Voltaren Emulgel 1% żel - tuba 150 g

Opakowanie

tuba 150 g

Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Wybierz opakowanie
żel, tuba 150 g
  • #

Dawkowanie

Zewnętrznie. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: ilość żelu 2-4 g (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest odpowiednia do leczenia obszaru o powierzchni 400 –800 cm2. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, chyba, że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Voltaren Emulgel. Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: delikatnie wcierać w skórę 3-4 razy na dobę. Voltaren MAX. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: delikatnie wcierać w skórę 2 razy na dobę; działa przeciwbólowo do 12 h. Czas leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie: pourazowe stany zapalne i reumatyzm tkanki miękkiej - nie należy stosować dłużej niż 14 dni, o ile nie zalecono inaczej; zwyrodnienie stawów (powyżej 18 lat) - należy stosować do 21 dni, o ile nie zalecono inaczej. W razie konieczności stosowania leku dłużej niż 7 dni w celu leczenia bólu u młodzieży w wieku powyżej 14 lat, lub w przypadku pogorszenia się objawów, należy skontaktować się z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. W przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku (>65 lat) należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych. Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży <14 lat. Sposób podania. Stosować na skórę, wcierając. Pacjent po zastosowaniu preparatu powinien poczekać do pełnego wyschnięcia żelu przed rozpoczęciem kąpieli.

Zastosowanie

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku >14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Dorośli i młodzież >14 lat - miejscowe leczenie: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe). Dorośli >18 lat: miejscowe leczenie ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Voltaren Emulgel i w jakim celu się go stosuje

Lek Voltaren Emulgel jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę. Substancja czynna
leku - diklofenak należy do grupy leków znanych, jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze
względu na wodno-alkoholowe podłoże Voltaren Emulgel wykazuje również działanie kojące i
chłodzące.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:
− pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek
  skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń),
− bólu pleców,
− ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć
  tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):
− ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voltaren Emulgel

Kiedy nie stosować leku Voltaren Emulgel
− jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane w
  leczeniu bólu, gorączki lub zapalenia, takie jak ibuprofen lub aspiryna lub którykolwiek z
  pozostałych składników tego leku. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą,
− objawami nadwrażliwości na lek może być: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka
  skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa
  (katar),
− w trzecim trymestrze ciąży,
− u osób w wieku poniżej 14 lat.
Jeżeli, którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Voltaren
Emulgel.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Voltaren Emulgel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
− Nie należy stosować leku na uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski. Należy zaprzestać
  stosowania leku, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna.
− Nie należy używać większej ilości produktu niż zalecano lub przez dłuższy czas niż zalecono,
  chyba że zostało to zalecone przez lekarza.
− Lek Voltaren Emulgel jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w
  jamie ustnej. Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy
  przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
− Jednoczesne bandażowanie zwykle stosowane w przypadku skręceń może być stosowane, ale nie
  mogą to być nieprzepuszczające powietrza bandaże.

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem
leku Voltaren Emulgel.

Dzieci i młodzież
Ponieważ dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w wieku
poniżej 14 lat są niewystarczające, nie wolno stosować leku Voltaren Emulgel w tej grupie wiekowej.

U młodzieży w wieku powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania leku przez dłużej niż 7 dni w
leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem.

Lek Voltaren Emulgel a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach na receptę lub stosowanych bez
recepty przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Voltaren Emulgel nie wolno stosować w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, ponieważ może
on wywierać szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko lub powodować trudności podczas porodu.
Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży Voltaren Emulgel należy stosować tylko na zalecenie
lekarza, przy czym zastosowana dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas trwania terapii jak
najkrótszy.

Podczas karmienia piersią Voltaren Emulgel może być stosowany jedynie na zalecenie lekarza,
ponieważ diklofenak przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. W takim przypadku leku nie
należy nakładać na piersi karmiących kobiet, ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Voltaren Emulgel
Lek zawiera glikol propylenowy i benzoesan benzylu, które mogą powodować podrażnienia skóry.

Voltaren Emulgel zawiera substancje zapachowe z alkoholem benzylowym, cytralem, cytronellolem,
kumaryną, d-limonenem, eugenolem, farnezolem, geraniolem, linalolem, które mogą powodować
reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Voltaren Emulgel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Voltaren Emulgel należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę delikatnie
wcierając.

Aplikator- w celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy: zdjąć przezroczystą nasadkę
ochronną, a następnie odkręcić aplikator. Należy użyć wgłębienia w kształcie gwiazdy umieszczonego
z boku aplikatora w celu zdjęcia zabezpieczenia z tuby. Przed zastosowaniem leku należy przykręcić
aplikator do tuby.

Dla aplikatora: w celu otwarcia tuby, wystarczy pociągnąć białą część aplikatora.
Delikatnie nacisnąć tubę w celu wyciśnięcia odpowiedniej ilości żelu na powierzchnie aplikatora.
Następnie użyć tuby z aplikatorem (tak jakby to były palce użytkownika) w celu delikatnego i
powolnego wtarcia żelu w miejsca bólu lub/i obrzęku. Niewielki nacisk wywierany na aplikator w
trakcie wcierania żelu spowoduje automatyczne zamkniecie się aplikatora.

Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: odpowiadająca
wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego są wystarczające. Podczas wcierania żelu możesz
zauważyć lekki efekt chłodzenia

Dla aplikatora
Po użyciu należy oczyścić aplikator za pomocą bawełnianego ręczniaka lub bibuły, aż będzie
widocznie suchy i czysty. Nie płukać i nie zanurzać w wodzie. Nie należy używać żadnych
rozpuszczalników ani środków czyszczących do czyszczenia powierzchni aplikatora. Po
wyczyszczeniu należy umieścić przezroczystą nakładkę ochronną z powrotem na tubie. Nie używać
ponownie aplikatora z inna tubą. Po zużyciu leku należy wyrzucić tubę wraz z aplikatorem (patrz
punkt 5).

- Zdjąć przezroczystą nasadkę ochronną.
- Odkręć nakrętkę aplikatora.
- Użyć wgłębienia w kształcie gwiazdy umieszczonego z boku aplikatora w celu
  zdjęcia zabezpieczenia z tuby.
- Przykręć do tuby nasadkę aplikatora.
- Pociągnąć białą część aplikatora, aby otworzyć.
- Nacisnąć delikatnie tubę w celu wyciśnięcia odpowiedniej ilości żelu.
- Stosować na skórę. Niewielki nacisk na aplikator spowoduje automatyczne jego
  zamknięcie.
- Wyczyścić aplikator przy użyciu bawełnianego ręcznika lub bibuły aż będzie
  widocznie czysty i suchy.

Po zastosowaniu produktu należy:
• Wytrzeć ręce w chusteczkę, a następnie umyć ręce, chyba, że to właśnie ręce są miejscem
  leczonym. Zużytą chusteczkę należy wyrzucić do śmieci.
• Pacjent po zastosowaniu leku Voltaren Emulgel powinien poczekać do całkowitego
  wyschnięcia leku przed rozpoczęciem kąpieli.

Nie należy stosować leku dłużej niż:
• U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów
  (skręcenia, nadwerężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien.
• U dorosłych (w wieku powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą
  zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Należy stosować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę przez jak najkrótszy czas.
Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z
lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voltaren Emulgel
W razie użycia nadmiernej ilości leku Voltaren Emulgel należy zebrać jego nadmiar za pomocą
chusteczki. W przypadku połknięcia tego leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Voltaren Emulgel
W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, a
następnie kontynuować dawkowanie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek pytań jak stosować Voltaren Emulgel skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Voltaren Emulgel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami
uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub
zgłosić się do najbliższego szpitala:

Rzadko (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z
  pęcherzykami lub bez pęcherzyków; pokrzywka.

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Sapanie, spłycony
  oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma).

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Obrzęk twarzy,
  ust, języka lub krtani.

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Voltaren Emulgel są
zazwyczaj łagodne i przemijające. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy, tak
szybko jak to możliwe, poinformować lekarza lub farmaceutę.

Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): Wysypka skórna,
  świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zwiększona
  wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze
  świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Voltaren Emulgel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji (zlewu lub toalety) ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Voltaren Emulgel
Substancją czynną leku jest diklofenak dietyloamoniowy. 1 gram żelu zawiera 11,6 mg diklofenaku
dietyloamoniowego.

1 gram leku zawiera 50 mg glikolu propylenowego i 1 mg benzoesanu benzylu.

Pozostałe składniki leku to: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol
izopropylowy, ciekła parafina, substancja zapachowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Voltaren Emulgel i co zawiera opakowanie
Biały lub prawie biały, delikatny, jednorodny żel, o kremowej konsystencji. Lek dostępny jest w tubach
(aluminiowych lub laminowanych) po 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 75 g, 80 g (4 tuby po 20 g w tekturowym
pudełku), 100 g, 120 g i 150 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
tel. 22 576 96 00

Wytwórca:
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 Monachium
Niemcy

Purna Pharmaceuticals NV
Rijksweg 17,
B-2870 Puurs
Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza