Valdixextrakt tabl. powl.(355 mg) - 30 szt. (pojemnik)

Opakowanie

30 szt. (pojemnik)

Producent

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli, osoby w wieku podeszłym. W stanach umiarkowanego napięcia nerwowego: 2 tabl. do 3 razy na dobę. W zaburzeniach snu: 2 tabl. pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo 2 tabl. wieczorem. Maksymalna dawka dobowa: 8 tabl. Zalecany okres stosowania: 2-4 tyg. Należy poinformować pacjenta o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią lub pogorszą się po 2 tyg. stosowania. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie

Lek roślinny stosowany w celu łagodzenia stanów umiarkowanego napięcia nerwowego oraz w zaburzeniach snu.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Valdixextrakt i w jakim celu się go stosuje

Valdixextrakt jest produktem leczniczym roślinnym o działaniu uspokajającym, ułatwiajacym zasypanie i
poprawiającym jakość snu. Stosowany jest w celu łagodzenia stanów umiarkowanego napięcia nerwowego
oraz w zaburzeniach snu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valdixextrakt.

Kiedy nie stosować leku Valdixextrakt:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Valdixextrakt a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie zaleca się stosowania preparatu z lekami syntetycznymi o działaniu uspokajającym.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak danych, nie
zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego nie zaleca się stosowania
produktu przez osoby kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny.

3. Jak stosować lek Valdixextrakt

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Podanie doustne. Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli, osoby w wieku podeszłym:
- w stanach umiarkowanego napięcia nerwowego – 2 tabletki do 3 razy na dobę,
- w zaburzeniach snu – 2 tabletki pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo
  2 tabletki wieczorem.
Maksymalna dawka dobowa: 8 tabletek. Zalecany okres stosowania: 2-4 tygodnie. Jeśli objawy nie ustąpią lub
nasilą się po 2 tygodniach stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valdixextrakt
Korzeń kozłka lekarskiego w dawce około 20 g może powodować łagodne objawy: znużenie, bolesne skurcze
w obrębie jamy brzusznej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy, drżenie rąk, rozszerzenie źrenic.
Objawy ustępują w ciągu 24 godzin. W przypadku, gdy objawy utrzymują się, należy podjąć leczenie
wspomagające. Dawka 20 g korzenia kozłka lekarskiego odpowiada ilości 14-19 tabletek produktu
leczniczego Valdixextrakt.

Pominięcie zastosowania leku Valdixextrakt
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe jest wystąpienie łagodnych objawów żołądkowo-jelitowych (nudności, dolegliwości skurczowych).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49 21 301, fax 22 49
21 309. Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również
podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valdixextrakt

Lek należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera lek Valdixextrakt
- Substancją czynną leku jest 355 mg wyciągu wodno-alkoholowego, suchego z korzenia kozłka (Valeriana
  officinalis
L., radix) (3-4:1), ekstrahent: etanol 60 % (V/V).

- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102 i typ 12), magnezu stearynian, krzemionka
  koloidalna bezwodna, otoczka Opadry 03B90571 Blue (skład: tytanu dwutlenek (E 171),
  hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, pigment aluminiowy indygotyny).

Jak wygląda lek Valdixextrakt i co zawiera opakowanie
Tabletki są okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy niebieskiej.
Opakowania bezpośrednie: pojemnik PP z wieczkiem PE lub pojemnik PE z wieczkiem PE oznakowany
etykietą lub etykieto-ulotką zawierający 30, 60 lub 90 tabletek lub blister PVC/Aluminium zawierający 10
tabletek.
Opakowania zewnętrzne: tekturowe pudełko zawierające od 10 do 100 tabletek.
Pojemniki mogą być oznakowane etykietą i pakowane w tekturowe pudełko bądź oznakowane etykieto-ulotką.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:
IWLF Labofarm
mgr farm. Tadeusz Pawełek
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/08/2020

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza