Warfin tabl.(5 mg) - 100 szt.

Opakowanie

100 szt.

Producent

Orion Corporation

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl.

Kwota refundowana

19.56

Dawkowanie

Doustnie. Docelowy zakres wartości INR podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po protezowaniu zastawek wynosi 2,5-3,5, przy innych wskazaniach - 2,0-3,0. Dorośli. U pacjentów z prawidłową masą ciała i samoistną wartością INR <1 ,2: 10 mg warfaryny przez 3 kolejne dni; podawanie leku kontynuuje się zgodnie z wytycznymi poniżej, zależnie od wartości oznaczenia INR wykonanego w 4. dniu leczenia. W leczeniu ambulatoryjnym, u pacjentów z wrodzonym niedoborem białka C lub białka S, zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg warfaryny (*) przez 3 kolejne dni; podawanie leku kontynuuje się zgodnie z wytycznymi poniżej, w zależności od wyniku oznaczenia INR wykonanego w 4. dniu leczenia. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów drobnej budowy, pacjentów z samoistnym wskaźnikiem INR>1,2 lub u pacjentów z zaburzeniem bądź otrzymujących leki wpływające na skuteczność leczenia, zalecaną dawką początkową jest 5 mg warfaryny (*) przez 2 kolejne dni; podawanie leku kontynuuje się zgodnie z wytycznymi poniżej, w oparciu o wynik oznaczenia INR wykonanego w 3. dniu leczenia. Dzień 1.-2.: 10 mg/dobę lub 5 mg/dobę (*). Dzień 3. - INR <2: 10 mg obę lub 5 mg obę (*); INR 2,0-2,4: 5 mg obę; INR 2,5-2,9: 3 mg obę; INR 3,0-3,4: 2,5 mg obę; INR 3,5-4,0: 1,5 mg obę; INR>4,0: jedna doba przerwy. Dzień 4.-6. - INR <1 ,4: 10 mg obę; INR 1,4-1,9: 7,5 mg obę; INR 2,0-2,4: 5 mg obę; INR 2,5-2,9: 4,5 mg obę; INR 3,0-3,9: 3 mg obę; INR 4,0-4,5: jedna doba przerwy, następnie 1,5 mg obę; INR>4,5: dwie doby przerwy, następnie 1,5 mg/dobę. Od 7. dnia terapii - INR 1,1-1,4: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 20%; INR 1,5-1,9: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 10%; INR 2,0-3,0: utrzymać dawkę; INR 3,1-4,5: zmniejszyć dawkę tygodniową o 10%; INR >4,5: opuszczać dawki do czasu INR <4 ,5, następnie kontynuować z dawką zmniejszoną o 20%. Oznaczenie INR. Oznaczenia INR wykonuje się codziennie do chwili uzyskania stabilnej wartości docelowej, zwykle wymaga to 5 do 6 dni od chwili rozpoczęcia podawania. Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi oznaczeniami INR ulegają wówczas cotygodniowemu wydłużeniu, docelowo osiągając 4-tygodniowe odstępy. Jeśli w wartościach INR występują duże wahania lub gdy u pacjenta występuje choroba wątroby lub zaburzenia wpływające na wchłanianie witaminy K, odstępy pomiędzy kolejnymi pomiarami muszą być krótsze niż 4 tyg. Dołączenie nowych leków lub odstawienie dotychczas stosowanych wymaga częstszej kontroli INR. W terapii długotrwałej, korekty wykonuje się w zakresie tygodniowej dawki warfaryny, zgodnie wytycznymi przedstawionymi powyżej. Jeśli dawka wymaga korekty, następne oznaczenie INR należy wykonać po 1 lub 2 tyg. od czasu wprowadzenia zmiany. Po tym okresie odstępy pomiędzy pomiarami mogą być ponownie wydłużone do zamierzonych 4-tygodniowych. Dzieci. Leczenie warfaryną nie jest zalecane u noworodków ze względu na ryzyko jednoczesnego wystąpienia niedoboru witaminy K. Dzień 1. - INR 1,0-1,3: dawka nasycająca 0,2 mg/kg mc. Dzień 2.-4. (okres wysycenia) - INR 1,1-1,3: powtórzenie dawki nasycającej; INR 1,4-3,0: 50% dawki nasycającej; INR 3,1-3,5: 25% dawki nasycającej; INR >3,5: wstrzymać się do INR <3 ,5, wtedy ponownie włączyć dawkę 50% zmniejszoną w stosunku do poprzedniej. Leczenie podtrzymujące - INR 1,1-1,4: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 20%; INR 1,5-1,9: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 10%; INR 2,0-3,0: utrzymać dawkę; INR 3,1-3,5: zmniejszyć dawkę tygodniową o 10%; INR >3,5: wstrzymać się do INR <3 ,5, wtedy ponownie włączyć dawkę 20% zmniejszoną w stosunku do poprzedniej. Planowe leczenie chirurgiczne: oznaczyć INR na tydzień przed przewidzianym zabiegiem chirurgicznym. Odstawić warfarynę na 1-5 dni przed zabiegiem; jeśli u pacjenta występuje duże ryzyko zakrzepicy, profilaktycznie podawać podskórnie heparynę niskocząsteczkową. Odstawić warfarynę przed operacją: 5 dni gdy INR >4,0; 3 dni gdy INR 3,0-4,0; 2 dni gdy INR 2,0-3,0. Oznaczyć INR wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg i podać doustnie lub dożylnie 0,5-1 mg wit. K, jeśli INR >1,8. Rozważyć konieczność zastosowania infuzji z heparyny niefrakcjonowanej lub profilaktycznego podania heparyny niskocząsteczkowej w ciągu dnia, w którym wykonywany jest zabieg chirurgiczny. Kontynuować podskórne podawanie heparyny niskocząsteczkowej przez 5-7 dni po zabiegu, równolegle z warfaryną ponownie wprowadzoną do leczenia. Kontynuować stosowanie warfaryny w zwykłej dawce podtrzymującej, podanej wieczorem tego samego dnia, po małym zabiegu chirurgicznym; po dużym zabiegu podawać warfaryną od dnia rozpoczęcia żywienia dojelitowego. Szczególne grupy pacjentów. Osoby w podeszłym wieku wymagają mniejszych dawek niż młodsi pacjenci (dorośli). Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek mogą, w zależności od współistniejących chorób, wymagać mniejszych lub większych dawek warfaryny. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby mogą wymagać mniejszych dawek warfaryny. Zaburzenie czynności wątroby może nasilać działanie warfaryny poprzez hamowanie syntezy czynników krzepnięcia oraz zmniejszenie metabolizmu warfaryny. Uwaga. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Zastosowanie

Leczenie i zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Wtórne zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego i zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym (udar lub zator w krążeniu obwodowym) po zawale mięśnia sercowego. Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym (udar lub zator w krążeniu obwodowym) u pacjentów z migotaniem przedsionków, z patologią zastawek lub po protezowaniu zastawek serca.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Warfin i w jakim celu się go stosuje

Warfin w postaci tabletek jest lekiem stosowanym w celu zapobiegania zakrzepicy (zakrzepom krwi)
lub leczenia zakrzepicy albo jej powikłań. Lek Warfin zmniejsza skłonność do powstawania
zakrzepów krwi.

Lekarz poinformuje pacjenta w leczeniu lub zapobieganiu jakich chorób lek ten jest stosowany.
Najczęściej lek stosuje się w celu:
- zapobiegania i leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych (zakrzepy krwi w żyłach
  kończyn dolnych) i zatorów tętnicy płucnej (zakrzepy krwi w naczyniach krwionośnych płuc)
- zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi u pacjentów z migotaniem przedsionków (arytmia
  serca)
- zapobiegania powstawaniu lub wtórnemu powstawaniu zakrzepów krwi po zawale mięśnia
  sercowego
- zapobiegania powstawaniu skrzepów krwi po protezowaniu zastawek serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Warfin

Kiedy nie stosować leku Warfin
- jeśli pacjentka jest w pierwszym trymestrze lub w ostatnich czterech tygodniach ciąży
- jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień (hemofilia, choroba von Willebranda, niedobór
  płytek krwi (małopłytkowość) lub zaburzenia funkcji płytek
- jeśli występuje ostra niewydolność wątroby lub marskość wątroby
- jeśli występuje nieleczone nadciśnienie tętnicze
- gdy u pacjenta stwierdzono świeżo przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe
- jeśli występuje tendencja do częstych upadków spowodowanych stanem neurologicznym lub inną
  zmianą w stanie zdrowia
- jeśli przeprowadzano ostatnio zabiegi chirurgiczne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
  lub oka lub pacjent będzie przechodził tego typu zabiegi w najbliższej przyszłości
- jeśli występuje zapalenie wsierdzia lub zapalenie osierdzia, lub jeśli występuje wysięk
  osierdziowy
- jeśli pacjent ma predyspozycje do krwawień z przewodu pokarmowego lub z dróg moczowych,
  np. wcześniejsze powikłania związane z krwawieniem z żołądka lub jelit, zapalenie uchyłków lub
  nowotwory
- jeśli pacjent ma uczulenie na warfarynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6)

- jeśli pacjent stosuje dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
- jeśli u pacjenta występuje otępienie, psychozy, choroba alkoholowa lub inny stan, w którym
  leczenie przeciwzakrzepowe nie może być stosowane bezpiecznie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Warfin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę
- jeśli u pacjenta występuje niedoczynność lub nadczynność tarczycy
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca powiązana ze stanami nagłego zaostrzenia (epizody
  zwiększonego obrzęku nóg i zadyszki)
- jeśli występują inne schorzenia wątroby niewymienione powyżej lub zapalenie wątroby
- jeśli występuje niewydolność nerek
- gdy u pacjenta zaplanowany jest w niedługim czasie zabieg stomatologiczny lub inny zabieg
  chirurgiczny, należy skonsultować się z lekarzem

- jeśli pacjent aktualnie stosuje, rozpoczął lub przerwał stosowanie innych leków podczas leczenia
  lekiem Warfin (patrz punkt „Lek Warfin a inne leki”).

Należy unikać drastycznych zmian nawyków żywieniowych, ponieważ zawartość witaminy K
w żywności może wpływać na leczenie warfaryną. Czynniki mogące wpływać na terapię to: przejście
na dietę wegetariańską, bardzo restrykcyjna dieta, depresja, wymioty, biegunka, biegunka tłuszczowa
lub zaburzenia wchłaniania z innych przyczyn.

Lek Warfin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, nawet tych, które wydawane
są bez recepty. Dotyczy to również leków ziołowych lub produktów naturalnych.

Leki
Bardzo dużo leków wpływa na działanie leku Warfin w tabletkach – zarówno zmniejszając jak
i zwiększając jego działanie. Nie należy rozpoczynać stosowania nowych leków ani zaprzestawać
stosowania leków dotychczas stosowanych bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Wszystkie zmiany
w dawkowaniu jednocześnie przyjmowanych leków mogą zmieniać równowagę w działaniu
doustnych leków przeciwzakrzepowych, dlatego może być konieczne częstsze oznaczanie wskaźnika
INR (badanie laboratoryjne).

W razie potrzeby zastosowania leków przeciwbólowych należy skonsultować się z lekarzem.
Większość leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty nie może być stosowana jednocześnie
z lekiem Warfin. Aczkolwiek leki zawierające tylko paracetamol mogą być stosowane dla doraźnego
złagodzenia bólu lub gorączki.

Glukozamina (stosowana w chorobie zwyrodnieniowej stawów) może zwiększać działanie leku
Warfin.

Leki ziołowe i produkty naturalne
Jeśli pacjent już przyjmuje niektóre z niżej wymienionych leków ziołowych, powinien poradzić się
lekarza, zanim zaprzestanie ich stosowania. Leki ziołowe zawierające miłorząb (Ginkgo biloba),
czosnek (Allium sativum), arcydzięgiel (Angelica sinensis), papaję (Carica papaya) i szałwię (Salvia
miltiorrhiza
) mogą zwiększać działanie leku Warfin. Natomiast dziurawiec zwyczajny (Hypericum
perforatum
) i żeń-szeń (Panax spp.) zmniejszają działanie. Dlatego przyjmowanie wyżej
wymienionych leków ziołowych nie może być rozpoczęte ani zakończone podczas przyjmowania leku
Warfin bez konsultacji z lekarzem.

Warfin z jedzeniem i piciem

Zażywanie witaminy K ma wpływ na leczenie lekiem Warfin. Dlatego spożywanie produktów
zawierających witaminę K powinno być możliwie jak najbardziej równomierne podczas leczenia
lekiem Warfin. Należy unikać nagłych zmian diety. Źródłem najbardziej bogatym w witaminę K są:
warzywa zielone, liście i ziele.

Niektóre z nich są wymienione poniżej. Nie jest konieczne unikanie ich spożywania. Należy jednak
unikać zmian w dziennych spożywanych ilościach tych produktów. Źródłami bogatymi w witaminę K
są między innymi: liście szarłatu, awokado, brokuły, brukselka, kapusta, olej kanola, liście kolczocha
jadalnego (chayote), szczypior, kolendra, skórka ogórka (ale nie ogórek bez skórki), endywia
(cykoria), liście kapusty włoskiej, owoc kiwi, liście sałaty, liście mięty, gorczyca sarepska, oliwa
z oliwek, pietruszka, groszek, orzeszki pistacjowe, wodorosty purpurowe, liście szpinaku, cebula
wiosenna, fasola sojowa, olej sojowy, liście herbaty (ale nie herbata), rzepa lub rukiew (rzeżucha)
wodna.

Sok żurawinowy i inne wyroby z żurawiny mogą zwiększać działanie warfaryny, dlatego należy
unikać spożywania tych wyrobów podczas stosowania warfaryny.

Palenie może wpływać na skuteczność warfaryny. Może być konieczne częstsze monitorowanie INR
w przypadku, gdy pacjent palił przez długi czas i rzuca palenie podczas terapii lekiem Warfin.

Ciąża i karmienie piersią
Lekarz powinien zadecydować czy można stosować lek Warfin podczas ciąży. Jeśli pacjentka planuje
ciążę lub jest w ciąży podczas stosowania leku Warfin, musi skontaktować się z lekarzem, ponieważ
stosowanie leku Warfin podczas ciąży może być szkodliwe dla płodu.

Lek Warfin nie powinien być stosowany w pierwszym trymestrze i w ciągu ostatnich czterech tygodni
ciąży, a jeśli to możliwe, należy unikać stosowania leku Warfin w trakcie całego okresu trwania ciąży
poza wyjątkowymi okolicznościami pod nadzorem specjalisty.

Warfaryna sodowa nie przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego można karmić piersią
podczas leczenia lekiem Warfin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Warfaryna nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Warfin zawiera laktozę
Ten lek zawiera 85 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Jeśli stwierdzono wcześniej
u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Inne substancje pomocnicze
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.

3. Jak stosować lek Warfin

Pacjent otrzyma od lekarza, ze szpitala lub przychodni szczegółowe instrukcje dotyczące leczenia
lekiem Warfin. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bardzo ważne jest, aby systematycznie przeprowadzać badania laboratoryjne krwi. Dawka leku jest
indywidualnie dostosowana dla pacjenta i może zmieniać się z dnia na dzień Jest bezwzględnie
koniecznym, aby przestrzegać instrukcji dawkowania i poddawać się badaniom laboratoryjnym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Warfin

Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny zażył nadmierną dawkę leku Warfin, należy skontaktować się
z lekarzem w celu uzyskania dalszych instrukcji. Jeśli została przyjęta duża dawka leku, można podać
węgiel aktywowany w celu udzielenia pierwszej pomocy, jednak mimo to należy jak najszybciej
skontaktować się z lekarzem. Wywoływanie wymiotów nie powinno być stosowane jako środek
pierwszej pomocy.

Pominięcie zastosowania leku Warfin
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku w ciągu pierwszych 12 godzin, może przyjąć pominiętą
dawkę jak najszybciej. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Jeśli od momentu, gdy
pacjent zapomniał przyjąć dawkę minęło więcej niż 12 godzin, pominiętą dawkę należy podzielić na
dwie lub trzy części i przyjąć je z następnymi dawkami tak aby dawka tygodniowa nie uległa zmianie.
Jeśli pacjent pominął więcej niż jedną dawkę, powinien skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
dalszych instrukcji dawkowania. Nigdy nie należy przyjmować podwójnej dawki lub dwóch dawek,
jedna po drugiej.

Przerwanie stosowania leku Warfin
Działanie przeciwzakrzepowe leku może utrzymywać się przez 2 do 5 dni od momentu przerwania
leczenia lekiem Warfin.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne!
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów
podczas leczenia lekiem Warfin:
- Zwiększona wrażliwość lub tendencja do siniaków, krwawień z nosa lub dziąseł, krew w moczu,
  czarne lub krwawe stolce, wymioty z krwią, zwiększone lub przedłużające się krwawienie
  menstruacyjne.
- Reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności
  w oddychaniu lub przełykaniu, silny świąd skóry z wypukłymi grudkami.
- Czerwone lub fioletowe obrzęknięte lub bolesne plamy na skórze, które wyglądają jak siniaki lub
  pęcherze wypełnione krwią, które zmieniają kolor na czarny.
- Bolesność palców, które stają się fioletowe lub mają ciemny kolor.
- Bolesna wysypka skórna. Rzadko warfaryna może powodować poważne zaburzenia dotyczące
  skóry, w tym tak zwaną kalcyfilaksję, początkowo może objawiać się bolesną wysypką skórną,
  która może prowadzić do innych ciężkich powikłań. To działanie niepożądane występuje częściej
  u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 10 osób):
Umiarkowane krwawienie (z nosa, dziąseł lub powstawanie sińców przy stłuczeniu); również krew
w moczu, czarne lub krwawe stolce, obfitsze lub przedłużające się krwawienia menstruacyjne lub inne
krwawienia. Nudności, wymioty, biegunka.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 1000 osób):
Martwica kumarynowa naskórka, zespół purpurowego palucha (bolesne, purpurowe zmiany skóry
palców lub spodu stóp).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 10 000 osób):
Reakcje nadwrażliwości na lek zwykle objawiające się wysypką skórną, odwracalne podwyższenie
enzymatycznych wskaźników wątrobowych, bóle związane z kamicą żółciową, rozwój zapalenia
naczyń, przemijające łysienie, priapizm (zwykle w początkowym okresie leczenia), zwapnienia
tchawiczne, zatorowość cholesterolowa.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Gromadzenie się wapnia w ścianie naczyń krwionośnych, co może prowadzić do powstawania
narastających i bolesnych owrzodzeń skóry.
Zaburzenia czynności nerek przebiegające z nadmierną antykoagulacją i występowaniem krwi
w moczu (nefropatia związana z lekami przeciwzakrzepowymi).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,Tel.: +48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Warfin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać słoik szczelnie zamknięty w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
i wilgocią.

Słoik zawiera środek osuszający, chroniący tabletki przed wilgocią. Nie należy wyjmować kapsułki ze
środkiem osuszającym ze słoika. Nie należy połykać kapsułki ze środkiem osuszającym.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin
ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Warfin
- Substancją czynną leku jest 3 mg lub 5 mg warfaryny sodowej w tabletce.
- Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu stearynian
  i barwniki: indygotyna (E 132) w tabletkach 3 mg (jasnoniebieskie), erytrozyna (E 127)
  w tabletkach 5 mg (różowe).

Jak wygląda lek Warfin i co zawiera opakowanie
Warfin3 mg: jasnoniebieskie, mogą zawierać kropki, okrągłe, płaskie tabletki o skośnych brzegach,
oznaczone „ORN 17”, o średnicy 7 mm. Linia podziału na jednej stronie.
Tabletki można podzielić na równe dawki.

Warfin5 mg: różowe, mogą zawierać kropki, okrągłe, płaskie tabletki o skośnych brzegach,
oznaczone „ORN 18”, o średnicy 7 mm. Linia podziału na jednej stronie.
Tabletki można podzielić na równe dawki.

Biały, plastikowy słoik (z HDPE), zawierający kapsułkę pochłaniającą wilgoć, zamknięty nakrętką
(z HDPE), z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Wielkość opakowań: 30 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Wytwórca
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Orion Pharma Poland Sp. z o. o.
kontakt@orionpharma.info.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Węgry: Warfarin Orion
Polska: Warfin
Słowenia: Marevan
Chorwacja Martefarin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
17.02.2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza