OxyContin

 1. OxyContin co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Interakcje z alkoholem
 5. OxyContin w ciąży
 6. OxyContin a karmienie piersią
 7. Środki ostrożności
 8. Interakcje z innymi lekami

OxyContin co to jest

OxyContin to opioidowy lek przeciwbólowy dostępny wyłącznie na receptę. Ma postać tabletek powlekanych o przedłużonym działaniu i występuję w kilku dawkach:

 • 5 mg,
 • 10 mg,
 • 20 mg,
 • 40 mg,
 • 80 mg.

Substancją czynną zawartą w OxyContin jest chlorowodorek oksykodonu należący do leków narkotycznych. Oksykodon oddziałuje na znajdujące się w rdzeniu kręgowym i mózgu człowieka receptory kappa, mi oraz delta. Pozwala na osiągnięcie efektu uspokojenia oraz usuwania bólu. Dzięki postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu działanie przeciwbólowe leku jest wydłużone.

Wskazania do stosowania

OxyContin stosowany jest u pacjentów dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia zmagających się z bardzo silnym bólem, który da się złagodzić jedynie lekami opioidowymi.

Kiedy nie stosować tego leku

Preparatu nie należy stosować, jeśli występuje choć 1 z poniższych schorzeń lub stanów:

 • nadwrażliwość pacjenta na jakąkolwiek substancję zawartą w leku,
 • ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • zespół przewlekłego serca płucnego,
 • ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem i/lub hiperkapnią,
 • ciężka astma oskrzelowa,
 • porażenna niedrożność jelit,
 • wiek poniżej 12 roku życia.

Lek nie jest przeznaczony do leczenia bólu charakteryzującego się ostrym przebiegiem ani bólu przebijającego.

Dawkowanie preparatu

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza prowadzącego, który dobierając dawkę uwzględni szczegółowe przyczyny rozpoczęcia terapii, w intensywność bólu. Ze względu na bardzo silne działanie przeciwbólowe oraz ryzyko uzależnienia od leku należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki.

Dawkowanie OxyContin odbywa się 2 razy na dobę, przy czym nie ma znaczenia, czy lek przyjmowany jest razem z posiłkiem czy niezależnie od jedzenia. Tabletki należy połykać w całości, nie wolno ich w żaden sposób dzielić, żuć czy kruszyć, gdyż takie postępowanie może istotnie zwiększyć wchłanianie substancji czynnej, a tym samym doprowadzić do przedawkowania. U osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia zaleca się stosowanie dawki początkowej 10 mg co 12 godzin, pod warunkiem, że pacjent nigdy dotąd nie był leczony opioidami. Jeżeli w wywiadzie chorobowym stwierdzono, że pacjent przyjmował już preparat tego typu, leczenie rozpoczyna się od wyższej dawki. Następnie ilość leku należy stopniowo dostosować do potrzeb pacjenta. Takie działanie pozwala obserwować indywidualną reakcję na lek, a w przypadku wystąpienia działań niepożądanych na szybką reakcję.

Odstawienie leku

Nie należy rezygnować z terapii w sposób nagły, gdyż niesie to ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego. Dawka leku powinna być zmniejszana stopniowo, aż do całkowitego zakończenia stosowania. Nagłe odstawienie OxyContin może spowodować objawy niepożądane obejmujące:

 • uczucie lęku bądź pobudzenia,
 • bezsenność,
 • uporczywe ziewanie,
 • łzawienie,
 • rozszerzenie źrenic,
 • wodnistą wydzielinę z nosa,
 • zwiększone pocenie rąk,
 • drżenie,
 • ból mięśni,
 • drgawki. 

Należy pamiętać, że gdy lek jest stosowany u pacjenta w długim okresie czasu, zwiększa się ryzyko uzależnienia od substancji czynnej.

Szczególne grupy pacjentów

Stosowanie leku u niektórych grup pacjentów wymaga specyficznego podejścia oraz dokładnej analizy sytuacji. Wśród takich osób znajdują się pacjenci w wieku podeszłym, u których występują zaburzenia wątroby bądź nerek. W takiej sytuacji dawka początkowa powinna być obniżona o około połowę niż ogólnie przyjęto. Dostosowanie odpowiedniej dawki należy przeprowadzać ostrożnie także u pacjentów z niską masą ciała, a także u tych, u których wiadomo, że proces metabolizmu leków przebiega znacznie wolniej. 

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Podczas terapii należy dokładnie przestrzegać przepisanych dawek, ponieważ zatrucie opioidami stanowi zagrożenie dla pacjenta. Przedawkowanie OxyContin może doprowadzić nawet do wystąpienia depresji oddechowej.

Możliwe skutki uboczne

Podczas stosowania OxyContin skutki uboczne mogą występować. Najczęściej są to zawroty i bóle głowy, senność, objawy ze strony układu pokarmowego (biegunka, wymioty. bóle brzucha), a także świąd. Nieco rzadziej obserwowano również pojawienie się zmniejszonego apetytu, stanów lękowych, splątania oraz depresji. Pacjenci skarżyli się także na niepokój, zwiększoną aktywność psychoruchową, bezsenność, uczucie podrażnienia i podenerwowania, duszności, przesuszenie błon śluzowych w jamie ustnej, pojawiająca się czkawka, wysypka, ale także występowanie wzmożonej potliwości.

Występować mogą niepożądane efekty w zakresie układu moczowego, jak ból podczas oddawania moczu, uczucie bolesnego parcia na pęcherz oraz zatrzymanie moczu. Rzadziej pojawiają się objawy związane z odwodnieniem, pobudzeniem, niestabilnością emocjonalną, zaburzeniami percepcji, obniżenie libido, problemy z pamięcią i koncentracją, objawy uzależnienia. Stosowanie leków na bazie opioidów może powodować występowanie u pacjentów mimowolnych skurczy mięśni, napadów drgawkowych, zaburzenia w obrębie zmysłu smaku, widzenia, słuchu, w zakresie mowy, a także zaburzeń rytmu serca. U panów obserwowano czasem także zaburzenia erekcji. Opisywane zostały przypadki występowania obrzęków, w tym obrzęków obwodowych. Wśród objawów występujących znacznie rzadziej obserwowano opryszczkę, większy apetyt, hipotonię, czyli niedociśnienie tętnicze, a nawet choroby zębów i dziąseł. W literaturze wskazywane są także przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej bądź rzekomoanafilaktycznej. Niektórzy pacjenci po przyjęciu OxyContin wykazywali intensyfikację zachowań agresywnych.

Interakcje z alkoholem

Nie należy łączyć leku OxyContin z alkoholem, gdyż pomiędzy substancjami może dochodzić do interakcji o umiarkowanym nasileniu. Mechanizm działania alkoholu w połączeniu z lekami na bazie opioidów może wywoływać połączenie depresyjnego działania na ośrodkowy układ nerwowy, ale także nieprawidłowości w zakresie oddychania. W prowadzonych badaniach obserwowano także przypadki zgonu, po połączeniu leku z alkoholem. Alkohol wpływa również na zwiększenie przyswajania leku, a co za tym idzie - zwiększenia stężenia substancji czynnej w organizmie, co może mieć negatywne efekty dla zdrowia.

OxyContin w ciąży

U kobiet ciężarnych należy unikać leczenia preparatami na bazie opioidów, ze względu na szkodliwe działanie leku na płód. U noworodków, których matki w okresie ciąży przyjmowały OxyContin obserwowane były objawy odstawienne. Jeżeli kobieta przyjmowała leki w ostatnich tygodniach ciąży, wtedy należy noworodka bardzo dokładnie obserwować, gdyż zachodzi ryzyko wystąpienia zaburzeń oddychania.

OxyContin a karmienie piersią

Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. Substancja czynna leku przenika bowiem do pokarmu kobiecego, a wraz z nim do organizmu dziecka. W efekcie przedostania się opioidów do organizmu dziecka poprzez karmienie piersią zachodzi wysokie ryzyko pojawienia się depresji oddechowej.

Środki ostrożności

Szczególną ostrożność zachować należy u pacjentów, u których występują następujące stany lub schorzenia:

 • osłabienie,
 • podeszły wiek,
 • ciężkie zaburzenia czynności płuc,
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
 • zapalenie trzustki,
 • schorzenia dróg żółciowych,
 • choroby jelit o charakterze zapalnym lub obturacyjnym,
 • choroba Addisona,
 • rozrost gruczołu krokowego,
 • niedoczynność tarczycy,
 • niedociśnienie tętnicze,
 • skłonność do drgawek,
 • padaczka,
 • psychoza organiczna po zatruciu,
 • majaczenie drżenne,
 • uzależnienie od opioidów,
 • alkoholizm,
 • uraz głowy - ze względu na ryzyko podwyższenia ciśnienia śródczaszkowego.

OxyContin ma istotny wpływ na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Zaburzenia w tym zakresie występują najczęściej na początku terapii, przy połączeniu leku z alkoholem lub innymi preparatami o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy lub przy próbie zwiększania dawkowania. zrównoważonej terapii nie zachodzi konieczność całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów. Ze względu na specyfikę działania, u pacjentów w trakcie terapii lekiem OxyContin testy antydopingowe mogą dać wynik pozytywny.

Interakcje z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich zażywanych preparatach. OxyContin nie może być łączony z niektórymi substancjami, jak np. leki przeciwbólowe, jak benzodiazepina i leki podobne. Takie połączenie może wpływać na zwiększenie ryzyka działań niepożądanych, takich jak depresja oddechowa, śpiączka, a nawet śmierć pacjenta, spowodowanych działaniem spowalniającym i hamującym aktywność ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, leków na bazie opioidów nie wolno łączyć z lekami nasennymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwhistaminowymi oraz przeciwwymiotnymi. Leki o działaniu antycholinergicznym mogą istotnie nasilać działanie substancji czynnej zawartej w preparacie OxyContin. Połączenie substancji może pogłębiać zaparcia, uczucie suchości w jamie ustnej czy zaburzenia w zakresie oddawania moczu. Dużą ostrożność zaleca się zachować u osób, u których konieczne jest jednoczesne podawanie inhibitorów MAO, lub którzy byli nimi leczeni, a terapia zakończyła się do 2 tygodni przed rozpoczęciem stosowania oksykodynu. Szczególną ostrożność należy także zachować u osób, które przyjmują środki przeciwzakrzepowe na bazie kumaryny. W badaniach klinicznych zaobserwowano bowiem, iż leki te w sposób istotny zwiększały lub zmniejszały wartość INR (wskaźnika protrombinowego). Wpływ na prawidłowe wchłanianie OxyContin mają także antybiotyki makrolidowe oraz azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy, a nawet sok grejpfrutowy, doprowadzając do zwiększenia poziomu substancji czynnej w osoczu. Jeżeli u pacjentów konieczne jest połączenie wymienionych substancji z lekiem OxyContin, wówczas należy bardzo dokładnie dopasować dawki leku, aby były one bezpieczne dla pacjenta. Natomiast grupy leków, które oddziałują na aktywację CYP3A4, w tym także ziele dziurawca zwyczajnego, mogą dość istotnie wpływać na przyspieszenie metabolizmu oksykodonu, co z kolei obniża stężenie leku w osoczu i również wymaga dostosowania dawki w sposób indywidualny. Leków na bazie opioidów o przedłużonym działaniu, jak np. w przypadku Oxycontin, raczej nie powinno stosować się u osób, które nigdy wcześniej nie przyjmowały preparatów na bazie opioidów, gdyż nie jest znana reakcja pacjenta na lek, a tym samym zachodzi istotne zagrożenie związane z możliwością wystąpienia depresji oddechowej.

Dystrybucja na terenie Polski: Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #