Terbinafine Aurobindo tabl.(250 mg) - 14 szt.

Opakowanie

14 szt.

Producent

Aurobindo

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 250 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia uzależniony jest od wskazań i ciężkości zakażenia. Grzybica skóry: grzybica stóp (typ międzpalcowy, podeszwowy/mokasynowy): 2-6 tyg; grzybica tułowia: 2-4 tyg; grzybica pachwin: 2-4 tyg. Grzybica paznokci: leczenia trwa zazwyczaj od 6 tyg. do 3 mies. W przypadku grzybicy paznokci dłoni zazwyczaj wystarczające jest 6-tyg. leczenie. W przypadku grzybicy paznokci stóp, wystarczające jest zazwyczaj 12-tyg. leczenie, chociaż u niektórych pacjentów wolny wzrost paznokci może wymagać dłuższego leczenia (6 mies. lub dłużej). Całkowity zanik objawów podmiotowych i przedmiotowych zakażenia może nastąpić dopiero po wielu miesiącach od zakończenia leczenia. Odpowiada to czasowi potrzebnemu, aby mogły odrosnąć w pełni zdrowe paznokcie. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawek u  pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku przepisywania terbinafiny w postaci tabletek pacjentom w tej grupie wiekowej, należy wziąć pod uwagę występujące wcześniej zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Stosowanie terbinafiny w tabletkach nie zostało odpowiednio przebadane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i dlatego nie zaleca się jej stosowania w tej grupie pacjentów. Terbinafina w tabletkach nie jest zalecana u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby. Istnieje ograniczone doświadczenie z doustnym podawaniem terbinafiny u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat), dlatego jej stosowanie nie jest zalecane. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, niezależnie od posiłku.

Zastosowanie

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry spowodowanych przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę, takich jak grzybica tułowia (Tinea corporis), grzybica pachwin (Tinea cruris) oraz grzybica stóp (Tinea pedis), gdy leczenie doustne jest wskazane ze względu na umiejscowienie, ciężkość lub rozległość zakażenia. Leczenie grzybicy paznokci powodowanej przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne w sprawie właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwgrzybicznych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Terbinafine Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

Lek Terbinafine Aurobindo należy do grupy tzw. leków przeciwgrzybicznych. Jest on stosowany
w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, w tym zakażeń na palcach dłoni, stóp, oraz paznokci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Terbinafine Aurobindo

Kiedy nie przyjmować leku Terbinafine Aurobindo
- jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- w przypadku ciężkich chorób nerek,
- w przypadku ciężkich chorób wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Terbinafine Aurobindo należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.
- jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub choroby mające wpływ na czynność wątroby,
- jeśli pacjent ma łuszczycę (chorobę skóry z wypukłymi czerwonymi plamami na skórze
  pokrytej srebrzystymi łuskami),
- jeśli pacjent ma chorobę nerek,
- jeśli u pacjenta wystąpi znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co sprzyja występowaniu
  zakażeń (agranulocytoza) lub ciężka choroba z pęcherzami na skórze (toksyczna martwica
  naskórka). Należy przerwać stosowanie leku Terbinafine Aurobindo i natychmiast zwrócić się
  do lekarza w przypadku pojawienia się tych bardzo rzadko występujących objawów (patrz
  punkt 4),
- jeśli pacjent ma toczeń rumieniowaty układowy.

Jeżeli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń ma lub miało zastosowanie w przeszłości, należy
skonsultować się z lekarzem.

Lek Terbinafine Aurobindo a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.
- Antybiotyk, ryfampicyna (zmniejsza stężenie terbinafiny we krwi).
- Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi) zwiększa stężenie terbinafiny
  we krwi.
- Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu serotoniny i
  inhibitory monoaminooksydazy.
- Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne i leki przeciwarytmiczne stosowane w leczeniu
  chorób serca.
- Doustne środki antykoncepcyjne (pigułka). Nieregularne miesiączki lub nieprawidłowe
  krwawienia miesięczne, mogą pojawić się pomiędzy miesiączkami u kobiet.
- Leki stosowane w leczeniu chorób serca (np. propafenon, amiodaron).
- Cyklosporyna (lek stosowany w zapobieganiu odrzuceniu organów lub tkanek po
  przeszczepieniu, lub w leczeniu niektórych chorób skóry, jak łuszczyca i wyprysk, lub w
  leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów).
- Tolbutamid stosowany w cukrzycy.
- Triazolam stosowany w łagodzeniu lęku i (lub) problemach ze snem.
- Terfenadyna stosowana w katarze siennym lub innych alergiach.
- Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. flukonazol, ketokonazol).
- Kofeina.

Należy pamiętać, że powyższe leki mogą być znane pod innymi nazwami. Przed zażyciem leku
Terbinafine Aurobindo należy zawsze dokładnie zapoznać się z ulotkami informacyjnymi leków już
stosowanych i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdy stosowany jest którykolwiek
z powyższych leków.

Terbinafine Aurobindo z jedzeniem i piciem
Przyjmowanie leku z jedzeniem i piciem nie ma wpływu na działanie terbinafiny.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania tego leku, należy natychmiast skonsultować się
z lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Niektórzy pacjenci zgłaszali wystąpienie zawrotów głowy podczas stosowania terbinafiny. Jeśli
pacjent odczuwa tego typu dolegliwości nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Terbinafine Aurobindo

Lek Terbinafine Aurobindo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Dorośli:
Dawka zależy od rodzaju zakażenia oraz jego nasilenia.
Zwykle stosowana dawka leku to 250 mg Terbinafine Aurobindo na dobę. Tabletkę należy popić
pełną szklanką wody. Tabletki można zażywać z jedzeniem lub bez.
W przypadku chorób nerek, lekarz może przepisać połowę zalecanej dawki.

Czas trwania leczenia:
Lekarz poinformuje pacjenta o tym, jak długo należy stosować lek Terbinafine Aurobindo.
- Zwykle leczenie skórnych zakażeń grzybiczych trwa 4 tygodnie.
- Leczenie zakażeń skóry pachwin lub ciała trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni, z kolei leczenie
  zakażeń stóp może trwać od 2 do 6 tygodni.
- W przypadku zakażeń paznokci leczenie może trwać od 6 tygodni do 3 miesięcy, a w przypadku
  leczenia zakażeń paznokci u stóp leczenie może być kontynuowane przez 6 miesięcy lub dłużej.

Całkowity zanik objawów zakażenia może nastąpić dopiero po wielu tygodniach od zakończenia
leczenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)
Terbinafina nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Terbinafine Aurobindo
W przypadku zażycia zbyt dużej dawki tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub
oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę, tak by lekarz
mógł zorientować się, jaki lek został zażyty. Pacjent może odczuwać zawroty głowy, mdłości, bóle
głowy i (lub) bóle brzucha.

Pominięcie przyjęcia leku Terbinafine Aurobindo
Jeżeli pacjent zapomni zażyć lek Terbinafine Aurobindo w odpowiednim czasie, należy przyjąć
pominiętą dawkę natychmiast jak sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Terbinafine Aurobindo
Nie wolno przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet gdy zakażenie zostało
wyleczone.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane:

Należy powstrzymać się od zażywania tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem w
przypadku
• objawów obrzęku naczynioruchowego/anafilaksji, takich jak:
  - obrzmiała twarz, język lub gardło
  - trudności w przełykaniu
  - pokrzywka
  - trudności w oddychaniu
  - uczucia omdlenia
• reakcji skórnych , jak bąble skórne, pęcherzyki lub postępująca wysypka
• nieprawidłowa czynność wątroby, których objawy obejmują pożółknięcie skóry, swędzenie,
  nieuzasadnione i stałe nudności (uczucie mdłości), uczucie zmęczenia, wymioty, ciemny odcień
  moczu, jasne stolce i bóle brzuszne.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- utrata apetytu
- ból brzucha, uczucie pełności w żołądku, biegunka i niestrawność (dyspepsja), mdłości
  (nudności) bóle stawów (arthralgia) oraz ból mięśni (mialgia), wysypka, zaczerwienienie skóry
  ze swędzeniem i pokrzywką.

Częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10
pacjentów):
- ból głowy.

Niezbyt częste działania (występują u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100
pacjentów):
- utrata lub zmniejszenie poczucia smaku. Dolegliwości te ustępują powoli po zaprzestaniu
  przyjmowania leku. W bardzo rzadkich wypadkach zgłaszano długotrwałe zaburzenia smaku,
  czasem prowadzące do zmniejszenia ilości spożywanych posiłków i znacznego zmniejszenia
  masy ciała.

Rzadkie (występują u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym sporadyczne przypadki):

- zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi, co może prowadzić do zwiększenia
  ryzyka ciężkich zakażeń, krwawienia lub też może prowadzić do skrócenia oddechu i uczucia
  zmęczenia (agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, pancytopenia).
- stan, który może powodować szeroką gamę różnych objawów, takich jak bóle stawów,
  problemy z nerkami, wysypkę i gorączkę (układowy toczeń rumieniowaty).
- zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba z objawami obejmującymi występowanie pęcherzy
  na skórze, w jamie ustnej, oczach i na narządach płciowych),
- łysienie.
- toksyczna nekroliza naskórka (ciężka choroba z objawami obejmującymi występowanie
  pęcherzy i spełzanie skóry).
- zawroty głowy.
- uczucie mrowienia i kłucia (parestezje), drętwienia (niedoczulica) oraz zawroty głowy.
- zmęczenie (znużenie).
- ciężkie reakcje alergiczne, które powodują obrzmienie twarzy i gardła (obrzęk
  naczynioruchowy).
- wystąpienie łuszczycy lub zaostrzenie łuszczycy.

Nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):
- reakcja alergiczna (w tym anafilaksja)
- zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość),
- stany lękowe i depresja.
- niezdolność do odczuwania zapachów (anosmia),
- utrata słuchu lub dzwonienie w uszach (niedosłuch, szumy uszne).
- obrzęk naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń krwionośnych).
- obrzęk trzustki (zapalenie trzustki).
- nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, w tym zapalenie wątroby oraz żółtaczka (pożółknięcie
  skóry i oczu).
- zwiększona wrażliwość skóry na słońce.
- uszkodzenie mięśni szkieletowych (rabdomioliza).
- choroba grypopodobna, gorączka.
- zmniejszenie masy ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Terbinafine Aurobindo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Terbinafine Aurobindo po upływie terminu ważności umieszczonego na blistrze i
kartoniku po literach EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Terbinafine Aurobindo
- Substancją czynną leku jest terbinafina.
  Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (w postaci terbinafiny chlorowodorku).
- Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A),
  krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza oraz magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Terbinafine Aurobindo i co zawiera opakowanie

Tabletki.

Tabletki barwy białej do prawie białej, okrągłe, niepowlekane, dwuwypukłe o skośnych krawędziach,
z wytłoczoną literą D na jednej stronie i liczbą 74 na drugiej.
Tabletki mogą być dzielone na połowy.

Tabletki są dostępne w blistrach z PVC/PVDC/Aluminium, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Opakowania:
6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 i 500 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913
Malta

Wytwórca
APL Swift Services (Malta) Limited
HF 26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia BBG 3000
Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Francja: TERBINAFINE ARROW GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable
Niemcy: Terbinafin Aurobindo 250 mg Tabletten
Włochy: Terbinafina Aurobindo Pharma Italia 250 mg compresse
Malta: Terbinafine Aurobindo 125 mg/ 250mg tablets
Holandia: Terbinafine Aurobindo 125/ 250 mg, tabletten
Polska: Terbinafine Aurobindo
Hiszpania: Terbinafina Aurobindo 250 mg comprimidos
Wielka Brytania: Terbinafine 250 mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza