Rywanol 0,1% płyn na skórę(0,1%) - but. 100 g

Opakowanie

but. 100 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

płyn na skórę

Wybierz opakowanie
0,1%, płyn na skórę, but. 100 g
  • #

Dawkowanie

Zewnętrznie. Zmienione chorobowo miejsca przemywać kilka razy na dobę lub stosować w postaci okładów, przymoczek i płukań.

Zastosowanie

Preparat wskazany do odkażania skóry i błon śluzowych oraz powierzchownych uszkodzeń powłok ciała.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Rywanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Lek antyseptyczny i dezynfekujący.

Po zastosowaniu na skórę 0,1% roztwór etakrydyny mleczanu działa odkażająco. Mechanizm
działania etakrydyny polega na reakcji z kwasami nukleinowymi, w wyniku czego dochodzi do
zahamowania syntezy białek drobnoustrojów.
Jednopromilowy roztwór etakrydyny mleczanu działa przeciwbakteryjnie, głównie na bakterie Gram
-dodatnie, wykazuje także działanie przeciwpierwotniakowe. Nie działa na formy przetrwalnikowe.

Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy Rywanol 0,1% jest wskazany do odkażania skóry i błon śluzowych oraz
powierzchownych uszkodzeń powłok ciała.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rywanol 0,1%

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną - etakrydyny mleczan, pochodne etakrydyny lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą.

Nie stosować:
- doustnie,
- do oczu,
- na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Brak danych.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi produktami stosowanymi miejscowo.

Ciąża, karmienie piersią, płodność
Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania etakrydyny mleczanu u kobiet
w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt leczniczy Rywanol 0,1% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.3. Jak stosować lek Rywanol 0,1%

Dawkowanie
Zmienione chorobowo miejsca przemywać kilka razy na dobę lub stosować w postaci okładów,
przymoczek i płukań.

Sposób podawania
Do stosowania miejscowego.

Przedawkowanie
Nie są znane kliniczne objawy przedawkowania produktu leczniczego w przypadku stosowania
zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.
W razie omyłkowego wypicia produktu pacjent powinien natychmiast skontaktować się
z lekarzem.4. Możliwe działania niepożądane

Po zastosowaniu produktu leczniczego Rywanol 0,1% mogą wystąpić reakcje alergiczne, głównie
miejscowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.5. Jak przechowywać lek Rywanol 0,1%

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności: 12 miesięcy.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rywanol 0,1%
1 g płynu zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu jednowodnego (Ethacridini lactas)

Substancje pomocnicze:
woda oczyszczona

Postać farmaceutyczna
Płyn na skórę.
Przezroczysty płyn barwy żółtej.

Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka ze szkła brunatnego zawierająca 100 g płynu, zamykana zakrętką aluminiową z umieszczoną
wewnątrz uszczelniającą wkładką ze spienionego polietylenu.

Podmiot odpowiedzialny
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
tel.: + 48 71 352 95 22
fax: + 48 71 352 76 36

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza