Pabi-Dexamethason

pabi-dexamethason
  1. Pabi-Dexamethason co to jest
  2. Skutki uboczne leku
  3. Pabi-Dexamethason w ciąży
  4. Pabi-Dexamethason a karmienie piersią

Pabi-Dexamethason co to jest

Pabi-Dexamethason to kortykosteroid o silnym działaniu. Jest wydawany na postawie recepty od lekarza. Preparat ma postać tabletek i występuje w dwóch wielkościach dawek:

  • 0,5 mg,
  • 1 mg.

W określonych przypadkach podlega refundacji.

Lek zawiera substancję czynną deksametazon. Jest to syntetyczny hormon kory nadnerczy, który charakteryzuje się długotrwałym oraz bardzo silnym działaniem. Istotnie ogranicza wydzielanie kortykotropiny z przysadki mózgowej, zmniejszając również poziom stężenia kortyzolu we krwi.

Ponadto obniża ciśnienie śródczaszkowe, ale jednocześnie stosowany w małych lub średnich dawkach nie zwiększa ciśnienia tętniczego. Zaletą leku Pabi-Dexamethason tabletki jest jego szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego, a stamtąd do tkanek.

Preparat w nieznaczny sposób może wpływać na gospodarkę elektrolitową organizmu, zwiększając wydalanie potasu i/lub zmniejszając ilości wapnia w ustroju.

Wskazania do stosowania

Zgodnie z informacją zawartą w Pabi-Dexamethason ulotka, preparat stosowany jest w schorzeniach wrażliwych na leczenie glikokortykosteroidami. Doskonale sprawdza się wówczas, gdy konieczne jest włączenie terapii przeciwzapalnej, przeciwalergicznej, przeciwgorączkowej, a także immunosupresyjnej. Lek wykorzystywany jest pomocniczo w terapii chorób, w których doszło do obrzęku mózgu.

Kiedy nie stosować tego leku

Mimo wysokiej skuteczności leku nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na składniki leku, a także osobom ze stwierdzonym układowym zakażeniem. Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii jest również szczepienie żywymi szczepionkami.

Możliwe skutki uboczne

Jak wiele leków, tak również Pabi-Dexamethason może wywoływać pewne działania niepożądane. Zdarzały się przypadki, w których dochodziło do zaostrzenia ciężkości infekcji przy jednoczesnym zahamowaniu objawów klinicznych. Możliwe jest także obniżenie odpowiedzi immunologicznej organizmu na określone szczepionki oraz testy skórne. U niektórych pacjentów dochodziło do wystąpienia reakcji anafilaktycznej, od pokrzywki i reakcji skórnej po obrzęk naczynioruchowy.

Obserwowano także zahamowanie działania w zakresie osi  podwzgórze- przysadka- nadnercza, a także problemy z prawidłowym wzrastaniem u niemowląt i dzieci. U dziewcząt w okresie dojrzewania występowały zaburzenia związane z miesiączkowaniem, w tym także całkowity brak miesiączki.

Istotną kwestią jest także przyspieszone kostnienie, przyrost masy ciała, zmiany w zakresie tolerancji węglowodanów i zapotrzebowania na insulinę, zmiany związane z zatrzymaniem w organizmie sodu i wody, przy jednoczesnej utracie potasu. Wśród zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości pojawiały się także choroby afektywne, w szczególności wahania nastrojów, euforia, drażliwość, a nawet myśli samobójcze oraz zaburzone reakcje psychiczne, takie jak omamy, urojenia, manie, a u pacjentów chorujących na schizofrenię również pogorszenie stanu.

Pabi-Dexamethason może wywoływać również zaburzenia zachowania, poczucie lęku czy nieprawidłowości w zakresie funkcji poznawczych, objawiające się dezorientacją oraz zanikami pamięci. Zdarzały się przypadki wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, bólów i zawrotów głowy, problemy z ostrością widzenia, a nawet objawy uzależnienia psychologicznego.

U pacjentów, u których występują różnego rodzaju rany może dojść do zaburzenia w ich gojeniu. Stosowanie leku Dexamethason wiąże się także z ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych w zakresie układu pokarmowego, głównie pojawienia się wymiotów, wzdęć oraz nudności. Ze względu na eliminację wapnia w organizmie dochodzić może także do rozwoju osteoporozy, w konsekwencji czego problemem mogą stać się złamania kości długich, kręgów, stany martwicze kości, a także zerwania ścięgien czy osłabienia działania mięśni.

Pabi-Dexamethason w ciąży

Substancja czynna zawarta w tabletkach Pabi-Dexamethason bardzo dobrze przenika przez łożysko. W związku z tym, lek może być stosowany podczas ciąży wyłącznie w przypadku, gdy analiza korzyści z rozpoczęcia terapii w sposób znaczny przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Należy pamiętać, że stosowanie leku w długim okresie czasu bądź częste podawanie leków na bazie kortykosteroidów może zwiększać ryzyko wystąpienia wad i opóźnień w rozwoju u płodu.

Pabi-Dexamethason a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią nie zaleca się terapii lekiem Dexamethason gdyż zawarte w nim glikokortykosteroidy przenikają do pokarmu kobiecego. Obserwowano przypadki, w których odnotowano zahamowanie czynności kory nadnerczy u dzieci, których matki stosowały kortykosteroidy w dużych dawkach w długim okresie czasu.

Dystrybucja na terenie Polski: Adamed Pharma S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #