Pabi-Dexamethason

Pabi-Dexamethason

  1. Pabi-Dexamethason co to jest
  2. Pabi-Dexamethason stosowanie
  3. Pabi-Dexamethason skutki uboczne
  4. Pabi-Dexamethason w ciąży
  5. Pabi-Dexamethason a karmienie piersią
  6. Pabi-Dexamethason a alkohol

Pabi-Dexamethason to lek dostępny w postaci tabletek. Preparat dostępny jest wyłącznie na receptę, w opakowaniach po 20 sztuk, odpowiednio w dawkach 1 mg oraz 500 mg. Lek podlega refundacji.

Pabi-Dexamethason co to jest

Pabi-Dexamethason jest lekiem, w którym zastosowano substancję czynną deksametazon oraz substancję pomocniczą w postaci laktozy. Dexametazon jest syntetycznym hormonem kory nadnerczy, klasyfikowanym w grupie kortykosteroidów, który charakteryzuje się długotrwałym oraz bardzo silnym działaniem. Na rynku farmaceutycznym dostępnych jest wiele preparatów, w których wykorzystuje się dexametazon jako substancję czynną. Dostępne są m. in. także deksametazon krople do oczu.

Pabi-Dexamethason stosowanie

Zgodnie z informacją zawartą w Pabi-Dexamethason ulotka, preparat stosowany jest w schorzeniach wrażliwych na leczenie glikokortykosteroidami. Doskonale sprawdza się wówczas, gdy konieczne jest włączenie terapii przeciwzapalnej, przeciwalergicznej, przeciwgorączkowej, a także immunosupresyjnej. Preparat stosowany w małych lub średnich dawkach nie wykazuje negatywnego wpływu na wzrost ciśnienia tętniczego. Dużą zaletą leku jest wpływ na obniżenie ciśnienia śródczaszkowego. W nieznaczny sposób może wpływać na gospodarkę elektrolitową organizmu, powodując nieco większe wydalanie potasu oraz zmniejszenie ilości wapnia w ustroju. Dość istotnie wpływa natomiast na ograniczenie wydzielania kortykotropiny z przysadki mózgowej, zmniejszając również poziom stężenia kortyzolu we krwi. Zaletą leku Pabi-Dexamethason tabletki jest jego szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego, a stamtąd do tkanek. Lek wykorzystywany jest pomocniczo w terapii chorób, w których doszło do obrzęku mózgu. Mimo wysokiej skuteczności leku nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na składniki leku, a także osobom ze stwierdzonym układowym zakażeniem. Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii jest również szczepienie żywymi szczepionkami.

Pabi-Dexamethason skutki uboczne

Jak wiele leków, tak również Pabi-Dexamethason może wywoływać pewne działania niepożądane. Zdarzały się przypadki, w których dochodziło do zaostrzenia ciężkości infekcji przy jednoczesnym zahamowaniu objawów klinicznych. Możliwe jest także obniżenie odpowiedzi immunologicznej organizmu na określone szczepionki oraz testy skórne. U niektórych pacjentów dochodziło do wystąpienia reakcji anafilaktycznej, od pokrzywki i reakcji skórnej po obrzęk naczynioruchowy. Obserwowano także zahamowanie działania w zakresie osi  podwzgórze- przysadka- nadnercza, a także problemy z prawidłowym wzrastaniem u niemowląt i dzieci. U dziewcząt w okresie dojrzewania występowały zaburzenia związane z miesiączkowaniem, w tym także całkowity brak miesiączki. Istotną kwestią jest także przyspieszone kostnienie, przyrost masy ciała, zmiany w zakresie tolerancji węglowodanów i zapotrzebowania na insulinę, zmiany związane z zatrzymaniem w organizmie sodu i wody, przy jednoczesnej utracie potasu. Wśród zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości pojawiały się także choroby afektywne, w szczególności wahania nastrojów, euforia, drażliwość, a nawet myśli samobójcze oraz zaburzone reakcje psychiczne, takie jak omamy, urojenia, manie, a u pacjentów chorujących na schizofrenię również pogorszenie stanu. Pabi-Dexamethason może wywoływać również zaburzenia zachowania, poczucie lęku czy nieprawidłowości w zakresie funkcji poznawczych, objawiające się dezorientacją oraz zanikami pamięci. Zdarzały się przypadki wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, bólów i zawrotów głowy, problemy z ostrością widzenia, a nawet objawy uzależnienia psychologicznego. U pacjentów, u których występują różnego rodzaju rany może dojść do zaburzenia w ich gojeniu. Stosowanie leku Dexamethason wiąże się także z ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych w zakresie układu pokarmowego, głównie pojawienia się wymiotów, wzdęć oraz nudności. Ze względu na eliminację wapnia w organizmie dochodzić może także do rozwoju osteoporozy, w konsekwencji czego problemem mogą stać się złamania kości długich, kręgów, stany martwicze kości, a także zerwania ścięgien czy osłabienia działania mięśni.

Pabi-Dexamethason w ciąży

Substancja czynna zawarta w tabletkach Pabi-Dexamethason bardzo dobrze przenika przez łożysko. W związku z tym, lek może być stosowany podczas ciąży wyłącznie w przypadku, gdy analiza korzyści z rozpoczęcia terapii w sposób znaczny przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Należy pamiętać, że stosowanie leku w długim okresie czasu bądź częste podawanie leków na bazie kortykosteroidów może zwiększać ryzyko wystąpienia wad i opóźnień w rozwoju u płodu.

Pabi-Dexamethason a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią nie zaleca się terapii lekiem Dexamethason gdyż zawarte w nim glikokortykosteroidy przenikają do pokarmu kobiecego. Obserwowano przypadki, w których odnotowano zahamowanie czynności kory nadnerczy u dzieci, których matki stosowały kortykosteroidy w dużych dawkach w długim okresie czasu.

Pabi-Dexamethason a alkohol

Nie ma wystarczających danych, które świadczyłyby o braku lub występowaniu interakcji pomiędzy lekiem oraz alkoholem. Mimo tego należy zachować szczególną ostrożność.

Dystrybucja na terenie Polski: Adamed Pharma S.A.