Undofen Max krem(10 mg/g) - tuba 15 g

Opakowanie

tuba 15 g

Producent

Perrigo Poland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli: 1 lub 2 razy na dobę. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć skórę. Cienką warstwę kremu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli zmiany chorobowe znajdują się w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), można nałożyć dodatkowo opatrunek z gazy, zwłaszcza na noc. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Czas leczenia: grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - 7 dni; łupież pstry - 14 dni. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeśli po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy zweryfikować diagnozę. Szczególne grupy pacjentów. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania, preparatu nie należy stosować u dzieci. U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Łupież pstry.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Undofen Max i w jakim celu się go stosuje

Undofen Max to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę. Lek zawiera substancję czynną
terbinafiny chlorowodorek, który działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących
schorzenia skóry u ludzi. Undofen Max działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre
grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie
(hamuje wzrost grzybów).
Wskazania do stosowania leku Undofen Max:
• zakażenia grzybicze skóry:
  - grzybica stóp,
  - grzybica fałdów skórnych,
  - grzybica skóry gładkiej.
• łupież pstry.

Grzybica stóp - występuje na jednej lub dwóch stopach, najczęściej pomiędzy palcami. Pojawia się
także na podeszwowym sklepieniu stopy (podbiciu). Zmiany grzybicze między palcami cechuje
maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem
licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny,
wysiew pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej się
grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci (grzybica na powierzchni lub pod płytką
paznokciową). Paznokcie stają się pogrubiałe, matowe, pod wolnym ich brzegiem dochodzi do
nagromadzenia mas rogowych. Następuje rozwarstwienie płytki paznokciowej, paznokieć może zostać
zniszczony. W przypadku pojawienia się opisanych powyżej zmian w obrębie paznokci należy
zwrócić się po poradę do lekarza, gdyż Undofen Max nie jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci.

Grzybica fałdów skórnych - może pojawiać się na tych obszarach skóry, które są pofałdowane i
wilgotne, tj.:
- w pachwinach;
- na wewnętrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale także często bardziej nasilone po jednej
  stronie; zmiany te mogą rozprzestrzeniać się do pośladków lub ku górze brzucha);
- pod piersiami;
- w obrębie pach.
Pojawiające się w tych rejonach zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd i łuszczenie
naskórka.

Grzybica skóry gładkiej - może występować na całym ciele, najczęściej spotykana jest na
nieowłosionej skórze głowy, szyi, twarzy oraz ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate
ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami, szerzą się
obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.

Łupież pstry - występuje na skórze w postaci łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą
uwidaczniać się wyłącznie latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod wpływem opalania
się, uwidaczniają się jako różnej wielkości plamy słoneczne. Łupież pstry pojawia się głównie na
tułowiu, szyi, ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Undofen Max

Kiedy nie stosować leku Undofen Max:
- jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Undofen Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Undofen Max jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy przed
kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się leku do oczu, należy przemyć je czystą, ciepłą wodą.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosowaćleku Undofen Max u dzieci.

Lek Undofen Max a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie są znane interakcje leku Undofen Max z innymi lekami.

Undofen Max z jedzeniem i piciem
Undofen Max można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Undofen Max w okresie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to
bezwzględnie konieczne.

Nie należy stosować leku Undofen Max w okresie karmienia piersią.
Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry kobiety karmiącej piersią leczonej tym
lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Undofen Max nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Undofen Max zawiera alkohol cetostearylowy
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Lek Undofen Max zawiera alkohol benzylowy
Lek zawiera 10 mg alkoholu benzylowego w każdym g kremu.
Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie.3. Jak stosować lek Undofen Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania na skórę.

Dorośli
Lek Undofen Max w postaci kremu można stosować raz lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem
kremu Undofen Max należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on
nanoszony. Następnie należy nanieść cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca na
skórze i wokół nich, i lekko wcierać. Jeżeli zmiany chorobowe znajdują się w fałdach skórnych (pod
piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), można nałożyć dodatkowo opatrunek
z gazy, zwłaszcza na noc.

Czas leczenia
Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - 7 dni.
Łupież pstry - 14 dni.
Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie niezgodne
z zaleceniami lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku u dzieci, gdyż nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku
u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Undofen Max
W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować lek
zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Undofen Max

Undofen Max należy stosować zgodnie z zaleceniami. W razie jakichkolwiek dalszych
wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W miejscu podania mogą wystąpić objawy takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania,
podrażnienie w miejscu podania, zmiana koloru skóry , uczucie pieczenia skóry, zaczerwienienie
skory, powstawanie strupów itp. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami nadwrażliwości,
w tym z wysypką, które wymagają przerwania leczenia.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
Łuszczenie skóry, swędzenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)
Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiana koloru skóry, zaczerwienienie, uczucie pieczenia, ból,
ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)
Suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie objawów choroby w miejscu podania.
W przypadku kontaktu leku Undofen Max z oczami, może wystąpić podrażnienie oczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,
faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Undofen Max

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin
ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Undofen Max
- Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.
  1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: izopropylu mirystynian, alkohol cetostearylowy, olbrot syntetyczny, sorbitanu
  stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Undofen Max i co zawiera opakowanie
Undofen Max ma postać białego kremu o jednorodnej konsystencji.
Opakowanie leku to tuba zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
Tel. +48 22 489-54-51
{logo Perrigo}

Wytwórca:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
8560 Wevelgem
Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza