Vaborem proszek do sporz. konc. roztw. do inf.(1 g+1 g) - 6 fiol.

Opakowanie

6 fiol.

Producent

Menarini International Operations Luxembourg

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

proszek do sporz. konc. roztw. do inf.

Dawkowanie

Dożylnie. Preparat należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych tlenowymi drobnoustrojami Gram-ujemnymi u dorosłych pacjentów z ograniczonymi opcjami leczenia wyłącznie po konsultacji z lekarzem posiadającym odpowiednie doświadczenie w leczeniu chorób zakaźnych. Dorośli z CCr ≥40 ml/min. Powikłane zakażenie układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek: 2 g/2 g co 8 h, czas trwania infuzji 3 h, czas leczenia 5-10 dni (do 14 dni). Powikłane zakażenie w obrębie jamy brzusznej: 2 g/2 g co 8 h, czas trwania infuzji 3 h, czas leczenia 5-10 dni (do 14 dni). Szpitalne zapalenie płuc, w tym respiratorowe zapalenie płuc: 2 g/2 g co 8 h, czas trwania infuzji 3 h, czas leczenia 7-14 dni. Zakażenie krwi związane z którymkolwiek z wyżej wymienionych zakażeń lub w przypadku podejrzenia takiego związku: 2 g/2 g co 8 h, czas trwania infuzji 3 h, czas leczenia zależy od miejsca zakażenia. Zakażenia wywołane tlenowymi drobnoustrojami Gram-ujemnymi u pacjentów z ograniczonymi opcjami leczenia: 2 g/2 g co 8 h, czas trwania infuzji 3 h, czas leczenia zależy od miejsca zakażenia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Dorośli z zaburzeniami czynności nerek: CCr ≤20-39 ml/min – 1 g/1 g co 8 h, czas trwania infuzji 3 h; CCr 10-19 ml/min – 1 g/1 g co 12 h, czas trwania infuzji 3 h; CCr <10 ml in – 0,5 g ,5 g co 12 h, czas trwania infuzji 3 h. Meropenem i waborbaktam są usuwane podczas hemodializy, dlatego dawki dostosowane do stopnia zaburzenia czynności nerek należy podawać po sesji dializy. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności meropenemu aborbaktamu u dzieci i młodzieży <18 lat. Sposób podania. Preparat podaje się w infuzji dożylnej trwającej 3 h.

Zastosowanie

Leczenie następujących zakażeń u dorosłych: powikłane zakażenie układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek; powikłane zakażenie w obrębie jamy brzusznej; szpitalne zapalenie płuc, w tym respiratorowe zapalenie płuc. Leczenie pacjentów, u których występuje zakażenie krwi związane z którymkolwiek z wyżej wymienionych zakażeń lub gdy istnieje podejrzenie takiego związku. Leczenie zakażeń wywołanych tlenowymi drobnoustrojami Gram-ujemnymi u dorosłych pacjentów z ograniczonymi opcjami leczenia. Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza