Tranxene

Tranxene

Postać

Kapsułki

Substancja czynna

Klarozepat

Wskazania

Stany lęku i niepokoju, zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym

 1. Tranxene co to jest
 2. Dawkowanie Tranxene
 3. Tranxene a alkohol
 4. Skutki uboczne leku
 5. Ciąża i okres karmienia piersią
 6. Interakcje z innymi lekami
 7. Środki ostrożności

Tranxene co to jest

Tranxene stosowany jest w stanach lęku oraz niepokoju, a także w zespole abstynencji w uzależnieniu alkoholowym. Jest lekiem psychotropowym należącym do grupy benzodiazepin.

Preparat dostępny jest za okazaniem recepty. Nie podlega on refundacji. Ma postać kapsułek oraz występuje w dwóch dawkach: Tranxene 5 mg i Tranxene 10 mg. Opakowanie zawiera 30 sztuk. Substancją czynną preparatu jest klorazepat.

Jak działa Tranxene? Lek działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie oraz niweluje uczucie zagrożenia. Ponadto zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych oraz ma właściwości przeciwdrgawkowe. Substancja czynna jest agonistą receptorów GABA-omega kompleksu regulującego otwarcie kanału chlorkowego. Produkt wydalany jest z organizmu wraz z moczem.

Skład preparatu

1 kapsułka Tranxene zawiera 5 mg lub 10 mg soli dwupotasowej klorazepatu.

Substancje pomocnicze to: talk, węglan potasu.

W składzie otoczki znajdują się: erytrozyna, żelatyna, dwutlenek tytanu.

Wskazania do stosowania

Na co stosować Tranxene? Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, lek może być stosowany jest w leczeniu:

 • krótko trwających stanach lęku oraz niepokoju, szczególnie doraźnie wspomagająco przy nerwicy;
 • zespołu abstynencji w uzależnieniu alkoholowym, jak majaczenie alkoholowe czy stany przed delirium tremens.

Przyjmowanie preparatu jest zalecane, jeśli objawy mają coraz większe natężenie, utrudniają prawidłowe funkcjonowanie lub stanowią dyskomfort dla pacjenta.

Przeciwwskazania

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować ten lek. Tranxene nie powinien być stosowany w przypadku:

 • zespołu bezdechu sennego;
 • nadwrażliwość na klorazepat bądź jakąkolwiek substancję zawartą w leku Tranxene;
 • ciężkiej niewydolności oddechowej;
 • ciężkiej niewydolności wątroby;
 • miastenii;
 • u dzieci poniżej 9 roku życia nie powinno stosować kapsułek Tranxene 5 mg
 • kapsułek Tranxene 10 mg nie należy podawać dzieciom.

Dawkowanie Tranxene

Jak stosować Tranxene? Lek przyjmuje się doustnie. Klorazepat można zażywać niezależnie od posiłków, jak i w trakcie ich spożywania. Preparat należy zawsze stosować według informacji przekazanych przez lekarza. W przypadku ewentualnych wątpliwości należy zasięgnąć pomocy medycznej.

Aby uniknąć pojawienia się skutków ubocznych, wskazane jest rozpoczęcie terapii od dawki początkowej, a następnie jej stopniowe zwiększanie. Maksymalna dzienna dawka to 30 mg.

Jak długo zażywać Tranxene? Zalecane jest, aby okres przyjmowania leku był jak najkrótszy. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 8 do 12 tygodni (w tym okres zmniejszania dawki).

Wskazane jest systematyczne monitorowanie stanu pacjenta, tak, aby w razie potrzeby dostosować dawkę bądź częstotliwość przyjmowania preparatu.

Jeśli chodzi o to, jak odstawić Tranxene, należy stopniowo zmniejszać dzienną dawkę, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się objawów odstawienia leku.

Jak długo działa Tranxene? Tranxene maksymalne stężenie w osoczu osiąga po godzinie. Okres, w którym stężenie leku zmniejszy się do połowy wartości początkowej, po zakończeniu fazy wchłaniania i dystrybucji wynosi wynosi 30-150 godzin.

Osoby dorosłe

Dawkowanie Tranxene w przypadku pacjentów dorosłych zaleca się rozpoczynać od dawki 5 mg dziennie. Kapsułki Tranxene przyjmuje się raz dziennie – wieczorem. Dawka terapeutyczna leku to od 5 mg do 30 mg dziennie.

Dzieci oraz młodzież

Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa lub ryzyka stosowania Tranxene 5 mg u dzieci oraz młodzieży, nie jest wskazane stosowanie preparatu pacjentom w tym wieku.
Lekarz prowadzący może zalecić zastosowanie Tranxene 5 mg u dzieci powyżej 9 roku życia. Wówczas dawka wynosi 0,5 mg/kg masy ciała dziennie w podzielonych dawkach.

Jeśli chodzi o Tranxene 10 mg, jest on przeznaczony wyłączenia dla pacjentów dorosłych, nie należy podawać go dzieciom i młodzieży.

Szczególne grupy pacjentów

W przypadku osób w podeszłym wieku wskazane jest ograniczenie dawki o połowę. Czas terapii powinien być jak najkrótszy.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z zaburzeniami czynności wątroby. U osób z niewydolnością wątroby może pojawić się encefalopatia, polegająca na zaburzeniu działania układu nerwowego wskutek toksyn obecnych w organizmie przy uszkodzeniu wątroby.

Osoby cierpiące na zaburzenia czynności nerek powinny zmniejszyć dawkę Tranxene o połowę.

Jeśli zdaniem pacjenta leczenie nie przynosi poprawy lub preparat działa zbyt mocno, należy zasięgnąć opinii specjalisty. 

Przyjęcie większej ilości preparatu od zalecanej

Stosując lek należy uważać, aby nie przekroczyć dziennej dopuszczalnej dawki. Jeżeli dojdzie do przypadkowego zażycia większej dawki leku Tranxene, konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem

Głównym skutkiem ciężkiego przedawkowania leku jest głęboki sen. W przypadku zażycia większej dawki preparatu stan ten może przejść w śpiączkę. Jeżeli pacjent nie zażył równocześnie innych leków psychotropowych oraz zastosowane zostało odpowiednie leczenie, rokowania są korzystne. W tym przypadku czynności układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego osoby, która zażyła zbyt dużą dawkę powinny być kontrolowane na oddziale intensywnej terapii.

Jeśli od przedawkowania Tranxene minęło mniej niż godzina, a pacjent zachował przytomność, konieczne jest sprowokowanie wymiotów. Jeżeli osoba, która zażyła zbyt dużą dawkę preparatu nie jest przytomna, należy przeprowadzić płukanie żołądka, przy czym konieczne jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych.

W przypadku, gdy od przyjęcia większej ilości leku minęła ponad godzina, możliwe jest zażycie węgla aktywnego, by zminimalizować wchłanianie Tranxene z przewodu pokarmowego.

Jeśli dojdzie do niewielkiego przekroczenia dawki leku mogą pojawić się takie objawy jak:

 • dezorientacja,
 • letarg,
 • senność.

W razie cięższego przedawkowania preparatu może dojść do:

 • zaburzeń oddychania,
 • zaburzeń koordynacji ruchów ciała,
 • niedociśnienia,
 • zmniejszonego napięcie mięśniowego,
 • rzadko śpiączki,
 • bardzo rzadko zgonu.

W celu rozpoznania lub leczenia przedawkowania benzodiazepin, możliwe jest zastosowanie flumazenilu.

Pominięcie dawki leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu kapsułki, należy przyjąć dawkę jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, zalecane jest przyjąć ją o odpowiedniej porze. Nie powinno się stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętych tabletek.

Tranxene a alkohol

Podczas stosowania leku Tranxene nie wskazane jest spożywanie alkoholu. Równoczesne przyjmowanie klorazepatu z napojami alkoholowymi jest wiązane z pojawieniem się złożonych zachowań w trakcie snu, zgonami wywołanymi niepożądanymi skutkami polekowymi. Alkohol nasila działanie uspokajające benzodiazepin. Konieczne jest wcześniejsze poinformowanie pacjenta przed rozpoczęciem stosowania Tranxene o odstawieniu alkoholu podczas terapii.

Skutki uboczne leku

U niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne Tranxene. Działania niepożądane są zależne od przyjmowanej dawki oraz wrażliwości danego pacjenta na substancję czynną.

Zgodnie z informacją zawartą w ulotce leku, podczas przyjmowania dawek leku pojawiły się następujące skutki uboczne:

Bardzo często, u więcej niż 1 na 10 osób przyjmujących preparat pojawiała się senność - zwłaszcza wśród pacjentów w podeszłym wieku.

Często, u nie więcej niż 1 na 10 osób wystąpiły:

 • osłabienie,
 • zawroty głowy.

Niezbyt często, u nie więcej niż u 1 na 100 osób mogą pojawić się takie skutki uboczne, jak:

 • obniżone napięcie mięśniowe;
 • reakcje nadrważliwości;
 • swędzące, grudkowo-plamkowe wysypki na skórze;
 • splątanie, drażliwość;
 • pobudzenie.

Zaobserwowano również inne skutki uboczne Tranxene, jednak na podstawie dostępnych danych nie można ustalić ich częstości występowania. Należą do nich: 

 • uzależnienie fizyczne w przypadku długookresowego stosowania, szczególnie, jeśli dawki preparatu były wysokie, a także po odstawieniu leku;
 • zaburzenia uwagi;
 • upadki;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia funkcji poznawczych, np. osłabienie pamięci;
 • spowolnienie procesów umysłowych;
 • agresja;
 • halucynacje;
 • zespół z odbicia z silniejszym lękiem niż ten, przed zastosowaniem leku;
 • reakcje paradoksalne, zwłaszcza w przypadku dzieci oraz pacjentów w podeszłym wieku.

Dodatkowo pacjenci stosujący benzodiazepiny zgłaszali takie objawy, jak:

 • zaburzenia libido;
 • zmniejszona czujność;
 • stłumienie emocji;
 • podwójne widzenie;
 • ból głowy;
 • reakcje psychiczne oraz paradoksalne z napadami złości, koszmarami sennymi, niepokojem, psychozami, urojeniami, nietypowymi zrachowaniami itp.;
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
 • amnezja;
 • zaburzenia koordynacji ruchów ciała.

Należy pamiętać, że zażywanie benzodiazepin może spowodować uzależnienie psychiczne. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, dochodziło do przypadków nadużywania środków z tej grupy.

Podczas terapii Tranxene może dojść do ujawnienia się niezdiagnozowanej, wcześniej już istniejącej depresji.

Ciąża i okres karmienia piersią

Kobiety ciężarne, planujące mieć dziecko, niestosujące skutecznej metody antykoncepcji oraz matki karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny zapytać lekarza o opinię.

Tranxene nie powinny zażywać kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Interakcje z innymi lekami

Przed zastosowaniem Tranxene, konieczne jest poinformowanie lekarza o preparatach przyjmowanych w ostatnim okresie, aktualnie oraz o tych, które planuje się stosować.

Ewentualne objawy odstawienia mogą pojawić się zwłaszcza przy równoczesnym zażywaniu leku oraz innych preparatów z grupy beznodiazepin o działaniu nasennym oraz przeciwlękowym.

Szczególną ostrożność należy zachować, stosując Tranxene wraz z:

 • klozapiną, z uwagi na wzrost ryzyka pojawienia się zapaści z zatrzymaniem oddechu lub czynności serca;
 • preparatami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy, jak pochodne morfiny, opioidy, niektóre leki przeciwdepresyjne, barbiturany, leki uspokajające inne niż benzodiazepiny, leki neuroleptyczne, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, klonidyna;
 • cyzapryd, z uwagi na wzrost działania uspokajającego benzodiazepin;
 • kurarą oraz jej pochodnymi, z uwagi na sumujące się działanie.

Równoczesne przyjmowanie benzodiazepin i hydroksymaślanu sodu może powodować depresję oddechową.

Skojarzenie Tranxene z opioidami może przyczyniać się do wystąpienia:

 • depresji oddechowej,
 • uspokojenia,
 • zgonu wskutek nasilenia hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy,
 • śpiączki.

Środki ostrożności

Należy pamiętać, że stosowanie benzodiazepin może prowadzić do psychicznego lub fizycznego uzależnienia. Czynnikami predysponującymi do pojawienia się takiego skutku ubocznego są:

 • okres trwania terapii;
 • dawka preparatu;
 • równoczesne przyjmowanie leków przeciwlękowych, nasennych, psychotropowych;
 • równoczesne spożywanie napojów alkoholowych;
 • uzależnienie od innych substancji.

Jeśli doszło do uzależnienia po zakończeniu terapii może pojawić się:

 • ból głowy,
 • nasilony lęk,
 • zwiększone napięcie mięśni,
 • ból mięśni,
 • bezsenność,
 • bardzo rzadko pobudzenie, splątanie, drażliwość;
 • wyjątkowo drgawki, omamy, drżenie.

Podczas długotrwałego stosowania może wystąpić tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku).

Zgodnie z aktualnymi badaniami wśród pacjentów stosujących benzodiazepiny z depresją lub bez, częściej dochodziło do prób samobójczych i samobójstw.

Leków z grupy benzodiazepin o działaniu przeciwlękowym nie należy przyjmować w leczeniu zaburzeń psychicznych oraz depresji.

Zgodnie z ulotką Tranxene, lek wpływa na sprawność psychomotoryczną. Kapsułki mogą powodować senność, niepamięć następczą, problemy z koncentracją, dlatego też podczas ich stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsługi urządzeń.

Dystrybucja na terenie Polski: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #