Salbetan roztw. na skórę((0,64 mg+20 mg)/g) - but. 50 ml

Opakowanie

but. 50 ml

Producent

Sun-Farm

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

roztw. na skórę

Kwota refundowana

13.93

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli: lek stosuje się na zmienioną chorobowo skórę raz lub 2 razy na dobę. Jeśli nastąpi poprawa, można zmniejszyć częstość stosowania leku. U dorosłych nie wolno stosować maksymalnej dawki dobowej kwasu salicylowego, wynoszącej 2 g, dłużej niż przez tydzień. Zgodnie z ogólną zasadą, czas trwania leczenia kortykosteroidami należy ograniczyć do najkrótszego możliwego okresu, a dawkowanie - do najmniejszej możliwej dawki. Czas stosowania leku nie powinien być dłuższy niż 3 tyg. Dzieci i młodzież: maksymalna powierzchnia skóry leczonej preparatem musi być mniejsza niż 10% powierzchni ciała dziecka. U dzieci nie wolno stosować preparatu dłużej niż przez tydzień; nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej kwasu salicylowego wynoszącej 0,2 g. Nie wolno stosować preparatu u noworodków i małych dzieci. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku należy ostrożnie dobierać dawkę, zwykle zaczynając od dolnej granicy zakresu dawkowania oraz biorąc pod uwagę większą częstość występowania zaburzeń czynności wątroby i nerek oraz jednocześnie występujące choroby, takie jak osteoporoza, cukrzyca, lub ryzyko ich wystąpienia. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby konieczne może być dostosowanie dawki. Sposób podawania. Na zmienioną chorobowo skórę należy nanieść cienką warstwę roztworu.

Zastosowanie

Leczenie łuszczycy (psoriasis vulgaris).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Salbetan i w jakim celu się go stosuje

Lek Salbetan jest lekiem złożonym do stosowania na skórę, zawierającym betametazonu dipropionian
(kortykosteroid) i kwas salicylowy (substancja o działaniu złuszczającym). Betametazonu dipropionian
zmniejsza stan zapalny i reakcje alergiczne w obrębie skóry, a także reakcje związane z nadmiernym
podziałem komórek skóry. Kwas salicylowy powoduje rozluźnienie zewnętrznej (rogowej) warstwy skóry i
ułatwia wchłanianie kortykosteroidu.

Lek Salbetan stosowany jest w leczeniu łuszczycy (łac. psoriasis vulgaris).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salbetan

Kiedy nie stosować leku Salbetan
- jeśli pacjent ma uczulenie na betametazonu dipropionian, kwas salicylowy lub którykolwiek z
  pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występują pewne choroby wywołane przez wirusy (np. ospa wietrzna, opryszczka);
- jeśli u pacjenta występują choroby wywołane przez bakterie (takie jak gruźlica skóry, róża, zmiany
  skórne w przebiegu kiły);
- jeśli u pacjenta występują bakteryjne lub grzybicze zakażenia skóry (o ile nie są odpowiednio leczone);
- na powierzchnie skóry objęte poszczepienną reakcją skórną;
- na powierzchnie skóry z trądzikiem, trądzikiem różowatym (zapaleniem skóry z zaczerwienieniem,
  zaróżowieniem), zapaleniem skóry wokół ust (okolice górnej wargi i brody);
- do oczu, na błony śluzowe, w obrębie narządów płciowych i głębokich, otwartych ran;
- w przypadku wielokrotnego stosowania: jeśli u pacjenta wystepują wrzody żołądka lub jelit lub pewne
  zaburzenia krzepnięcia krwi (zmniejszona krzepliwość krwi).

Leku Salbetan nie wolno stosować u noworodków i małych dzieci.
Leku Salbetan nie wolno stosować pod opatrunkami okluzyjnymi (np. plastrami, opatrunkami gipsowymi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Salbetan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy przerwać stosowanie leku, jeśli podczas terapii lekiem Salbetan wystąpi u pacjenta podrażnienie
skóry lub uczulenie.

Leki przeciwzapalne (kortykosteroidy), takie jak betametazonu dipropionian – substancja czynna leku
Salbetan, wykazują silne działanie na organizm. Nie zaleca się stosowania leku Salbetan na duże
powierzchnie skóry ani długotrwale, ponieważ istnieje wtedy zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych:

- należy stosować najmniejszą możliwą ilość leku, szczególnie u dzieci;
- należy stosować lek tylko tak długo, jak jest to konieczne do uzyskania poprawy; czas stosowania u
  dorosłych nie powinien być dłuższy niż 3 tygodnie; u dzieci nie wolno stosować leku Salbetan dłużej
  niż przez 1 tydzień;
- nie należy stosować leku Salbetan doustnie lub do oczu, na otwarte rany lub błony śluzowe (np.
  okolice odbytu lub narządów płciowych);
- nie należy stosować leku Salbetan na duże powierzchnie ciała, u dzieci maksymalna powierzchnia
  skóry, na którą stosuje się lek, musi być mniejsza niż 10% powierzchni ciała;
- nie należy stosować leku Salbetan pod materiałami nieprzepuszczającymi powietrza i wody, w tym
  bandażami, opatrunkami i ubraniami słabo przepuszczającymi powietrze lub pieluszkami.

Jeśli pacjent stosuje lek Salbetan w celu leczenia innej choroby, niż ta na którą został on przepisany, objawy
choroby mogą zostać zamaskowane, co może utrudniać postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie
leczenia.

Należy ostrożnie stosować lek Salbetan na twarz oraz bezwzględnie nie należy stosować go do oczu.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Aby uniknąć objawów zatrucia, nie wolno przekraczać u dorosłych maksymalnej dawki dobowej kwasu
salicylowego wynoszącej 2 g.

Dzieci
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Salbetan u dzieci, ze względu na
zwiększone wchłanianie kortykosteroidu i kwasu salicylowego przez skórę dziecka.
Podczas stosowania u dzieci nie wolno przekraczać dobowej dawki kwasu salicylowego wynoszącej 0,2 g. U
dzieci maksymalna powierzchnia skóry, na którą stosuje się lek Salbetan, musi być mniejsza niż 10%
powierzchni ciała dziecka.

Lek Salbetan a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Podczas stosowania leku Salbetan nie należy używać szamponów leczniczych, gdyż dotychczas nie ma
wystarczającego praktycznego doświadczenia pozwalającego na wykluczenie możliwości interakcji.

Obecnie nie jest znany wpływ tego leku na wyniki badań laboratoryjnych.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
O ile lekarz nie zalecił inaczej, w okresie ciąży nie należy stosować leku Salbetan, aby uniknąć narażenia
dziecka na lek. Jeśli lekarz przepisał pacjentce w ciąży lek Salbetan, pacjentka powinna stosować możliwie
najmniejszą ilość leku przez najkrótszy czas.

Karmienie piersią:
Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Salbetan w okresie karmienia piersią, nie należy nakładać leku w obrębie
piersi. Należy unikać kontaktu dziecka z powierzchnią skóry, na którą stosowany jest lek.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak szczególnych ostrzeżeń.

3. Jak stosować lek Salbetan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
stosowania, ponieważ w przeciwnym razie lek Salbetan może nie działać właściwie.

Zalecana dawka:
Nakładać lek Salbetan raz lub dwa razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę.
W niektórych stanach chorobowych, wystarczy stosować lek raz na dobę. Jeśli nastąpi poprawa, można
zmniejszyć częstość stosowania leku.

Na zmienioną chorobowo skórę należy nanieść cienką warstwę roztworu.

Czas trwania leczenia:
Czas stosowania leku nie powienien być dłuższy niż 3 tygodnie.
U dzieci nie wolno stosować leku Salbetan dłużej niż przez 1 tydzień.

Nie wolno stosować leku Salbetan u noworodków i małych dzieci.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Salbetan jest za silne lub za słabe, powinien skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salbetan
Nie należy spodziewać się zagrożenia z powodu jednorazowego przedawkowania (zastosowania zbyt dużej
ilości leku czy na zbyt dużą powierzchnię skóry lub zbyt częstego stosowania).
Powtarzające się przypadki przedawkowania lub niewłaściwego użycia mogą wywołać działania
niepożądane.

Nadmierne używanie kortykosteroidów stosowanych miejscowo (powtarzające się przedawkowania lub
niewłaściwe stosowanie) może prowadzić do tzw. hiperkortyzolizmu z ciężkimi objawami, które będą
leczone w odpowiedni sposób przez lekarza. Ostre objawy hiperkortyzolizmu (np. księżycowata twarz) są w
dużej mierze odwracalne. W razie potrzeby należy leczyć zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Nadmierne używanie leków do stosowania miejscowego, zawierających kwas salicylowy, może
spowodować objawy zatrucia salicylanami (dzwonienie w uszach z utratą słuchu, krwawienia z nosa,
nudności, wymioty, rozdrażnienie i suchość błon śluzowych). Lekarz może wdrożyć odpowiednie leczenie
tych objawów.

Pominięcie zastosowania leku Salbetan
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku
Salbetan i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane sklasyfikowano na podstawie następującej częstości występowania:

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
podrażnienie skóry, ścieńczenie skóry (zanik), rozstępy, pęcherze, trądzik steroidowy, tworzenie się jasnych
plam na skórze (zanik barwnika skóry), pajączki, pieczenie skóry, swędzenie skóry, suchość skóry, zapalenie
mieszków włosowych, zmiany porostu włosów, uczulenie, zapalenie skóry wokół ust (okolice górnej wargi i
brody), alergiczne reakcje skórne (kontaktowe zapalenie skóry), maceracja skóry, opóźnione gojenie się ran,
łuszczenie się, wtórne zakażenia (dodatkowe zakażenia wywołane przez drobnoustroje), nieostre widzenie.

Następujące działania niepożądane mogą występować częściej w przypadku stosowania leku pod
opatrunkami okluzyjnymi (pieluszkami, opatrunkami gipsowymi): maceracja skóry, dodatkowe zakażenia
wywołane przez drobnoustroje (wtórne zakażenia), ścieńczenie skóry, rozstępy i pęcherze.

Działania niepożądane mogą występować nie tylko w miejscu stosowania leku, lecz również w całkowicie
innym obszarze ciała (m.in. ogólnoustrojowe działania niepożądane). Może tak się zdarzyć, jeśli substancja
czynna (kortykosteroid) zostanie wchłonięta do organizmu przez skórę. Może to prowadzić np. do tzw.
zespołu Cushinga, a u dzieci opóźnienia wzrostu, zmniejszenia przyrostu masy ciała i zwiększenia ciśnienia
wewnątrzczaszkowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które są bardziej podatne na działania
niepożądane leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Salbetan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salbetan
- Substancjami czynnymi leku są: betametazonu dipropionian i kwas salicylowy.
  1 g leku Salbetan zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (co odpowiada 0,5 mg betametazonu)
  i 20 mg kwasu salicylowego.

- Pozostałe składniki to:
  disodu edetynian, hypromeloza typ 2910, alkohol izopropylowy, sodu wodorotlenek, kwas solny
  stężony i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Salbetan i co zawiera opakowanie

Lek Salbetan jest bezbarwnym, nieco lepkim roztworem.
Lek jest dostępny w polietylenowej butelce z polietylenowym kroplomierzem i polietylenową zakrętką,
zawierającej 50 ml (47,0 g) lub 100 ml (94,0 g) roztworu, umieszczonej w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki

Wytwórca
mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza