Pyrantelum

pyrantelum-lek-na-owsiki
 1. Pyrantelum co to jest
 2. Dawkowanie
 3. Skutki uboczne leku
 4. Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej
 5. Pyrantelum w ciąży
 6. Pyrantelum a karmienie piersią
 7. Środki ostrożności
 8. Interakcje z innymi lekami

Pyrantelum co to jest

Pyrantelum to lek przeciwpasożytniczy. Dostępny jest bez recepty i nie podlega refundacji. Preparat występuje pod dwiema nazwami handlowymi, różniącymi się między sobą postacią leku. W aptekach dostępne są:

 • Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml w postaci zawiesiny doustnej, w butelkach 15 ml,
 • Pyrantelum Polpharma 250 mg w postaci tabletek, w opakowaniach po 3 sztuki.

Substancją czynną leku jest pyrantel pod postacią embonianu. Stosuje się go w celu odrobaczania przy zakażeniach jelit wywołanych przez owsiki – białe, obłe robaki. Preparat oddziałuje na mięśnie pasożytów jelitowych. Prowadzi do unieruchomienia owsików i umożliwia ich usunięcie z organizmu pacjenta dzięki naturalnym ruchom perystaltycznym jelit. Pyrantel pozwala zwalczać następujące robaki obłe:

 • Enterobius vermicularis,
 • Ascaris lumbricoides,
 • Ancylostoma doudenale,
 • Necator americanus,
 • Trichostrongylus orientalis,
 • Trichostrongylus colubriformis.

Dużą zaletą leku jest fakt, że nie podrażnia on jelita oraz nie powoduje migracji robaków. Pozwala za to zwalczać pasożyty dojrzałe oraz we wczesnym stadium rozwoju. Nie oddziałuje jednak na larwy podczas ich migracji w tkankach.

Pełny skład preparatu

Skład leku zależy od jego postaci i producenta.

5 ml zawiesiny doustnej Pyrantelum Medana zawiera 250 mg embonianu pyrantelu.
Pozostałe składniki: benzoesan sodu (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, krzemian glinu-magnezu, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, jednowodny kwas cytrynowy, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

1 tabletka Pyrantelum Polpharma zawiera 250 mg embonianu pyrantelu.
Pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, powidon, bezwodna krzemionka koloidalna, etyloceluloza, stearynian magnezu, aromat pomarańczowy.

Wskazania do stosowania

Peparat zalecany jest w celu zwalczania owsicy wywołanej przez robaki obłe Enterobius vermicularis. Zawiesinę firmy Medana stosuje się u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 2 roku życia. Tabletki Pyrantelum Polpharma zaleca się pacjentom powyżej 6 lat. Wynika to z faktu, iż młodsze dzieci mogą mieć problem z przyjęciem leku w takiej postaci i lepszym rozwiązaniem jest u nich zawiesina.

Przeciwwskazania

Leku nie powinny przyjmować osoby, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek jego składnik. Przeciwwskazanie stanowi także jednoczesne leczenie miastenii oraz przyjmowanie piperazyny.

Dawkowanie

Preparat należy przyjmować doustnie. Dawkowanie Pyrantelum oblicza się uwzględniając masę ciała pacjenta.

Dawkowanie Pyrantelum Medana

Ze względu na łatwość podania u dzieci pomiędzy 2 a 6 rokiem życia owsiki powinny być zwalczane lekiem w postaci zawiesiny. Dawka Pyrantelum dla dzieci po ukończeniu 2 lat i o masie ciała powyżej 11 kg jest taka sama, jak dawka dla osób dorosłych. Pacjenci powinni przyjąć 2 dawki leku w odstępie kilku tygodni. Należy jednorazowo zastosować 11 mg zawiesiny na każdy kilogram masy ciała, a po upływie około 2-3 tygodni ponowić taką samą ilość leku. Nie należy przyjmować dawek większych, niż jest to zalecane.

Zawiesinę Pyrantelum należy stosować podczas jedzenia lub zaraz po posiłku. Przed odmierzeniem dawki należy dokładnie wstrząsnąć opakowaniem, aby mieszanina miała jednorodną konsystencję.

Dawkowanie Pyrantelum Polpharma

Tabletki Pyrantelum na owsiki są przeznaczone dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6 lat. Należy przyjąć 2 dawki leku - pierwszą po postawieniu diagnozy, a kolejną dawkę przypominającą po upływie od 2 do 3 tygodni. Zalecana dawka pojedyncza w zależności od wagi pacjenta wynosi:

 • od 17 do 28 kg - 1 tabletka,
 • od 29 do 39 kg - 1,5 tabletki,
 • od 40 do 50 kg - 2 tabletki,
 • od 51 do 62 kg - 2,5 tabletki,
 • od 63 do 75 kg - 3 tabletki,
 • powyżej 75 kg (osoby dorosłe) - 4 tabletki.

Jak stosować tabletki Pyrantelum? Lek powinno się przyjmować w trakcie posiłku lub tuż po nim. Tabletki przed połknięciem należy dokładnie rozgryźć lub pokruszyć, a po zażyciu popić odpowiednią ilością wody.

Szczególne grupy pacjentów

W niektórych przypadkach może być konieczna modyfikacja ogólnego schematu dawkowania. Dotyczy to pacjentów cierpiących na zaburzenia czynności wątroby. U osób tych można rozważyć odpowiednie zmniejszenie dawki preparatu. Powodem jest wywoływanie przez lek przemijającej, zwiększonej aktywności aminotransferazy asparaginianowej we krwi.

Skutki uboczne leku

Jak każdy lek, tak też Pyrantelum może wywoływać u niektórych pacjentów występowanie działań niepożądanych. Skutki uboczne terapii występują jednak dość rzadko, a wśród zgłaszanych dolegliwości wymieniono:

 • zaburzenia snu - senność lub bezsenność,
 • zawroty i bóle głowy,
 • zaburzenia łaknienia,
 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunkę,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
 • wysypki skórne o charakterze alergicznym.

W przypadku tabletek Pyrantelum Polpharma rzadko występują również osłabienie i skurcze żołądka, a z nieznaną częstotliwością pojawiają się:

 • gorączka,
 • parestezje,
 • zaburzenia z dezorientacją,
 • zaburzenia słuchu,
 • parcie na stolec.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Jeśli dojdzie do zażycia większej dawki leku, niż jest to zalecane, to należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania Pyrantelum obejmują:

 • zaburzenia widzenia,
 • zawroty głowy,
 • dezorientację,
 • omdlenia,
 • trudności w oddychaniu,
 • osłabienie,
 • nagłe zmęczenie,
 • pocenie się,
 • nieregularne tętno,
 • drżenie, osłabienie i skurcz mięśni.

Nie istnieje specyficzne antidotum dla pyrantelu. Jeśli zostanie stwierdzone przedawkowanie leku, należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące obejmujące wczesne płukanie żołądka, podtrzymywanie ciśnienia krwi oraz podtrzymywanie czynności oddechowych i drożności dróg oddechowych.

Pyrantelum w ciąży

Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum w ciąży, ponieważ nie przeprowadzono dotychczas kontrolowanych badań nad wpływem preparatu na przebieg ciąży i porodu, rozwój zarodka/płodu oraz noworodka po urodzeniu. Wyjątek stanowią sytuacje, w których lekarz stwierdzi, iż potencjalne korzyści z terapii dla pacjentki istotnie przewyższają ewentualne ryzyko.

Pyrantelum a karmienie piersią

W okresie laktacji stosowanie preparatu jest niezalecane. Ze względu na brak badań nie wiadomo, czy substancja czynna przenika do mleka kobiecego. Jeśli kobieta w okresie laktacji musi przyjmować pyrantel, to konieczne jest odstawienie dziecka od piersi.

Środki ostrożności

Leczeniem owsicy należy objąć nie tylko osobę, u której stwierdzono występowanie pasożytów, ale także wszystkich domowników. By uniknąć ewentualnego nawrotu choroby ważne jest dokładne zachowanie odpowiedniej higieny. Po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania leku na owsiki należy przeprowadzić badania parazytologiczne w celu kontroli.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjetów z:

 • nieprawidłową czynnością wątroby,
 • niedokrwistością,
 • niedożywionych.

W przypadku zaburzeń czynności wątroby zalaca się regularne monitorowanie aktywności AspAT we krwi, wskazane może być także zmniejszenie dawkowania.

W składzie Pyrantelum Medana znajduje się sorbitol, dlatego lek ten nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadro sorbitol może mieć ładodne działanie przeczyszczające.

Interakcje z innymi lekami

Podczas jednoczesnego stosowania może się zwiększać stężenie teofiliny w osoczu. Ze względu na antagonizm działania, nie należy stosować pyrantelu jednocześnie z piperazyną, gdyż może to prowadzić do osłabienia działania obu leków.

Dystrybutor na terenie Polski: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.
Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #