Pronasal

aerozol-pronasal
 1.  
 2. Pronasal co to jest
 3. Dawkowanie preparatu
 4. Możliwe skutki uboczne
 5. Interakcje z alkoholem
 6. Pronasal w ciąży i okresie laktacji
 7. Środki ostrożności
 8. Interakcje z innymi lekami

Pronasal co to jest

Pronasal to aerozol do nosa wykorzystywany w leczeniu alergii. Lek wydawany jest wyłącznie na receptę. Występuje w kilku wielkościach opakowań, przy czym każda wersja zawiera 50 µg substancji czynnej na dawkę. Dostępne są następujące opakowania:

 • butelka 60 dawek,
 • butelka 140 dawek,
 • 2 butelki 2x140 dawek,
 • 3 butelki 3x140 dawek.

Preparat jest glikokortykosteroidem – jego substancja czynna to furoinian mometazonu. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Podawany donosowo łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa. Zmniejsza ilość wydzieliny, uczucie zatkanego nosa, kichanie oraz świąd. Działanie preparatu jest prawdopodobnie osiągane poprzez hamowanie uwalniania mediatorów reakcji alergicznej.

Pacjenci zastanawiają się, czy istnieje wpływ Pronasal na testy alergiczne. Lek nie zawiera histaminy – nie zaburza więc wyników testów alergicznych. Ponadto dzięki postaci aerozolu do nosa działa na objawy alergii miejscowo.

Pełny skład prearatu

1 dawka 0,1 ml leku Pronasal zawiera 50 mikrogramów furoinianu mometazonu, co odpowiada 52 mikrogramom jednowodnego furoinianu mometazonu.
Pozostałe składniki to mieszanina Avicel RC – 591 o składzie: mikrokrystaliczna celuloza z karmelozą sodową, glicerol, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, polisorbat 80, roztwór chlorku benzalkoniowego, woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania

Preparat jest wykorzystywany w leczeniu:

 • objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia,
 • polipów nosa u osób dorosłych (powyżej 18 lat).

Kiedy nie stosować tego leku

Niektóre czynniki, np. choroby współistniejące lub alergie na składniki powodują, że terapia lekiem może stanowić ryzyko dla chorego. Przeciwwskazania do stosowania aerozolu stanowią:

 • uczulenie na substancję czynną lub inny składnik preparatu,
 • czynne zakażenie obejmujące błonę śluzową nosa, np. opryszczka pospolita – aerozol można wdrożyć po ustąpieniu infekcji,
 • niedawno przebyte zabiegi chirurgiczne lub urazy w obrębie nosa – aerozol można wdrożyć po wygojeniu się ran.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie Pronasal ustala lekarz prowadzący. Zalecane dawki zależą od wieku pacjenta oraz przyczyny podania leku. Należy przestrzegać wskazań lekarza co do częstotliwości stosowania, dobowej ilości preparatu oraz czasu leczenia.

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12 roku życia zazwyczaj powinny stosować 2 dawki leku do każdego otworu nosa raz dziennie. Gdy uda się złagodzić objawy, można zmniejszyć dawkowanie do 1 psiknięcia do każdego otworu nosa raz na dobę. W przypadku, gdy pomimo stosowania aerozolu nie udaje się osiągnąć poprawy, należy poinformować lekarza prowadzącego. Specjalista może wówczas zadecydować o zwiększeniu ilości leku do 4 psiknięć do każdego otworu nosa raz dziennie, co stanowi maksymalną dawkę dobową. Po opanowaniu objawów można powrócić do standardowego dawkowania.

Zalecana dawka Pronasal dla dzieci od 6 do 11 roku życia wynosi 1 psiknięcie do każdego otworu nosowego raz dziennie. U młodych pacjentów lek należy stosować ostrożnie, ponieważ długotrwałe przyjmowanie kortykosteroidów donosowych w dużych dawkach może opóźniać wzrost. Jeśli lekarz zauważy, że doszło do spowolnienia wzrostu dziecka, może zadecydować o zmniejszeniu dawki.

 

W przypadku alergii sezonowej (kataru siennego) o nasilonych objawach, lekarz prowadzący może zalecić wdrożenie aerozolu jeszcze przed sezonem pylenia. Rozpoczęcie stosowania leku od 2 do 4 tygodni wcześniej pozwala zapobiegać pojawieniu się objawów kataru siennego.

Polipy nosa

Pronasal na polipy nosa może być wykorzystywany u osób dorosłych (po ukończeniu 18 lat). Na początku leczenia stosuje się najczęściej 2 dawki leku do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po 5-6 tygodniach terapii należy ocenić jej skuteczność. Jeśli nie udało się osiągnąć poprawy, lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawkowania do 2 psiknięć do każdego otworu nosa 2 razy na dobę. Gdy lek przyniesie poprawę stanu chorego, należy zmniejszyć stosowaną ilość do najmniejszej skutecznej dawki. Jeśli natomiast po 5-6 tygodniach przyjmowania zwiększonej dawki nie dojdzie do złagodzenia objawów, lekarz może zalecić ostawienie preparatu i wdrożenie innego leku.

Czas leczenia

Jak długo stosować Pronasal? Efekty leczenia są niekiedy widoczne już po 12 godzinach od pierwszej dawki, jednak pełne korzyści mogą pojawić się dopiero po 2 dniach przyjmowania leku. Ważne jest, by stosować aerozol regularnie i kontynuować terapię, dopóki lekarz nie zaleci jej zakończenia.

Uwaga! Jeśli po upływie kilku dni regularnego stosowania preparatu nie uda się złagodzić objawów lub wręcz dojdzie do ich nasilenia, należy zasięgnąć pomocy lekarza.

Pominięcie dawki

Jeśli pacjent zapomni o zastosowaniu leku, powinien użyć aerozolu gdy tylko zda sobie z tego sprawę. Kolejne dawki należy przyjmować o dotychczasowej porze. W żadnym razie nie powinno się uzupełniać pominiętej dawki przez stosowanie podwójnej ilości leku.

Przedawkowanie

W sytuacji, gdy doszło do przyjęcia większej ilość leku od zalecanej, należy udać się do lekarza. Stosowanie dużych dawek glikokortykosteroidów lub przyjmowanie ich przez długi czas może mieć szkodliwy wpływ na układ hormonalny oraz - w przypadku dzieci – na prawidłowy wzrost i rozwój.

Możliwe skutki uboczne

Ten preparat, jak i inne środki farmakologiczne, może powodować działania niepożądane u niektórych pacjentów. Jednakże większość osób nie odczuwała żadnych zaburzeń podczas jego stosowania.

Niektóre skutki uboczne Pronasal wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem. Należą do nich:

 • rzadko występujące natychmiastowe reakcje alergiczne, które bardzo rzadko – maksymalnie u 1 na 10 000 osób – charakteryzują się ciężkim przebiegiem. Objawy to trudności z oddychaniem i świszczący oddech,
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskra) i zaćma, które podczas stosowania kortykosteroidów do nosa pojawiają się bardzo rzadko - maksymalnie u 1 na 10 000 osób.

Ponadto często - do 1 na 10 osób - mogą pojawić się: ból głowy, ból nosa lub gardła, kichanie oraz podrażnienie lub pieczenie błony śluzowej nosa, krwawienie z nosa. Z kolei bardzo rzadko – maksymalnie u 1 na 10 000 osób – preparat może wywoływać zaburzenia smaku lub węchu.

Należy pamiętać, że w przypadku stosowania kortykosteroidów donosowych długotrwale i w dużych dawkach bardzo rzadko pojawiają się ogólnoustrojowe efekty uboczne spowodowane wchłanianiem leku do organizmu.

Spodziewa się, że działania niepożądane u dzieci i młodzieży są takie same, jak te obserwowane u dorosłych. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że kortykosteroidy do nosa, jeśli są stosowane w dużych dawkach i przez długi czas, mogą spowalniać wzrost. Dlatego też wskazana jest regularna kontrola wzrostu u dzieci i młodzieży przyjmujących lek.

Interakcje z alkoholem

W ulotce nie ma informacji, by występowały interakcje między Pronasal a alkoholem. Należy jednak pamiętać, że łączenie niektórych środków farmakologicznych z alkoholem może wpływać na skuteczność ich działania.

Pronasal w ciąży i okresie laktacji

Przyjmowanie leku Pronasal w ciąży nie jest zalecane. Pacjentka powinna poinformować lekarza prowadzącego o swoim stanie. Wdrożenie preparatu jest możliwe jedynie, gdy korzyści z leczenia dla matki przewyższają ryzyko zarówno dla niej, jak i płodu. Jeśli kobieta w trakcie ciąży stosowała kortykostoreidy, to noworodka po urodzeniu należy poddać obserwacji. Istnieje ryzyko, że u dziecka pojawi się niedoczynność kory nadnerczy.

Nie ustalono, czy furoinian mometazonu przenika do pokarmu kobiecego. Ze względów bezpieczeństwa kobiety karmiące piersią nie powinny stosować Pronasal – należy zadecydować, czy odstawić lek, czy też przerwać karmienie piersią.

Nie ma dostępnych danych klinicznych odnośnie wpływu furoinianu mometazonu na płodność. Podczas badań na zwierzętach nie odnotowano wpływu substancji na reprodukcję, jednak zauważono szkodliwe działanie na reprodukcję.

Środki ostrożności

Stosowanie preparatu u dzieci poniżej 6 roku życia nie jest zalecane. Starszym dzieciom i młodzieży należy podawać lek ostrożnie i pod kontrolą lekarza, ponieważ jego długotrwałe stosowanie może wpływać na spowolnienie wzrostu.

W składzie aerozolu znajduje się roztwór chlorku benzalkoniowego (20 mikrogramów na dawkę). Jest to środek konserwujący o drażniącym działaniu - może wywoływać skórne reakcje, a w przypadku dłuższego stosowania powodować obrzęk śluzówki nosa. Jeśli podczas używania leku pacjentowi doskwiera uporczywie zatkany nos, należy w miarę możliwości zmienić aerozol na taki, który nie zawiera chlorku benzalkoniowego lub też na lek przeciwalergiczny w innej postaci.

W przypadku perforacji przegrody nosowej nie zaleca się używania aerozolu. Kortykosteroidy spowalniają proces gojenia się ran.

U niektórych osób, ze względu na współistniejące schorzenia lub przyjmowanie innych leków, należy stosować Pronasal szczególnie ostrożnie. Do takich czynników należą:

 • gruźlica – obecnie lub w przeszłości,
 • opryszczka w ocznej postaci,
 • jakiekolwiek zakażenie,
 • mukowiscydoza,
 • przyjmowanie innych kortykosteroidów w zastrzykach lub doustnie.

Ponadto w przypadku aktywnych i nieaktywnych zmian gruźliczych oraz nieleczonych zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych lek można stosować tylko w sytuacji absolutnej konieczności.

Konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia działania immunosupresyjnego. W razie kontaktu z niektórymi wirusami chorób zakaźnych, m.in. odry i ospy wietrznej, należy poinformować lekarza. Specjalista zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Szczególną ostrożność należy zachować także u osób, które rozpoczynają terapię Pronasal po wcześniejszym przyjmowaniu kortykosteroidów w postaci doustnej lub w zastrzykach. Mają one działanie ogólne, a ich odstawienie może wywołać niewydolność kory nadnerczy, która może trwać nawet kilka miesięcy – dopóki oś podwzgórze-przysadka-nadnercza nie zacznie poprawnie funkcjonować. Ponadto mogą wystąpić objawy odstawienne, w tym:

 • znużenie,
 • depresja początkowa,
 • ból stawów i/lub mięśni.

Jeśli u pacjenta pojawią się symptomy niewydolności kory nadnerczy lub objawy odstawienne, konieczne jest ponowne wdrożenie leków o działaniu ogólnym i zastosowanie innej formy terapii. Ponadto zmiana kortykosteroidu na donosowy może ujawnić choroby o podłożu alergicznym, które istniały u pacjenta wcześniej, jednak były maskowane przez preparat o działaniu ogólnym. Wśród nich znajdują się:

 • alergiczne zapalenie spojówek,
 • wyprysk.

W razie stosowania aerozolu przez kilka miesięcy lub dłużej zaleca się okresowo kontrolować, czy nie pojawiają się zmiany w błonie śluzowej nosa. Jeśli rozwinie się miejscowe zakażenie grzybicze błony śluzowej nosa lub gardła, należy zrezygnować z przyjmowania Pronasal lub wdrożyć właściwe leczenie. Lekarz może zalecić odstawienie preparatu, jeżeli u chorego utrzymuje się podrażnienie błony śluzowej nosogardła.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych skutków ubocznych kortykosteroidów w postaci donosowej jest znacznie mniejsze, niż przy zażywaniu kortykosteroidów doustnie. Takie efekty mogą pojawić się zwłaszcza, gdy lek do nosa jest stosowany długotrwale lub w wysokich dawkach. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą mieć różny przebieg u poszczególnych pacjentów, a także różnić się pomiędzy preparatami. Mogą pojawić się:

 • zespół Cushinga,
 • wygląd twarzy charakterystyczny dla zespołu Cushinga,
 • zaćma,
 • jaskra,
 • zahamowanie czynności kory nadnerczy,
 • opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
 • rzadziej - objawy psychiczne lub zmiany w zachowaniu: zaburzenia snu, lęk, depresja, nadmierna aktywność psychoruchowa lub agresja (szczególnie u dzieci).

Jeżeli pacjent przyjmuje większe dawki niż zaleca producent, może być wskazane dodatkowe podanie kortykosteroidów o działaniu ogólnym w sytuacjach stresowych lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Odnotowano przypadki wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej w trakcie przyjmowania kortykosteroidów.

Nie są dostępne dane odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności preparatu w leczeniu polipów nosa związanych z mukowiscydozą, jednostronnych lub całkowicie zamykających jamę nosową. Zaleca się szczegółowe badanie polipów jednostronnych o nieregularnym kształcie, szczególnie jeśli krwawią lub towarzyszy im owrzodzenie.

W większości przypadków lek pozwala opanować objawy zapalenia błony śluzowej nosa. Jednak lekarz może zalecić stosowanie jednocześnie dodatkowych preparatów, zwłaszcza jeśli występują objawy ze strony oczu (np. swędzenie lub podrażnienie). 

Interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich preparatach, jakie przyjmuje obecnie, stosował ostatnio lub zamierza zacząć stosować.

Nie zauważono, by Pronasal wchodził w interakcje z loratadyną.

W przypadku gdy pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy na alergię w postaci doustnej lub w zastrzykach, lekarz może zalecić ich odstawienie w chwili wdrożenia aerozolu do nosa. Niekiedy mogą wówczas wystąpić objawy z odstawienia.

Dystrybutor na terenie Polski: www.teva.pl

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #