Wellbutrin

Wellbutrin

  1. Wellbutrin co to jest
  2. Wellbutrin stosowanie
  3. Wellbutrin przedawkowanie i skutki uboczne
  4. Wellbutrin w ciąży
  5. Wellbutrin a karmienie piersią
  6. Wellbutrin a alkohol

Wellbutrin jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Substancją czynną leku jest bupropion, a dokładniej chlorowodorek bupropionu. Lek ma zastosowanie w leczeniu depresji.

Wellbutrin co to jest

Wellbutrin jest preparatem stosowanym głównie w leczeniu depresji, ale także u osób, które odzwyczajają się od nałogu nikotynowego. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz dopaminy przez komórkę nerwową, która umiejscowiona jest przed synapsą. Dzięki temu łagodzi objawy, które towarzyszą pacjentom w trakcie rzucania palenia. W przypadku leczenia depresji, istota działania leku polega na tym, że substancja czynna leku wchodzi w interakcje z noradrenaliną oraz dopaminą. Gdzie kupić lek Wellbutrin? Jest to lek o silnym działaniu, który kupić można wyłącznie w aptece, pod warunkiem posiadania ważnej recepty wystawionej przez lekarza.

Wellbutrin stosowanie

Jak długo brać lek Wellbutrin? W przypadku próby zerwania z nałogiem nikotynowym zaleca się stosowanie preparatu przez okres od 7 do 9 tygodni, co pozwala na uniknięcie nawrotów nałogu. Stosowanie leku Wellbutrin XR zaleca się pacjentom, u których wystąpiły duże epizody depresyjne. Zaleca się, aby przyjmować lek rano, nie częściej niż raz na dobę. Nie zaleca się natomiast stosowania leku wieczorem, tuż przed snem. Tabletka jest skonstruowana w taki sposób, aby lek powoli uwalniał się do przewodu pokarmowego, dlatego bardzo ważne jest, aby tabletkę połykać w całości. Nie wolno jej rozdrabniać ani rozgryzać. Leku nie powinny stosować osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, gdyż nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, szczególnie innych preparatach antydepresyjnych, lekach uspokajających i innych. Szczególną ostrożność podczas kuracji powinny zachować osoby cierpiące na zaburzenia funkcji nerek, wątroby, cukrzycę, padaczkę, nadciśnienie, jadłowstręt psychiczny, bulimię, napady drgawkowe, a także osoby, które są uzależnione od alkoholu.

Wellbutrin przedawkowanie i skutki uboczne

W przypadku, gdy została zażyta większa niż zalecana dawka leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem bądź udać się do najbliższego szpitala. Najczęściej występującym objawem, który towarzyszy przedawkowaniu leku są drgawki.

Wellbutrin w ciąży

Nie zaleca się stosowania leku Wellbutrin u kobiet w okresie ciąży. Zdarzają się sytuacje, w których lekarz podejmuje decyzję o kontynuacji terapii mimo ciąży, jednak jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji pacjentki, a korzyści płynące z terapii zdecydowanie przewyższają zagrożenie dla płodu.

Wellbutrin a karmienie piersią

Substancja czynna zawarta w leku Wellbutrin przenika do mleka matki. W związku z tym nie należy karmić piersią w okresie kontynuowania terapii lekiem.

Wellbutrin a alkohol

Nie należy łączyć leku Wellbutrin z alkoholem, gdyż nawet ten niskoprocentowy może wywołać szkodliwe dla zdrowia i życia działania niepożądane. Połączenie alkoholu z biperidenem, substancją czynną zastosowaną w leku Wellbutrin, może wywołać wystąpienie bardzo intensywnych reakcji, w tym ataki paniki, niepokój, halucynacje, depresje, zaburzenia osobowości, a także drgawki.

Dystrybucja na terenie Polski:GSK Commercial Sp. z o.o.