Pregabalin Zentiva

  1. Pregabalin Zentiva co to jest
  2. Pregabalin Zentiva stosowanie
  3. Pregabalin Zentiva skutki uboczne
  4. Pregabalin Zentiva w ciąży
  5. Pregabalin Zentiva a karmienie piersią
  6. Pregabalin Zentiva a alkohol

Pregabalin Zentiva co to jest

Pregabalin Zentiva to lek przeciwpadaczkowy dostępny wyłącznie na receptę. Występuje w postaci kapsułek twardych w dwóch dawkach:

  • 75 mg,
  • 150 mg.

Substancją czynną zawartą w preparacie jest pregabalina. Zaletą leku jest szybkie tempo wchłaniania przy podaniu na czczo.

Pregabalin Zentiva stosowanie

Pregabalin 75 mg oraz 150 mg wykorzystywany jest jako leczenie skojarzone w terapii napadów padaczkowych częściowych u pacjentów dorosłych. Ponadto, lek sprawdza się także w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych, również i osób dorosłych. Stosowanie leku Pregabalin oraz jego dawkowanie ustalane jest przez lekarza prowadzącego, na podstawie wywiadu chorobowego oraz indywidualnego stanu pacjenta. W Pregabalin ulotka zaznaczono, że zaleca się przyjmowanie dawek doustnych, w zakresie referencyjnym od 150 do 600 mg na dobę, w dwóch albo trzech dawkach podzielonych. Pregabalin w pierwszych dniach stosowania należy przyjmować w mniejszych dawkach, aby móc obserwować indywidualną reakcję pacjenta na podany lek. Zarówno w padaczce, jak również w uogólnionych zaburzeniach lękowych, początkowa dawka wynosi zazwyczaj 150 mg na dobę i jest ona rozdzielona na 2-3 razy. Następnie, jeśli terapia jest przez organizm pacjenta dobrze tolerowana, wówczas można zwiększać dawkę leku, jeżeli indywidualna sytuacja pacjenta tego wymaga. Podobnie wygląda kwestia zakończenia terapii. Nie można tego zrobić w sposób nagły, lecz należy stopniowo zmniejszać dawki, aż do całkowitego odstawienia pregabaliny.

Pregabalin Zentiva skutki uboczne

U niektórych pacjentów pregabalina może wywoływać skutki uboczne. Wśród najczęściej występujących wskazuje się zawroty i bóle głowy, a także senność. Nieco rzadziej obserwowano występowanie zapalenia jamy nosowo-gardłowej, zwiększenie apetytu, obniżenie libido, występowanie stanu euforycznego, drażliwość, bezsenność, ataksja, zaburzenia w zakresie koordynacji i mowy, problemy z pamięcią oraz trudności w skupieniu uwagi. W przypadkach zgłaszanych przez pacjentów pojawiały się także zaburzenia równowagi oraz widzenia, w szczególności widzenie nieostre, podwójne. Zdarzały się sytuacje, gdy u osób przyjmujących Pregabalin Zentiva obserwowano zawroty głowy o podłożu błędnikowym, a także zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Najczęściej wymieniane to nudności, biegunka, wymioty, zaparcia, wzdęcia oraz uczucie rozdęcia brzucha. W zakresie objawów bólowych pojawiały się przypadki bólów kończyn, stawów, pleców czy także uczucie opisywane jako podobne do stanu po spożyciu alkoholu. U panów pojawiały się problemy z zaburzeniami erekcji. Wielu pacjentów zastanawia się nad związkiem leku pregabalin a tyciem. W związku z faktem, iż lek może wywoływać zwiększone łaknienie, może również wpłynąć na przyrost masy ciała.

Pregabalin Zentiva w ciąży

Podczas ciąży nie powinno się stosować leku Pregabalin Zentiva. Jednocześnie dopuszcza się możliwość włączenia terapii, jednak każdy przypadek powinien być analizowany w sposób indywidualny. Lek stosuje się tylko wówczas, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla dziecka.

Pregabalin Zentiva a karmienie piersią

Substancja czynna zawarta w leku Pregabalina przenika do pokarmu kobiecego, dlatego nie powinno się stosować leku podczas karmienia piersią. Jeżeli zachodzi konieczność podania leku kobiecie, wówczas należy wziąć pod uwagę konieczność odstawienia dziecka od piersi na czas terapii.

Pregabalin Zentiva a alkohol

Brak jest jednoznacznych danych, które dowodziłyby ryzyka łączenia leku z alkoholem. Jednocześnie należy pamiętać, iż substancja czynna zawarta w leku wpływa na sprawność psychomotoryczną, przez co warto zachować szczególną ostrożność podczas spożywania alkoholu.

 

Dystrybucja na terenie Polski: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.