Syrop z sulfogwajakolem Gemi syrop(6 g/100 g) - but. 125 g

Opakowanie

but. 125 g

Producent

Biofaktor

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

syrop

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ≥13. rż.: 10 ml 3-4 razy na dobę. Dzieci 6-12. rż.: 5 ml 3 razy na dobę.

Zastosowanie

Preparat stosowany tradycyjnie w kaszlu, stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i oskrzeli.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE.

Lek jest syropem, zawierającym jako substancję czynną sulfogwajakol. Lek działa wykrztuśnie.
• Wskazaniem do stosowania leku jest kaszel, stany zapalne górnych dróg oddechowych i
oskrzeli jako środek wykrztuśny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM.

Kiedy nie stosować leku SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM
• jeśli u pacjenta występuje cukrzyca

Stosowanie syropu SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM u dzieci
Lek przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Stosowanie innych leków
Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM
Ten lek zawiera sacharozę. 5 ml syropu zawiera ok. 3,5 g sacharozy, 10 ml syropu zawiera ok. 7 g
sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce lub przez lekarza. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku, gdy objawy utrzymują się dłużej niż 5 dni u dorosłych i dłużej niż 3 dni u dzieci
podczas stosowania produktu, należy zwrócić się do lekarza.
Lek stosuje się doustnie. Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 6 roku życia: ½ miarki (5 ml) 3 razy dziennie
Młodzież od 13 roku życia i dorośli: 1 miarka (10 ml) 3-4 razy dziennie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM
Stosowanie większych dawek może wywołać podrażnienie przewodu pokarmowego. Zgodnie z
przyjętą praktyką, w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM
Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE.

Jak każdy lek, i ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie są znane.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, tel, faks) e-
mail:adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Chronić od światła.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE.

Co zawiera lek SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM
Substancją czynną leku jest sulfogwajakol.
100 g leku zawiera 6 g sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum)

Ponadto lek zawiera: syrop z owocni pomarańczy gorzkiej (Aurantii amari pericarpii sirupus)

Jak wygląda lek SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM i co zawiera opakowanie
Lek to ciemnożółta, lekko opalizująca, lepka ciecz o zapachu pomarańczy. Opakowanie leku stanowi
butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową, zawierająca 125 g syropu, umieszczona w
kartonowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta i miarką 10 ml do podawania leku .

Podmiot odpowiedzialny:
Biofaktor Sp z.o.o
ul. Czysta 4
96-100 Skierniewice
tel. +48 46 832 45 40
www.biofaktor.com.pl

Wytwórca:
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski
ul. Mickiewicza 36
05-480 Karczew
tel. + 48 22 780 83 05 w. 70
e-mail: gemi@gemi.pl

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza