Transtec

plastry-przeciwbólowe-transtec
  1. Transtec co to jest
  2. Dawkowanie preparatu
  3. Skutki uboczne leku
  4. Interakcje z alkoholem
  5. Transtec w ciąży
  6. Transtec a a karmienie piersią

Transtec co to jest

Transtec to plastry przeciwbólowe w postaci środka transdermalnego. W aptece można je kupić wyłącznie po okazaniu odpowiedniej recepty. Lek dostępny jest w 3 dawkach:

  • Transtec 35 µg/h,
  • Transtec 52,5 µg/h,
  • Transtec 70 µg/h.

Opakowanie każdego wariantu zawiera 5 sztuk plastrów.

Preparat podlega refundacji. Jest bezpłatny dla osób chorujących na nowotwory złośliwe, natomiast w pozostałych wskazaniach refundacyjnych obowiązuje cena ryczałtowa.

Lek klasyfikowany jest jako silny przeciwbólowy opioid. Charakteryzuje się oddziaływaniem agonistycznym na receptor mi oraz antagonistycznym na receptor kappa. Substancją czynną preparatu jest buprenorfina. Posiada ona cechy zbliżone do morfiny, jednak jej właściwości wykazują szczególne zalety farmakologiczne i kliniczne. Przede wszystkim buprenorfina nie jest tak silnie uzależniająca, jak opioidy, które są czystymi agonistami.

Po przyklejeniu na skórę plastry Transtec w sposób ciągły uwalniają substancję czynną do krążenia układowego. Jest to możliwe dzięki budowie plastra, która pozwala na kontrolowane uwalnianie leku z układu adhezyjnej matrycy zbudowanej z polimerów. Po rozpoczęciu stosowania preparatu, czyli pierwszej aplikacji, powoli zwiększa się stężenie buprenorfiny w surowicy krwi. Jej minimalny skuteczny poziom, który pozwala na uzyskanie efektów leczenia osiągany jest po upływie od 12 do 24 godzin.

Pełny skład preparatu

1 plaster zawiera 20 mg, 30 lub 40 mg buprenorfiny i uwalnia odpowiednio 35 µg, 52,5 µg lub 70 µg buprenorfiny w ciągu godziny.
Pozostałe składniki:
Matryca adhezyjna zawierająca substancję czynną: oleinian (Z)-oktadeka-9-en-1-ylu, powidon K90, kwas 4-oksopentanowy, usieciowany polikwas akrylowy-ko-akrylan butylu-koakrylan-2-etyloheksylu-ko-octan winylu w stosunku 5:15:75:5.
Matryca adhezyjna niezawierająca substancji czynnej: nieusieciowany polikwas akrylowy-ko-akrylan butylu-ko-akrylan-2-etyloheksylu-ko-octan winylu w stosunku 5:15:75:5.
Folia separująca: folia z politereftalanu etylenu.
Zewnętrzna warstwa pokrywająca: politereftalan etylenu.
Osłonka usuwana przed zastosowaniem: silikonowana folia z politereftalanu etylenu, jednostronnie aluminiowana.

Wskazania do stosowania

Lek przeznaczony jest do terapii osób dorosłych. Plastry transdermalne Transtec wykorzystywane są w leczeniu bólu o średnim oraz dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych, a także bólu o dużym natężeniu, który towarzyszy innym chorobom, jeżeli zastosowanie nieopioidowych środków przeciwbólowych nie przyniosło oczekiwanego efektu terapeutycznego. Lek nie jest zalecany w przypadku bólu ostrego.

Kiedy nie stosować tego leku

Nie należy stosować preparatu u osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na jego substancję czynną lub którykolwiek składnik. Lek nie może być wykorzystywany również w leczeniu pacjentów z niewydolnością ośrodka oddechowego lub jej zagrożeniem, w przypadku męczliwości mięśni oraz w majaczeniu alkoholowym. Również ciąża stanowi przeciwwskazanie do rozpoczęcia i kontynuowania kuracji. Nie powinno się stosować plastrów jako terapii w uzależnieniu od opioidów oraz w zespole abstynenckim. Wśród przeciwwskazań wymieniono także jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO, jak również okres do 2 tygodni od chwili zakończenia takiej terapii.

Dawkowanie preparatu

Sposób dawkowania Transtec ustalany jest przez lekarza prowadzącego i zależy od osobniczej wrażliwości na ból. W ulotce zaznaczono, iż należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Dostępne są dawki uwalniające 35 µg, 52,5 µg oraz 70 µg buprenorfiny w ciągu godziny.

Rozpoczęcie leczenia

Terapię należy rozpocząć od ustalenia adekwatnej dawki początkowej. Jeżeli u pacjenta nie stosowano wcześniej żadnych środków przeciwbólowych lub stosowane były słabe preparaty opioidowe lub preparaty nie będące lekami opioidowymi, na początku leczenia zaleca się plastry 35 µg/h. Można kontynuować jednoczesne podawanie nieopioidowych leków przeciwbólowych w zależności od stanu klinicznego chorego.

Jeżeli wcześniej pacjent stosował leki opioidowe III grupy, czyli silnie działające, przy dobieraniu początkowej dawki buprenorfiny trzeba uwzględnić ich średnią dawkę dobową, rodzaj i drogę podania. Takie działanie ma na celu zapobieganie nawrotowi bólu. W ulotce zaznaczono, iż zaleca się rozpoczęcie kuracji od najmniejszej dostępnej dawki 35 µg/h, a następnie jej stopniowe zwiększanie. Jeżeli pacjent był wcześniej leczony dużymi dawkami silnych opioidów, dawka początkowa może wynosić 52,5 µg/h.

Zwiększanie dawki

Wprowadzona dawka terapeutyczna może zostać stopniowo zwiększona. Podczas jej zwiększania do momentu uzyskania pełnego efektu działania większej dawki dopuszcza się stosowanie dodatkowo krótko działających leków przeciwbólowych o natychmiastowym uwalnianiu. W trakcie wdrażania kuracji lekiem Transtec konieczna jest weryfikacja skuteczności terapii. Pierwsza ocena skuteczności powinna zostać wykonana po 24 godzinach. W ciągu pierwszych 12 godzin od zastosowania plastra zaleca się kontynuowanie dotychczas stosowanego leczenia przeciwbólowego za wyjątkiem innych systemów transdermalnych zawierających opioidy. Jeśli w kolejnych 12 godzinach zachodzi potrzeba dodatkowego łagodzenia bólu, pacjent może przyjąć leki przeciwbólowe o krótkim czasie działania.

Zanim zostanie zastosowany plaster z większą dawką buprenorfiny zaleca się rozważenie przyjęcia tej substancji w postaci tabletek podjęzykowych. W leczeniu uzupełniającym system transdermalny najczęściej stosuje się 1 lub 2 tabletki podjęzykowe o zawartości 0,2 mg buprenorfiny co 24 godziny. Producent leku zaznacza, że jeśli regularnie zachodzi konieczność dodatkowego stosowania tabletek podjęzykowych od 0,4 do 0,6 mg buprenorfiny, to należy wdrożyć system zawierający silniejszą dawkę leku.

Jak przyklejać Transtec?

Pacjenci zastanawiają się gdzie przyklejać plastry Transtec? Producent zaleca, aby były one umieszczane na płaskim obszarze skóry, w miejscu wolnym od podrażnień, na czystej i nieowłosionej skórze. Preparatu nie należy przyklejać w miejscu, w którym znajdują się rozległe bliznowacenia. Optymalnym miejscem wskazanym w ulotce są górne partie ciała, w tym plecy lub okolica podobojczykowa na klatce piersiowej. Zanim system transdermalny zostanie założony, w pierwszej kolejności należy usunąć włosy ze skóry przy pomocy nożyczek. Miejsca przyklejenia nie wolno golić. Przed założeniem plastra skórę należy dokładnie osuszyć, a w razie konieczności skórę oczyścić i umyć, jednak nie używając środków myjących. W miejscu aplikacji nie wolno stosować środków pielęgnujących skórę, gdyż może to zmniejszyć przyczepność systemu transdermalnego.

Jak często zmieniać plaster?

Plastry Transtec należy zmieniać maksymalnie co 96 godzin, tj. co 4 doby. System można wymieniać 2 razy w tygodniu, przy czym należy robić to regularnie, w te same dni tygodnia i o zbliżonej porze.

Należy zwrócić uwagę, czy podczas zbliżania się terminu wymiany nadal utrzymuje się działanie łagodzące ból. Jeżeli nie, można zwiększyć dotychczas stosowaną dawkę albo nakleić dodatkowy plaster o takiej samej mocy. Bez względu na zawartość substancji czynnej w systemie maksymalnie można przykleić tylko 2 plastry jednocześnie.

Jak długo stosować preparat?

Lek należy stosować w jak najkrótszym czasie. W długookresowym przyjmowaniu należy wziąć pod uwagę nasilenie objawów oraz charakter chorób. Konieczne jest regularne monitorowanie stanu pacjenta, szczególnie w kontekście zasadności dalszej terapii oraz czasu, w jakim powinna być ona kontynuowana.

Odstawienie leku

Należy pamiętać, że rezygnacja z terapii musi przebiegać stopniowo ze względu na fakt, iż po usunięciu plastra substancja czynna jeszcze przez jakiś czas znajduje się w surowicy krwi i jest stopniowo usuwana z organizmu pacjenta. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy terapia zmieniana jest na leki, w składzie których znajdują się opioidy. Dlatego też nie wolno stosować innych leków opioidowych w ciągu 24 godzin od chwili zdjęcia plastra.

Szczególne grupy pacjentów

Leku nie należy stosować u osób niepełnoletnich, natomiast w przypadku osób starszych nie zachodzi konieczność specjalnego dostosowywania dawki preparatu. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek również mogą stosować system transdermalny zgodnie z ogólnym schematem postępowania. W przypadku zaburzeń czynności wątroby konieczne jest stałe monitorowanie stanu pacjenta, ponieważ buprenorfina metabolizowana jest w wątrobie. Zaburzenia czynności wątroby mogą wpływać zarówno na czas działania leku, jak również nasilać jego działanie.

Możliwe skutki uboczne

Jak każdy lek, tak również plastry Transtec mogą wywoływać występowanie skutków ubocznych. Bardzo często zgłaszano nudności, a także uporczywe swędzenie lub rumień.

Często zdarzały się przypadki, w których pacjenci skarżyli się na: duszności, zawroty i/lub bóle głowy, wymioty, zaparcia, wysypkę, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki.

Niezbyt często zgłaszano występowanie: zaburzeń snu, stanów splątania, niepokoju ruchowego, nadmiernego uspokojenia, senności, zaburzeń krążenia (głównie niedociśnienia tętniczego, a rzadko także zapaści naczyniowej), uczucia suchości w jamie ustnej, osutki, zmniejszenia wzwodu, znużenia.

Działania niepożądane występujące w trakcie terapii rzadko obejmowały: utratę apetytu, objawy psychotyczne, takie jak lęki, omamy lub koszmary senne, obniżenie popędu płciowego, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy, uczucie drętwienia, zaburzenia równowagi, parestezje, zaburzenia widzenia (w tym nieostre widzenie), obrzęk powiek, uderzenia gorąca, zahamowanie czynności ośrodka oddechowego, miejscowe reakcje alergiczne z cechami stanu zapalnego, zgagę, zatrzymanie moczu, zaburzenia mikcji.

Ponadto długotrwałe stosowanie leku może wywołać wystąpienie zespołu abstynencyjnego, do którego symptomów należą niepokój, pobudzenie, bezsenność, nerwowość, drżenie, pobudzenie ruchowe czy zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Bardzo rzadko zgłaszano występowanie efektów ubocznych takich jak: ciężkie odczyny alergiczne, nagłe zmiany nastroju, uzależnienie, nieprawidłowe odczuwanie smaku, zwężenie źrenic, drgania pęczkowe mięśni, ból uszu, czkawka, hiperwentylacja, krosty i pęcherzyki, odruchy wymiotne, bóle w klatce piersiowej.

Interakcje z alkoholem

Nie należy łączyć Transtec z alkoholem, ponieważ substancje wchodzą ze sobą w interakcję o umiarkowanym nasileniu. Alkohol może nasilać negatywne efekty leku, wzmacniając depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy oraz układ oddechowy. Zaobserwowano także, że alkohol wpływa na zwiększenie stężenia buprenorfiny w surowicy krwi, co w efekcie może doprowadzić do przedawkowania oraz zgonu.

Transtec w ciąży

U kobiet ciężarnych przyjmowanie leku Transtec jest przeciwwskazane ze względu na brak wystarczających danych. Podczas stosowania w ostatnich tygodniach ciąży zaobserwowano zwiększenie prawdopodobieństwa zahamowania czynności ośrodka oddechowego noworodka, również gdy lek był przyjmowany krótko. Stosowanie preparatu przez pacjentkę w ostatnim trymestrze ciąży niesie ryzyko wystąpienia zespołu abstynencyjnego u noworodka.

Transtec a karmienie piersią

Nie należy stosować leku w trakcie karmienia piersią, gdyż przenika on do pokarmu kobiecego. W badaniach prowadzonych na szczurach stwierdzono, że substancja czynna wpływa na hamowanie laktacji.

Dystrybutor na terenie Polski: STADA Poland Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #