Metformax

metformax-opis-leku

Nazwa handlowa

Metformax

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki. tabletki powlekane

Dawka

Tabletki: 500 mg, 850 mg; Tabletki powlekane: 1000 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Chlorowodorek metforminy

Opakowanie

30, 60, 90, 120 sztuk

Działanie

Przeciwcukrzycowe

Ciąża

Stosowanie niezalecane

Karmienie piersią

Stosowanie możliwe, gdy korzyści przekraczają ryzyko

Metformax co to jest?

Metformax to lek dostępny wyłącznie za okazaniem recepty. Wykorzystywany jest w leczeniu cukrzycy typu II. Jest objęty refundacją dla osób powyżej 75 roku życia. Pacjenci z tej grupy wiekowej mogą go otrzymać bezpłatnie we wszystkich wskazaniach refundacyjnych. Preparat dostępny jest w postaciach o różnej zawartości substancji czynnej, a także w kilku wielkościach opakowań:

 • tabletki 500 mg, 30 lub 60 sztuk
 • tabletki 850 mg, 30, 60 lub 90 sztuk
 • tabletki powlekane 1000 mg, 30, 60, 90 lub 120 sztuk.

Substancją czynną leku jest chlorowodorek metforminy. Przeciwcukrzycowe działanie produktu opiera się na zmniejszeniu stężenia glukozy w organizmie zarówno na czczo, jak i po posiłkach. Jednocześnie nie powoduje on pobudzenia wydzielania insuliny - nie wzmacnia ryzyka hipoglikemii. Metformina ma 3 główne spektra działania: zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie, wywołuje większą wrażliwość na insulinę w mięśniach co pozwala na skuteczniejsze wychwytywanie glukozy i jej lepsze przetwarzanie, oraz opóźnia absorpcję glukozy w jelicie.

Po podaniu doustnym metforminy jej maksymalne stężenie w organizmie obserwuje się po 2,5 godzinach od momentu jej podania. Wydalana jest z kałem, w jednej trzeciej w postaci niezmienionej oraz z moczem w postaci niezmienionej. Pozostała część ulega metabolizmowi. Dostępność biologiczna substancji to około 50-60%. Przyjmowanie wraz z pokarmem znacznie zwalnia jej wchłanianie. Metformina wysyca się w organizmie i przy jej stałym podaniu utrzymuje statyczne stężenie.

Wskazania do stosowania

Metformax podawany jest pacjentom z cukrzycą typu II, szczególnie osobom z nadwagą, które pomimo stosowania ścisłej diety i aktywności fizycznej nie są w stanie uzyskać pożądanego poziomu stężenia glukozy we krwi. Tabletki Metformax 500 i 850 mg zaleca się także w stanach przedcukrzycowych oraz pacjentkom w leczeniu zespołu policystycznych jajników.

Lek może być stosowany zarówno jako jedyny, a także w terapii skojarzonej z innymi lekami bądź insuliną.

Kiedy nie stosować tego leku

Wśród najważniejszych przeciwwskazań do stosowania Metformax znajdują się:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
 • ostre stany, które niosą ryzyko zaburzenia czynności nerek: odwodnienie, zakażenie o ciężkim przebiegu, wstrząs, podanie donaczyniowe preparatów kontrastowych o zawartości jodu,
 • choroby ostre lub przewlekłe, które mogą powodować hipoksję tkanek, do których należą: niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał serca, wstrząs,
 • alkoholizm,
 • ostre zatrucie alkoholem,
 • niewydolność wątroby,
 • kwasica metaboliczna,
 • niewydolność nerek.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Metformax 500 mg lub 850mg zawiera odpowiednio 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy
Substancje pomocnicze to: powidon, talk, magnezu stearynian.

1 tabletka powlekana Metformax 1000 mg zawiera: 1000 mg chlorowodorku metforminy
Substancje pomocnicze to: powidon K30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
Skład otoczki tabletki: hypromeloza, makrogol 400, substancja barwiąca – tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie preparatu

Preparat przyjmuje się doustnie. Dorośli, u których stwierdzono prawidłową czynność nerek, w monoterapii lub skojarzeniu z innymi lekami najczęściej zaczynają stosowanie Metformax od dawki 500 mg lub 850 mg substancji czynnej przyjmowanej 2 razy na dobę. Tabletki powinny być przyjmowane w trakcie posiłku lub po jego zakończeniu. Po 10 – 15 dniach przyjmowania tej dawki należy wykonać kolejny pomiar glukozy we krwi i na jego podstawie odpowiednio dopasować dawkę. Jeżeli konieczne jest jej zwiększenie, to należy robić to stopniowo, by ograniczyć ryzyko nietolerancji w przewodzie pokarmowym. Maksymalna dawka metforminy na dobę wynosi 3 g.

W połączeniu z insuliną stosuje się 2-3 tabletki Metformax 500 lub 850 mg, a dawkę insuliny należy dostosowywać do uzyskiwanych pomiarów glukozy we krwi.

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem stosowania leku należy oznaczyć GFR, a następnie powtarzać badanie przynajmniej raz do roku. U osób ze zwiększonym ryzykiem pogorszenia czynności nerek oraz w podeszłym wieku, kontrola musi odbywać się co 3 – 6 miesięcy.

 • Przy GFR z zakresu 60-89 ml/min maksymalna dawka dobowa wynosi 3000 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Jeżeli czynność nerek się pogarsza, to można rozważyć jej zmniejszenie,
 • Przy GFR 45-59 ml/min najwyższa dopuszczalna dawka dobowa to 2000 mg w 2-3 dawkach podzielonych, a leczenie rozpoczyna się od maksymalnie jej połowy. Przed rozważaniem rozpoczęcia terapii metforminą należy także przeanalizować czynniki ryzyka kwasicy mleczanowej,
 • Przy GFR 30-44 ml/min maksymalna dawka to 1000 mg leku na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Na początku leczenia można stosować co najwyżej jej połowę. Przed rozważaniem terapii należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej.
 • Przy GFR poniżej 30 ml/min metformina jest przeciwwskazana.

Dawkowanie Metformaxu w przypadku stanu przedcukrzycowego należy dopasować dawką 500 mg. Najczęściej docelowo stosowane jest 850 mg 2 razy na dobę. Oceniając czynniki ryzyka oraz poziom glikemii lekarz decyduje, czy należy kontynuować leczenie.

W leczeniu policystycznych jajników zwykle stosuje się dawkę 500 mg 3 razy na dobę lub 850 mg 2 razy na dobę.

Podczas stosowania preparatu każdy pacjent ma obowiązek kontynuować dietę. Osoby z nadwagą powinny ograniczyć podaż kalorii. W celu kontroli cukrzycy należy systematycznie wykonywać rutynowe badania.

Możliwe skutki uboczne

Bardzo często pojawiają się zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie, jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Wymienione objawy najczęściej występują przy rozpoczynaniu leczenia. W większości przypadków ustępują samoistnie. W celu zapobiegania im zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie lub po posiłku. Takie powolne zwiększanie dawki może wpłynąć na poprawę tolerancji leku ze strony przewodu pokarmowego.

Często notuje się skutek uboczny w postaci zaburzeń smaku.

Natomiast bardzo rzadko notuje się:

 • kwasicę mleczanową,
 • pojedyncze przypadki zapalenia wątroby lub nieprawidłowych wyników badań jej czynności, które ustępują po zaprzestaniu leczenia metforminą,
 • reakcje skórne takie, jak rumień, świąd skóry, pokrzywka,
 • podczas długotrwałego stosowania - zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w surowicy. Zaleca się rozważenie takiej etiologii u pacjentów, u których występuje niedokrwistość megaloblastyczna.

Dostrzeżenie u siebie niepokojących objawów powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Oceni on nasilenie obserwowanych dolegliwości i podejmie decyzję odnośnie dalszego leczenia.

Producent zaznacza, że monoterapia metforminą nie powoduje hipoglikemii. Jednakże istnieje ryzyko jej wystąpienia przy łączeniu leku z innymi preparatami przeciwcukrzycowymi, jak insulina, repaglinid, pochodne sulfonylomocznika.

Interakcje z alkoholem

Lek wykazuje umiarkowane interakcje z alkoholem. Jego spożywanie podczas terapii może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Alkohol może zmniejszyć wydzielanie insuliny, co z kolei może prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej oraz hipoglikemii. Pacjenci powinni zrezygnować ze spożywania alkoholu w okresie stosowania Metformaxu.

Metformax w ciąży

Kobiety ciężarne oraz planujące ciąże nie powinny leczyć cukrzycy Metformaxem. Zaleca się im wyrównanie poziomu glukozy przy pomocy insuliny i utrzymywanie go na poziomie jak najbardziej zbliżonym do normy. Niekontrolowana cukrzyca w ciąży niesie ze sobą ryzyko powstania wad wrodzonych u płodu, a także wzrostu okołoporodowej umieralności.

Metformax a karmienie piersią

Metformina przenika do mleka kobiecego. Badania nie wykazały jednak występowania działań niepożądanych u dzieci karmionych naturalnie. Jednakże dostępne dane są ograniczone i nie zaleca się stosowania preparatu kobietom karmiącym. Decyzja o kontynuacji leczenia lub przerwaniu karmienia powinna zostać podjęta w oparciu o korzyści dla matki, jak i dla dziecka.

Dystrybutor na terenie Polski: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Metformax
 • #