Sapoven T kaps. miękkie - 48 szt.

Opakowanie

48 szt.

Producent

Hasco-Lek

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. miękkie

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 kaps. 3 razy na dobę podczas posiłku. Zalecany okres stosowania wynosi 3-4 tyg., przy czym lekarz może zalecić kontynuowanie terapii. Brak wskazań do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowania preparatu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie

Objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych np. przy uczuciu bólu, obrzęku nóg, nocnych kurczach łydek, uczuciu ciężkości nóg.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Sapoven T i w jakim celu się go stosuje

Lek Sapoven T, kapsułki miękkie, zawiera trokserutynę w połączeniu z wyciągiem suchym
standaryzowanym z nasion kasztanowca (zawierającym 20% escyny). Lek wpływa na napięcie naczyń
żylnych, zmniejsza ich przepuszczalność, usprawnia krążenie żylne, zapobiega zastojom żylnym,
działa przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo.
Lek stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych np. przy uczuciu bólu,
obrzęku nóg, nocnych kurczach łydek, uczuciu ciężkości nóg.

Jeśli objawy nasilą się lub po upływie 3-4 tygodni stosowania nie nastąpiła poprawa, lub pacjent czuje
się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sapoven T

Kiedy nie stosować leku Sapoven T
- Jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę, wyciąg z nasion kasztanowca lub którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- W razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Sapoven T należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.

W przypadku stanu zapalnego skóry, zapalenia żył, podskórnego stwardnienia, silnego bólu, wrzodów,
nagłego obrzęku jednej lub obu nóg, niewydolności serca lub nerek, należy skonsultować się
z lekarzem.

Jeżeli w trakcie stosowania produktu leczniczego objawy ulegną nasileniu lub wystąpią oznaki
zakażenia skóry, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa i skuteczności.

Sapoven T a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Z uwagi na zawartość escyny zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sapoven T jednocześnie
z lekami nefrotoksycznymi. Escyna może zwiększać ryzyko krwawienia przy jednoczesnym
stosowaniu z pochodnymi kumaryny, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i heparyną.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania escyny i wyciągu z nasion
kasztanowca u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, nie zaleca się samodzielnego stosowania
leku u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sapoven T zawiera oczyszczony olej sojowy
Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

3. Jak stosować lek Sapoven T

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli
Zalecana dawka to 1 kapsułka 3 razy na dobę podczas posiłku.
Zalecany okres stosowania wynosi od 3 do 4 tygodni, przy czym lekarz może zalecić kontynuowanie
terapii.

Dzieci i młodzież
Brak wskazań do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowania produktu
leczniczego u młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności").

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sapoven T
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Nie stwierdzono objawów przedawkowania wyciągu suchego z kasztanowca i trokserutyny.

Pominięcie zastosowania leku Sapoven T
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano przypadki podrażnienia błony śluzowej żołądka (objawiające się np. nudnościami), które
ustępuje, jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłków, a także: napadowe zaczerwienie twarzy, bóle
głowy i zawroty głowy, reakcje alergiczne oraz świąd i wysypkę. Ich częstość występowania nie jest
znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sapoven T

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sapoven T
- Substancjami czynnymi leku są trokserutyna (Troxerutinum) i wyciąg suchy standaryzowany z
  nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum siccum normatum).
  1 kapsułka zawiera 200 mg trokserutyny oraz 105,3 mg wyciągu suchego standaryzowanego z
  nasion kasztanowca, co odpowiada 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na
  bezwodną escynę (3,4-16,6:1), ekstrahent: etanol 80% (V/V).
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: olej sojowy oczyszczony, olej palmowy
  rafinowany, olej kokosowy uwodorniony, wosk żółty, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu
  dwutlenek (E171), tlenek żelaza brązowy (E172), tlenek żelaza żółty (E172).

Jak wygląda lek Sapoven T i co zawiera opakowanie
Lek Sapoven T ma postać podłużnych kapsułek barwy jasnobrązowej, o gładkiej, lśniącej powierzchni
i specyficznym zapachu.

Jedno opakowanie zawiera 48 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel.: 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza