Octenisept® płyn((0,1 g+2 g)/100 g) - 1 but. 1000 ml

Opakowanie

1 but. 1000 ml

Producent

Schülke & Mayr

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

płyn

Dawkowanie

Podanie na skórę, doogniskowo. Lek zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. Odkażanie ran chirurgicznych: otoczenie rany odkazić za pomocą jałowych gazików nasączonych nie rozcieńczonym preparatem, promieniście od środka na zewnątrz rany. Płukanie zakażonych ran chirurgicznych: w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać leku do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany (np. drenaż, odsysacz). Pozostawienie gazików, setonów nasyconych lekiem w obrębie zakażonej rany sprzyja oddzielaniu się martwiczych tkanek i pozwala na szybsze zagojenie się rany poprzez założenie wtórnych szwów. Opracowywanie zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych podudzi, owrzodzeń troficznych w przebiegu chorób układowych (cukrzycy, miażdżycy itp.): w przypadkach zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeniach żylnych itp. lek stosować w postaci przymoczek (gaziki nasycone lekiem). Gaziki należy zmieniać raz, a w przypadku bardzo dużej ilości martwiejących tkanek i wydzieliny 2 razy na dobę umocowując opatrunek za pomocą siatki gazowej lub bandaży dzianych. Dezynfekcja skóry i błony śluzowej: skórę i błony śluzowe dokładnie zwilżyć jałowym gazikiem nasączonym preparatem. Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania (minimum 1 min, wskazane przedłużenie do 5 min); w sporadycznych przypadkach można użyć preparatu z opakowania z pompką rozpylającą, rozpylając go bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych, pozostawić na co najmniej 1 min. Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp preparat rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez 14 dni. Irygacje: rozcieńczyć preparat z wodą jałową (1:1), wymagany czas oddziaływania wynosi 60 sekund. Preparat działa bakteriobójczo na różne bakterie m.in. Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Dezynfekcja jamy ustnej: płukać intensywnie ilością 20 ml preparatu przez 20 sekund.

Zastosowanie

Lek przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.. Opracowywanie czystych i płukanie zakażonych ran chirurgicznych, zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych. Płukanie otwartych ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków. Pielęgnacja ran i szwów pooperacyjnych, narządów rodnych kobiety (np. zapalenie pochwy) i żołędzi prącia mężczyzny. Zabiegi diagnostyczne w układzie moczowym. Przy cewnikowaniu. Przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi. Przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie. Pooperacyjne i poporodowe irygacje pochwy, przed założeniem wkładki wewnątrzmacicznej. Przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem. Przed badaniami andrologicznymi. W pediatrii. Dezynfekcja jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.

Treść ulotki

1. Co to jest lek octenisept i w jakim celu się go stosuje

Lek octenisept jest płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne: oktenidyny
dichlorowodorek, fenoksyetanol. Lek octenisept działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.
Mikrobiologiczna skuteczność leku została szeroko udokumentowana zarówno w badaniach
laboratoryjnych jak i klinicznych. Skuteczność leku w zakresie niszczenia mikroorganizmów lub
inaktywowania wirusów występuje już po 1 minucie od zastosowania płynu. Po dodatkowym
obciążeniu białkiem błony śluzowej w warunkach laboratoryjnych lek działa niszcząco na bakterie (w
tym na Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes
simplex,
inaktywuje HBV i HIV). Działanie leku utrzymuje się przez godzinę i tym samym zapewnia
bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych.
Oktenidyny dichlorowodorek należy do związków kationowo-czynnych, posiada dwa aktywne centra,
działa na powierzchni rany i skóry. Fenoksyetanol uzupełnia zakres działania oktenidyny
dichlorowodorku, działając w głębszych warstwach skóry i błon śluzowych.

Lek octenisept jest przeznaczony do:
• odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed
   zabiegami niechirurgicznymi
• wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie powierzchni zamkniętych powłok
   skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych
• wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących
   tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym
   pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego
• w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego)
• do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu
   ortodontycznego lub protezy dentystycznej)
• ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej
• w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia
   mężczyzny.

Octenisept jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku octenisept

Kiedy nie stosować leku octenisept
Jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Nie należy stosować leku octenisept do płukania jamy brzusznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek do stosowania na skórę.

Uwaga! W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego, nie wolno
wstrzykiwać lub wprowadzać leku do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy
zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany (np. drenaż, odsysacz).

Należy stosować ostrożnie u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków. Octenisept
może powodować ciężkie zmiany skórne. Należy usunąć nadmiar leku i upewnić się, że
roztwór nie pozostaje na skórze dłużej, niż to konieczne (dotyczy to również
materiałów nasączonych roztworem stykających się bezpośrednio z pacjentem).

Nie należy stosować do oka leku octenisept. W razie kontaktu leku z oczami, należy
niezwłocznie je przepłukać dużą ilością wody.
Nie zaleca się stosowania leku octenisept do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego
połykania.
Oktenidyny dichlorowodorek jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym,
dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwiobiegu, np. na skutek
pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że oktenidyny dichlorowodorek w leku octenisept występuje
tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją jest mało prawdopodobne.

Inne leki i octenisept
Leku octenisept nie należy stosować razem z antyseptykami na bazie PVP-jodu (kompleks jodu z
powidonem) na sąsiadujących partiach ciała, ponieważ może dojść do silnych brązowych, a nawet
fioletowych przebarwień.
Octenisept jako lek kationowy może w połączeniu z anionowymi środkami myjącymi lub
detergentami tworzyć trudno rozpuszczalne pozostałości.
Ze względu na możliwość wystąpienia interakcji ze związkami anionowymi, zaleca się stosowanie
jako rozpuszczalnika wody destylowanej (lub wody do wstrzykiwań).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Brak jest wyników badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i
w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku octenisept na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek octenisept

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej.

Sposób podawania
Podanie na skórę

Octenisept należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie
jałowym gazikiem, lub za pomocą przymoczka zapewniając całkowite nawilżenie.

Dezynfekcja skóry i błony śluzowej
Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone
jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym octenisept lub zwilżone poprzez rozpylenie
leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy przestrzegać wymaganego czasu
oddziaływania - minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. Należy zwrócić uwagę
na równomierne zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Wspomagająco w
leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp produkt leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i
wieczorem przez okres 14 dni.

Antyseptyka powierzchownych ran
Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept. Leku octenisept
należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. W ranach z wysiękiem należy użyć octeniseptu
w postaci przymoczka, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 minutę,
wskazane przedłużenie czasu do 5 minut.

Pielęgnacja szwów pooperacyjnych
Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept. Leku octenisept
należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. Lek octenisept działa odkażająco i
znieczulająco.. Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików
nasączonych nie rozcieńczonym lekiem octenisept, promieniście od środka na zewnątrz rany.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy
Lekiem octenisept należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej pochwy zapewniając kontakt leku z
błoną śluzową przez minimum 1 minutę. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że lek
octenisept skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m.in. Gram dodatnie i Gram ujemne.

Antyseptyka żołędzi prącia mężczyzny
Lekiem octenisept należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia zapewniając kontakt
leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę.

Dezynfekcja jamy ustnej
Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml leku octenisept przez 20 sekund.

Pielęgnacja kikuta pępowinowego
Do pielęgnacji kikuta pępowinowego należy używać gazika nasączonego lekiem octenisept.
Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy
dziecka w czystości i suchości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku octenisept
W razie zastosowania ilości leku większej niż zalecana lub spożycia leku, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zwilżeniu błony śluzowej pochwy w rzadkich przypadkach może wystąpić odczuwane wrażenie
ciepła lub pieczenia. Przy płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 godzinę, ma to
związek z działaniem leku.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301 i fax (22) 49 21 309,
e-mail:ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek octenisept

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym oraz na
butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po otworzeniu opakowania 3 lata.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek octenisept
Substancjami czynnymi leku są: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.
100 g płynu zawiera 0,10 g oktenidyny dichlorowodorku i 2,00 g fenoksyetanolu.
Pozostałe składniki to: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy
kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu
wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek octenisept i co zawiera opakowanie
Octenisept ma postać przejrzystego, bezbarwnego prawie bezwonnego płynu.

Opakowania:
Butelki z HDPE z pompką rozpylającą z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierające 50 ml
lub 250 ml płynu.
Butelki z HDPE z zamknięciem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierające 450 ml, 500 ml
lub 1000 ml płynu.
Butelka 50 ml jest umieszczona w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2
22851 Norderstedt
Niemcy
Tel.: +49 40 52100-0
Fax: + 49 40 52100-318
E-mail: info@schuelke.com

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
Tel.: 22 11 60 700
Fax: 22 11 60 701
E-mail: schulke.polska@schuelke.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza