Wamag syrop - but. 150 ml

Opakowanie

but. 150 ml

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

syrop

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież: 15 ml 2-3 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 10 ml 2-3 razy na dobę. Dzieci 2-6 lat: 5 ml 2-3 razy na dobę.

Zastosowanie

Profilaktyka i uzupełnianie niedoborów wapnia i magnezu w organizmie.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Wamag i w jakim celu się go stosuje

Syrop wapniowo-magnezowy.

Wskazania do stosowania
Profilaktyka i uzupełnianie niedoborów wapnia i magnezu w organizmie.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Wamag

Przeciwwskazania
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia).
- Podwyższone stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia).
- Zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria).
- Ciężka niewydolność nerek lub kamica nerkowa.
- Blok przedsionkowo-komorowy.
- Miastenia (myasthenia gravis).
- Zaburzenia wchłaniania, biegunka, galaktozemia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zachować ostrożność stosując u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy
D. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Interakcje
Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami
naparstnicy, np. digoksynąlub antagonistami wapnia, np. nifedypiną), mogą wywołać poważne
zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy
tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny,
penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, aby odstęp
pomiędzy przyjęciem syropu Wamag oraz wymienionych leków wynosił 2-3 godziny. Leki
moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Produkt stosowany w zalecanych dawkach nie wykazuje szkodliwego działania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.3. Jak stosować lek Wamag

Sposób i droga podania
Podanie doustne.

Syrop należy dawkować przy pomocy miarki dołączonej do opakowania.

Dorośli i młodzież: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.
Jeżeli lekarz nie zaleci innego dawkowania:
- dzieci od 2 do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,
- dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.4. Możliwe działania niepożądane

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo – jelitowe (zaparcia, biegunka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, tel.: 22 49 21301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu5. Jak przechowywać lek Wamag

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.6. Inne informacje

Co zawiera lek Wamag
Skład 100 ml syropu zawiera
- substancje czynne:
  wapnia glukonolaktobionian bezwodny (Calcii glubionas anhydricus) 29,4 g
  wapnia laktobionian dwuwodny (Calcii lactobionas dihydricus) 6,4 g
  (co odpowiada 2,312 g jonów wapnia)
  magnezu mleczan dwuwodny (Magnesii lactasdihydricus) 5,0 g
  (co odpowiada 509,6 mg jonów magnezu)

  5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapnia i 25,5 mg jonów magnezu

- substancje pomocnicze:
  sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny rozcieńczony, aromat
  poziomkowy, woda oczyszczona.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
PPF HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław,
ul. Żmigrodzka 242 E
tel.: (22) 742 00 22,
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza