłych zaburzeń preparat może być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza. Sposób podania. Przed pierwszym zastosowaniem preparatu konieczne jest kilkukrotne (pięciokrotne) rozpylenie aerozolu w powietrze, w celu uzyskania jednolitej dawki. Jeżeli preparat nie był stosowany przez kilka dni, należy rozpylić w powietrze przynajmniej jedną dawkę aerozolu, w celu uzyskania jednolitej dawki. Przed zastosowaniem preparatu należy oczyścić nos. Po zastosowaniu należy dokładnie oczyścić pompkę dozującą za pomocą suchej i czystej chusteczki higienicznej i ponownie nałożyć nasadkę ochronną. Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się infekcji, każda butelka z aerozolem powinna być stosowana tylko przez jedną osobę.

Zastosowanie

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa spowodowanego zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok (aerozol 0,5 mg/ml: dzieci 2-12 lat; aerozol 1 mg/ml: dorośli i dzieci >12 lat).

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza