Valdix Noc tabl. - 90 szt.

Opakowanie

90 szt.

Producent

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Młodzież powyżej 12 lat, dorośli, osoby w wieku podeszłym. W łagodnych stanach napięcia nerwowego: 1-2 tabl. do 3 razy dziennie. W trudnościach z zasypianiem: 1-2 tabl. na 1/2 h do 1 h przed snem lub, jeśli to konieczne, dodatkowo 1-2 tabl. wieczorem. Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej 12 lat.

Zastosowanie

Tradycyjnie w łagodnych objawach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu. Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie uspokajające oraz łagodzące stany napięcia nerwowego o niewielkim nasileniu i ułatwiające zasypianie.

Treść ulotki

1. Co to jest lek VALDIX NOC i w jakim celu się go stosuje

Valerianae radix
400 mg, tabletka

Działanie:
Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie uspokajające oraz łagodzące stany napięcia
nerwowego o niewielkim nasileniu i ułatwiające zasypianie.

Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie w łagodnych objawach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających
wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VALDIX NOC

Kiedy nie stosować leku VALDIX NOC:
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na korzeń kozłka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeżeli objawy nie ustąpią w czasie stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:
Nie zaleca się stosowania produktu z lekami syntetycznymi o działaniu uspokajającym.

Stosowanie leku u dzieci:
Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią:
Zapobiegawczo, ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:
Nie zaleca się stosowania leku na 2 godziny przed prowadzeniem pojazdów oraz przez osoby
zmęczone.3. Jak stosować lek VALDIX NOC

Dawkowanie: Młodzież powyżej 12 lat, dorośli, osoby w wieku podeszłym: w łagodnych objawach
napięcia nerwowego od 1 do 2 tabletek do 3 razy dziennie. W trudnościach w zasypianiu od 1 do 2
tabletek pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo od 1 do 2 tabletek
wieczorem.

Droga podania: doustna.

Przedawkowanie:
Jednorazowe przyjęcie korzenia kozłka w ilości około 20 g powodowało łagodne objawy: zmęczenie,
skurcze w nadbrzuszu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy, drżenie rąk, rozszerzenie
źrenic, które ustępowały po 24 godzinach.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty4. Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane:
Częstość nieznana. Możliwe jest wystąpienie łagodnych objawów żołądkowo-jelitowych (nudności,
skurcze brzucha).

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,
fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku5. Jak przechowywać lek VALDIX NOC

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek VALDIX NOC

Skład leku:
korzeń kozłka (Valerianae radix) - 400 mg
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,32 mg kwasów walerenowych.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:
Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm
mgr farm. Tadeusz Pawełek
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza