Vagothyl roztw. do stos. miejscowego(360 mg/ml) - but. 50 g

Opakowanie

but. 50 g

Producent

Polfa Pabianice

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

roztw. do stos. miejscowego

Dawkowanie

Nadżerki szyjki macicy: po osuszeniu tamponem części pochwy przykładać na nadżerkę przez 1-3 min waciki nasączone nierozcieńczonym preparatem (zabieg powtarzać 2-3 razy w tygodniu). Płukanie pochwy: stosować roztwór otrzymany przez rozcieńczenie 5-15 ml preparatu (1-3 łyżeczek) w 1 l ciepłej wody. Hamowanie krwawień w ginekologii, laryngologii oraz innych wskazaniach chirurgicznych i dermatologicznych: w miejscu krwawienia przykładać na 2-3 min tampon nasączony nierozcieńczonym preparatem przez 2-3 min.

Zastosowanie

Stany zapalne dolnego odcinka dróg rodnych, w tym wywołane zakażeniem rzęsistkiem pochwowym, bakteryjne i grzybicze, nadżerki części pochwowej i kanału szyjki macicy, krwawienia po pobraniu wycinków diagnostycznych, usunięciu polipów, elektroresekcji nadżerek części pochwowej macicy, miejscowe leczenie trudno gojących się ran, w tym owrzodzeń podudzi, miejscowe leczenie guzków krwawnicowych odbytu, szczeliny odbytu, leczenie uzupełniające po zabiegach proktologicznych, hamowanie krwawienia po usunięciu migdałków podniebiennych (tonsillectomia).

Treść ulotki

1. CO TO JEST VAGOTHYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vagothyl jest lekiem stosowanym miejscowo na tkankę zmienioną chorobowo, powodującym
koagulację i złuszczanie martwych komórek nie uszkadzając tkanek zdrowych, co umożliwia
pokrycie nadżerki nabłonkiem płaskim. Działa rzęsistkobójczo i bakteriobójczo, przy czym nie
działa na pałeczki kwasu mlekowego, stanowiące florę fizjologiczną pochwy. Działa ściągające
i powoduje miejscowe obkurczanie naczyń krwionośnych, a tym samym zahamowanie krwawienia.

Wskazania do stosowania
- stany zapalne dolnego odcinka dróg rodnych, w tym wywołane zakażeniem rzęsistkiem
   pochwowym, bakteryjne i grzybicze,
- nadżerki części pochwowej i kanału szyjki macicy,
- krwawienia po pobraniu wycinków diagnostycznych, usunięciu polipów, elektroresekcji
   nadżerek części pochwowej macicy,
- miejscowe leczenie trudno gojących się ran, w tym owrzodzeń podudzi,
- miejscowe leczenie guzków krwawnicowych odbytu, szczeliny odbytu, leczenie
   uzupełniające po zabiegach proktologicznych,
- hamowanie krwawienia po usunięciu migdałków podniebiennych.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VAGOTHYL

Kiedy nie stosować leku Vagothyl
- Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na lek.
- We wskazaniach ginekologicznych nie należy stosować leku w czasie miesiączki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vagothyl
- Nie wolno połykać leku, gdyż polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku.
  W przypadku połknięcia, pacjent powinien natychmiast wypić dużą ilość wody
  i skontaktować się z lekarzem.
- Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku zetknięcia leku z oczami należy
  je natychmiast przemyć wodą; może być konieczna konsultacja okulistyczna.
- W miejscu stosowania leku nie należy stosować jednocześnie innych produktów leczniczych
  ani mydeł, wywołujących podrażnienia.
- W czasie stosowania Icku ze wskazań ginekologicznych pacjentka powinna unikać stosunków
  płciowych, przez okres wskazany przez lekarza.
- Po zabiegu leczniczym w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, jamę ustną należy dokładnie
  wypłukać.
- W przypadku zabrudzenia tkaniny czy skóry lekiem, należy natychmiast przemyć zabrudzone
  miejsce wodą.

Stosowanie leku Vagothyl z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka
wystąpienia interakcji, należy unikać stosowania innych produktów leczniczych w miejscu
zastosowania leku.
Jednoczesne stosowanie leku z preparatami o odczynie zasadowym może spowodować wydzielanie
się ciepła (reakcja egzotermiczna) i oparzenie błon śluzowych.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić sic lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie laktacji tylko ze ściśle określonych wskazań, po
uwzględnieniu wynikającego z leczenia ryzyka dla matki i dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.3. JAK STOSOWAĆ LEK VAGOTHYL

Lek Vagothyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.

W ginekologii
Płukanie pochwy Do płukania pochwy stosuje się roztwór przygotowany z 1 do 3 łyżeczek (5 do 15 ml) leku
rozpuszczonych w 1 litrze ciepłej wody.

W warunkach gabinetu zabiegowego

Nadżerki
Po osuszeniu jałowym tamponem zdrowych części pochwy przykłada się na nadżerkę waciki
nasączone nierozcieńczonym lekiem przez 1 do 3 minut. Nadmiar leku usuwa się suchym
tamponem. Zabieg powtarza się od 2 do 3 razy w tygodniu.

Krwawienia
Jałowy tampon nasączony nierozcieńczonym lekiem przykłada się na krwawiące miejsca przez 2 do
3 minut.

W chirurgii i dermatologii
Jałowy tampon nasączony nierozcieńczonym lekiem przykłada się na zmienione miejsce przez 2 do
3 minut.

W laryngologii w warunkach gabinetu zabiegowego
Hamowanie krwawienia
Jałowy tampon nasączony nierozcieńczonym lekiem przykłada się na zmienione miejsce przez 2 do
3 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vagothyl
Po przedawkowaniu leku może wystąpić miejscowe podrażnienie (zaczerwienienie pochwy i sromu,
świąd skóry, wysypka na skórze).4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vagothyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Polikrezulen jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów i rzadko wywołującym działania
niepożądane.

Zaburzenia układu immunologicznego
Pokrzywka, układowe reakcje alergiczne (np. obrzęk naczynioruchowy, uogólniona pokrzywka) do
anafilaksji włącznie.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Zakażenie grzybicze pochwy.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Uczucie dyskomfortu i pieczenia oraz uczucie ciała obcego w pochwie, świąd.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
W szczególnych przypadkach może na początku leczenia wystąpić miejscowe działanie drażniące
i krótkotrwałe pieczenie.
Podczas stosowania w jamie ustnej może zostać uszkodzone szkliwo zębów wskutek dużej
kwasowości roztworu.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VAGOTHYL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Vagothyl po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vagothyl
- substancją czynną leku jest polikrezulen 360 mg/g.
- inny składnik leku to woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Vagothyl i co zawiera opakowanie
Ciecz o barwie od czerwono-pomarańczowej do brunatno-czerwonej, klarowna, prawie bez
zapachu. 

Butelka ze szkła brunatnego zawierająca 50 g roztworu, zamknięta zakrętką z pierścieniem
gwarancyjnym i wkładką uszczelniającą, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera ulotkę
dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5,
95-200 Pabianice
Telefon: (0-42) 225-05-55

Data zatwierdzenia ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza