Oxycontin

  1. Oxycontin co to jest
  2. Oxycontin stosowanie
  3. Oxycontin skutki uboczne
  4. Oxycontin w ciąży
  5. Oxycontin a karmienie piersią
  6. Oxycontin a alkohol

Oxycontin jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę, dostępny w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym działaniu. Lek dostępny jest w dawce 5 mg oraz 10 mg, 20, 40 oraz 80 mg, po 60 sztuk w opakowaniu.

Oxycontin co to jest

Substancją czynną zawartą w leku jest chlorowodorek oksykodonu. Oxycontin klasyfikowany jest w grupie opioidowych leków przeciwbólowych. Dlatego też przez wielu Oxycontin postrzegany jest jako narkotyk, gdyż opioidy należą do grupy narkotyków. Mechanizm działania leku polega na oddziaływaniu substancji zawartych w leku na receptory kappa, mi oraz delta, które znajdują się w rdzeniu kręgowym oraz w mózgu. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu uspokojenia oraz usuwania bólu. W przeciwieństwie do oksykodonu, uwalnianego w sposób szybki, Oxycontin w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, pozwala osiągnąć znacznie dłuższy okres eliminacji bólu. Ze względu na bardzo silne działanie przeciwbólowe oraz ryzyko uzależnienia od leku, należy podawać pacjentom możliwie najmniejsze skuteczne dawki. Ustalenie odpowiedniej dawki powinno odbywać się podczas stopniowego zwiększania preparatu. Działanie takie pozwala również obserwować indywidualną reakcję pacjenta na lek, a w przypadku wystąpienia działań niepożądanych na skuteczną reakcję. Wśród składników leku znajdują się substancje działające na centralny ośrodek układu nerwowego. Są one klasyfikowane jako leki odurzające lub psychotropowe. Dlatego mają silny wpływ na sprawność psychiczną człowieka. Ze względu iż mają ogromny wpływ na sprawność motoryczną pacjenta należy pamiętać, iż oddziałują także na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Szczególne zagrożenie występuje na początku terapii, a także podczas zwiększania dawki leku, w połączeniu z alkoholem oraz przy stosowaniu innych leków o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Jednakże przy ustalonej i zrównoważonej terapii nie zachodzi konieczność całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów. Ze względu na specyfikę działania, u pacjentów w trakcie terapii lekiem Oxycontin testy antydopingowe mogą dać wynik pozytywny.

Oxycontin stosowanie

Oxycontin 5 mg stosowany jest u pacjentów z bardzo silnym bólem, którego leczenie wykorzystujące inne preparaty nie jest możliwe, gdyż tylko leki opioidowe przynoszą pożądany efekt. Preparatu nie należy używać u dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia. Stosując lek Oxycontin należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do sytuacji przedawkowania opioidów. Dlatego też lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza prowadzącego, który dobierając dawkę uwzględni szczegółowe przyczyny rozpoczęcia terapii, w tym również intensywność bólu. U osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia zaleca się stosowanie dawki początkowej 10 mg co 12 godzin, pod warunkiem, że pacjent nigdy dotąd nie był leczony opioidami. Jeżeli w wywiadzie chorobowym stwierdzono, że pacjent miał już do czynienia z tego typu lekami, wówczas terapię należy rozpocząć od wyższych dawek początkowych. Leczenie oxycodone nie sprawdzi się w przypadku leczenia bólu charakteryzującego się ostrym przebiegiem lub podczas bólu przebijającego (może wystąpić w związku ze zbliżającym się czasem przyjęcia kolejnej dawki preparatu). W takich sytuacjach konieczne jest podanie innego środka, w celu złagodzenia bólu, najlepiej z grupy leków szybko przynoszących ulgę. Ponadto, ustalanie dawki odpowiedniej dla pacjenta powinno odbywać się na zasadach szczególnej ostrożności, a dawka leku powinna być zwiększana stopniowo. Podobnie wygląda kwestia odstawienia leku. Nie należy rezygnować z terapii w sposób nagły, gdyż mogłoby dojść do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego. Dawka leku powinna być zmniejszana stopniowo, aż do całkowitego odstawienia leku. Stosowanie leku u niektórych grup pacjentów wymaga specyficznego podejścia oraz dokładnej analizy sytuacji. Wśród takich osób znajdują się pacjenci w wieku podeszłym, u których występują zaburzenia wątroby bądź nerek. W takiej sytuacji dawka początkowa powinna być obniżona o około połowę niż ogólnie przyjęto. Dostosowanie odpowiedniej dawki należy przeprowadzać ostrożnie także u pacjentów z niską masą ciała, a także u tych, u których wiadomo, że proces metabolizmu leków przebiega znacznie wolniej. Przyjmowanie leku Oxycontin odbywa się 2 razy na dobę, przy czym nie ma większego znaczenia czy lek przyjmowany jest razem z posiłkiem czy niezależnie od niego. Tabletkę należy przyjąć w całości, nie wolno jej w żaden sposób dzielić, żuć, ani kruszyć, gdyż takie postępowanie może istotnie zwiększyć wchłanianie zbyt dużej ilości substancji czynnej, a tym samym doprowadzić do przedawkowania. Mimo istnienia wyraźnych wskazań do rozpoczęcia terapii Oxycodone lek nie zawsze jest to możliwe. Przeciwwskazanie stanowi nadwrażliwość nie tylko na substancję czynną, ale również na wszystkie substancje zawarte w leku. Leku nie można podawać pacjentom z ciężką depresją oddechową, w przebiegu, której dochodzi do niedotlenienia bądź hiperkapnii. Przeciwwskazaniem jest również ciężka, przewlekła obturacyjna choroba płuc, serce płucne, ale także astma oskrzelowa o ciężkim przebiegu. Leku nie należy podawać również pacjentom z niedrożnością porażenną jelit. Ponadto zwraca się uwagę również na fakt, że najczęściej, podczas terapii lekiem Oxycontin należy zachować szczególną ostrożność, gdyż u pacjentów obserwowano występowanie zatrucia opioidami oraz przypadki przedawkowania. Przedawkowanie opioidów prowadzi zazwyczaj do wystąpienia depresji oddechowej, dlatego szczególną ostrożność zachować należy u osób w wieku podeszłym, u osób osłabionych lub ze zdiagnozowanymi ciężkimi zaburzeniami czynności płuc. Uwagę należy zwrócić także na pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, niedoczynnością tarczycy czy rozrostem gruczołu krokowego. Szczególną grupę pacjentów stanowią również osoby cierpiące na chorobę Addisona, z psychozą organiczną po zatruciu, alkoholicy, ale także pacjenci, u których wiadomo, iż są uzależnione od opioidów. Zagrożenie oraz konieczność dopasowania terapii w sposób indywidualny należy przeprowadzić także u osób ze stwierdzonymi chorobami dróg żółciowych, ze zdiagnozowanym zapaleniem trzustki, chorobami jelit o charakterze zapalnym, bądź obturacyjnym, niedociśnieniem tętniczym, padaczką czy skłonnościami do drgawek. Uwagę zwrócić należy również na osoby po przebytych urazach głowy, gdyż zachodzi ryzyko, że może dojść do podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego. Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich zażywanych preparatach. Oxycontin nie może być łączony z niektórymi substancjami, jak np. leki przeciwbólowe, jak benzodiazepina i leki podobne. Takie połączenie może wpływać na zwiększenie ryzyka działań niepożądanych, takich jak depresja oddechowa, śpiączka, a nawet śmierć pacjenta, spowodowanych działaniem spowalniającym i hamującym aktywność ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, leków na bazie opioidów nie wolno łączyć z lekami nasennymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwhistaminowymi oraz przeciwwymiotnymi. Leki o działaniu antycholinergicznym mogą istotnie nasilać działanie substancji czynnej zawartej w preparacie Oxycontin. Połączenie substancji może pogłębiać zaparcia, uczucie suchości w jamie ustnej czy zaburzenia w zakresie oddawania moczu. Dużą ostrożność zaleca się zachować u osób, u których konieczne jest jednoczesne podawanie inhibitorów MAO, lub którzy byli nimi leczeni, a terapia zakończyła się do 2 tygodni przed rozpoczęciem podawania Oxycontin. Szczególną ostrożność należy także zachować u osób, które przyjmują środki przeciwzakrzepowe na bazie kumaryny. W badaniach klinicznych zaobserwowano bowiem, iż leki te w sposób istotny zwiększały lub zmniejszały wartość INR (wskaźnika protrombinowego). Wpływ na prawidłowe wchłanianie Oxycontin mają także antybiotyki makrolidowe oraz azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy, a nawet sok grejpfrutowy, doprowadzając do zwiększenia poziomu substancji czynnej w osoczu. Jeżeli u pacjentów konieczne jest połączenie wymienionych substancji z lekiem Oxycontin, wówczas należy bardzo dokładnie dopasować dawki leku, aby były one bezpieczne dla pacjenta. Natomiast grupy leków, które oddziałują na aktywację CYP3A4, w tym także ziele dziurawca zwyczajnego, mogą dość istotnie wpływać na przyspieszenie metabolizmu oksykodonu, co z kolei obniża stężenie leku w osoczu i również wymaga dostosowania dawki w sposób indywidualny. Leków na bazie opioidów o przedłużonym działaniu, jak np. w przypadku Oxycontin, raczej nie powinno stosować się u osób, które nigdy wcześniej nie przyjmowały preparatów na bazie opioidów, gdyż nie jest znana reakcja pacjenta na lek, a tym samym zachodzi istotne zagrożenie związane z możliwością wystąpienia depresji oddechowej.

Oxycontin skutki uboczne

Działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Oxycontin wymienić można bardzo dużo. Najczęściej są to zawroty i bóle głowy, senność, objawy ze strony układu pokarmowego (biegunka, wymioty. bóle brzucha), a także świąd. Nieco rzadziej obserwowano również pojawienie się zmniejszonego apetytu, stanów lękowych, splątania oraz depresji. Pacjenci skarżyli się także na niepokój, zwiększoną aktywność psychoruchową, bezsenność, uczucie podrażnienia i podenerwowania, duszności, przesuszenie błon śluzowych w jamie ustnej, pojawiająca się czkawka, wysypka, ale także występowanie wzmożonej potliwości. Występować mogą niepożądane efekty w zakresie układu moczowego, jak ból podczas oddawania moczu, uczucie bolesnego parcia na pęcherz oraz zatrzymanie moczu. Rzadziej pojawiają się objawy związane z odwodnieniem, pobudzeniem, niestabilnością emocjonalną, zaburzeniami percepcji, obniżenie libido, problemy z pamięcią i koncentracją, objawy uzależnienia. Stosowanie leków na bazie opioidów może powodować występowanie u pacjentów mimowolnych skurczy mięśni, napadów drgawkowych, zaburzenia w obrębie zmysłu smaku, widzenia, słuchu, w zakresie mowy, a także zaburzeń rytmu serca. U panów obserwowano czasem także zaburzenia erekcji. Opisywane zostały przypadki występowania obrzęków, w tym obrzęków obwodowych. Wśród objawów występujących znacznie rzadziej obserwowano opryszczkę, większy apetyt, hipotonię, czyli niedociśnienie tętnicze, a nawet choroby zębów i dziąseł. W literaturze wskazywane są także przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej bądź rzekomoanafilaktycznej. Niektórzy pacjenci po przyjęciu leku Oxycontin wykazywali intensyfikację zachowań agresywnych. Należy pamiętać, że jeżeli lek jest stosowany u pacjenta w długim okresie czasu, wówczas zwiększa się ryzyko uzależnienia od substancji czynnej. Nagłe przerwanie terapii związane jest z możliwością wystąpienia zespołu odstawiennego, który obejmuje w szczególności uporczywe ziewanie, łzawienie, rozszerzenie źrenic, ale także pojawienie się wydzieliny o wodnistym charakterze z nosa, zwiększone pocenie rąk, drżenie, uczucie lęku bądź pobudzenia, bezsenność, ból mięśni, a nawet drgawki.

Oxycontin w ciąży

U kobiet ciężarnych należy unikać leczenia preparatami na bazie opioidów, ze względu na szkodliwe działanie leku na płód. U noworodków, których matki w okresie ciąży przyjmowały Oxycontin obserwowane były objawy odstawienne. Jeżeli kobieta przyjmowała leki w ostatnich tygodniach ciąży, wtedy należy noworodka bardzo dokładnie obserwować, gdyż zachodzi ryzyko wystąpienia zaburzeń oddychania.

Oxycontin a karmienie piersią

Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. Substancja czynna leku przenika bowiem do pokarmu kobiecego, a wraz z nim do organizmu dziecka. W efekcie przedostania się opioidów do organizmu dziecka poprzez karmienie piersią zachodzi wysokie ryzyko pojawienia się depresji oddechowej.

Oxycontin a alkohol

Leku Oxycontin nie należy łączyć z alkoholem, gdyż pomiędzy substancjami może dochodzić do interakcji o umiarkowanym nasileniu. Mechanizm działania alkoholu w połączeniu z lekami na bazie opioidów może wywoływać połączenie depresyjnego działania na ośrodkowy układ nerwowy, ale także nieprawidłowości w zakresie oddychania. W prowadzonych badaniach obserwowano także przypadki zgonu, po połączeniu leku z alkoholem. Alkohol wpływa również na zwiększenie przyswajania leku, a co za tym idzie - zwiększenia stężenia substancji czynnej w organizmie, co może mieć negatywne efekty dla zdrowia.

Dystrybucja na terenie Polski: Mundipharma Polska Sp. z o.o.