Lithium carbonicum GSK

Lithium carbonicum GSK

Nazwa handlowa

Lithium carbonicum GSK

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki

Dawka

250 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Węglan litu

Opakowanie

60 sztuk

Działanie

Psychotropowe

Ciąża

Stosowanie niewskazane

Karmienie piersią

Stosowanie niewskazane

Lithium Carbonicum GSK co to jest?

Lithium carbonicum GSK to lek o działaniu stabilizującym nastrój w fazie manii, zapobiegający nawrotom zaburzeń w chorobie afektywnej dwubiegunowej (CHAD) oraz zapobiegający depresji w nawracających zaburzeniach depresyjnych.

Lek dostępny jest za okazaniem recepty. Ma postać tabletek. Występuje w dawce 250 mg w opakowaniach po 60 sztuk. Substancją czynną preparatu jest węglan litu.

Jak działa lit? Mechanizm działania tej substancji czynnej nie jest do końca znany. Zakłada się, że lit działa hamująco na transport sodu do wnętrza neuronu, co zaburza spowodowane przez depolaryzacje uwalnianie noradrenaliny oraz dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Jednocześnie lit ogranicza wychwyt zwrotny tych katecholamin. Lit u osób zdrowych nie działa psychotropowo.

Substancja czynna Lithium carbonicum GSK prawie w całości wchłania się z przewodu pokarmowego. Z organizmu wydalana jest w 95% wraz z moczem, oraz w 4-5% z potem.

Jak szybko działa lit? Lek wchłania się powoli przez około 8 godzin. Stężenie maksymalne osiągane ejst po upływie 2-4 godzin od przyjęcia. Lecznicze działanie pojawia się po około 1-3 tygodniach przyjmowania litu.

Skład preparatu

Jaki jest skład Lithium carbonicum GSK? Jedna tabletka leku zawiera 250 mg substancji czynnej węglanu litu.

Substancje pomocnicze to: powidon K-30, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana.

Wskazania do stosowania litu

Na co działa i kiedy stosować lit? Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, Lithium carbonicum GSK stosowany jest w leczeniu:

 • epizodu maniakalnego w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych,
 • zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych bądź łagodzenie nasilenia oraz częstotliwości epizodów manii u pacjentów cierpiącymi na stany maniakalne w wywiadzie,
 • zapobieganie epizodom depresji w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

Przeciwwskazania do stosowania litu

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować ten preparat. Lek Lithium carbonicum GSK nie powinien być stosowany w przypadku:

 • nadwrażliwości na lit lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w składzie leku,
 • białaczki,
 • ciąży,
 • karmienia piersią,
 • niewydolności nerek,
 • organicznych uszkodzeń mózgu,
 • ostatnio przebytego zawału mięśnia sercowego.

Dawkowanie preparatu

Jak stosować lit? Lek przyjmuje się doustnie. Lit można zażywać niezależnie od posiłków. Dawkowanie leku Lithium carbonicum GSK jest ustalane przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie stężenia litu w surowicy krwi, a także reakcji pacjenta na lek.

Dzienna dawka zazwyczaj wynosi od 0,5 do 1,25 g węglanu litu stosowanego w podzielonych dawkach. Dawkę dzienną zaleca się zwiększać stopniowo. Dzienną dawkę należy dzielić minimum na 3 części.

Na początku terapii należy monitorować stężenie litu i sprawdzać je minimum raz na tydzień. Wskazane jest utrzymywanie stężenia litu w surowicy na poziomie 0,5-0,8 mmol/l, by zapobiec nawrotom zaburzeń afektywnych. Po uzyskaniu wymaganego stężenia, poziom litu można kontrolować w większych odstępach czasu, np. raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące. W czasie remisji kontroli należy dokonywać co 2 do 3 miesięcy.

W przypadku zaostrzonych stanów chorobowych – maniakalnych, zalecana dawka to od 1,5 do 2,0 g dziennie. Wówczas stężenie litu w osoczu powinno być na poziomie 0,6 do 1,2 mmol/l. Kiedy zostanie zauważona poprawa i faza zaostrzona minie, konieczne jest zmniejszenie dawki.

Dzieci

Lithium carbonicum GSK nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Pominięcie przyjęcia dawki litu

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę Lithium carbonicum GSK o określonej porze, to powinien przyjąć ją jak najszybciej. Jednak jeżeli pora zażycia kolejnej tabletki zbliża się, wówczas nie powinno się stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takiej sytuacji zaleca się przyjęcie następnej tabletki o zwykłej porze i kontynuowanie terapii jak dotychczas. Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę litu, to nie powinien jej uzupełniać poprzez stosowanie dawki podwójnej.

Odstawienie litu

 • planowane przerwanie stosowania Lithium carbonicum GSK – w przypadku rezygnacji z terapii zalecane jest stopniowe odstawianie leku minimum przez dwa tygodnie. Jeśli leczenie zostanie nagle przerwane może się to wiązać z nawrotem objawów, które były wskazaniem do leczenia;
 • odstawienie litu z powodu toksyczności – terapię należy niezwłocznie przerwać w przypadku pojawienia się objawów zatrucia, jak: wymioty, biegunka i odwodnienie, zaburzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia neurologiczne (hipertonia, ataksja, neuropatia obwodowa, splątanie, zaburzenia mowy, mimowolne skurcze mięśniowe, oczopląs, drżenie, osłabione lub nieobecne odruchy głębokie, hiperrefleksja, senność).

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Podczas stosowania Lithium carbonicum GSK należy uważać, aby nie przekroczyć dziennej dopuszczalnej dawki. Jeśli jednak dojdzie do przypadkowego przedawkowania litu, konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem. Zgodnie z informacją zawartą w ulotce, przyjęcie zbyt dużej dawki preparatu może wiązać się z ryzykiem groźnych skutków ubocznych. Niewielkie przedawkowanie przez osoby przewlekle leczące się litem może wiązać się z toksyczną reakcją, z uwagi na to, iż tkanki organizmu są już nasycone tą substancją. Ostre zatrucie litem może objawiać się:

 • drgawkami, niezbornością ruchową,
 • śpiączką,
 • biegunką, wymiotami,
 • wstrząsu i zaburzeń rytmu serca, które zagrażają życiu.

Przy długotrwałym przyjmowaniu litu efekty zatrucia rozwijają się zazwyczaj stopniowo. Jako przyczynę uznaje się:

 • zaburzenia elektrolitowe,
 • nieregularne przyjmowanie leku,
 • zwiększona utrata sodu jako skutek przyjmowania preparatów moczopędnych bądź wzmożonego pocenia.

Jeśli chodzi o stężenia 1,5-2 mmol 12 h po zażyciu dawki pojawiają się:

 • zaburzenia mowy,
 • biegunka,
 • drżenie grubofaliste i włókienkowe, niezborność ruchowa,
 • osłabienie siły mięśniowej.

W razie stężeń 2 - 3 mmol/l mogą wystapić:

 • oczopląs,
 • drgawki,
 • stany splątania,
 • zaburzenia pamięci,
 • śpiączka,
 • śmierć.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zatrucia konieczne jest bezzwłoczne przerwanie stosowania litu i skontaktowanie się z lekarzem.

Możliwe skutki uboczne

U niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne litu. Zgodnie z informacją zawartą w ulotce leku, podczas przyjmowania dawek Lithium carbonicum GSK na początku stosowania dość często obserwowano następujące działania niepożądane, które w miarę kontynuowania terapii ulegały osłabieniu:

 • wzmożone pragnienie,
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
 • drżenia,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • uczucie znużenia,
 • wielomocz.

Obserwowano również inne skutki uboczne litu, jednak na częstość ich występowania nie jest znana. Należą do nich: 

 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania – hiperkalcemia, anoreksja, hiperglikemia, zwiększenie masy ciała;
 • zaburzenia endokrynologiczne – nadczynność przytarczyc, niedoczynność tarczycy, wole, nadczynność tarczycy;
 • zaburzenia psychiczne – senność, zaburzenia pamięci, omamy;
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego – leukocytoza;
 • zaburzenia serca – zaburzenia czynności węzła zatokowego, zmiany EKG, arytmia, obrzęki obwodowe, bradykardia;
 • zaburzenia układu – drżenia mięśniowe, ruchy choreoatetotyczne, objawy pozapiramidowe, zawroty głowy, guz rzekomy mózgu, wzmożenie odruchów
  ścięgnistych, ataksja, zaburzenia przewodnictwa nerwowego, oczopląs, drgawki, napady
  drgawkowe, osłupienie, bóle głowy, zaburzenia smaku, niewyraźna mowa, śpiączka, nużliwość mięśni;
 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi – zaburzenia seksualne, impotencja;
 • zaburzenia oka - niewyraźne widzenie, mroczki;
 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania – obrzęki;
 • zaburzenia naczyniowe – niedociśnienie, niewydolność krążenia obwodowego, objaw
  Raynauda;
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych - uszkodzenie nerek w wyniku długotrwałego leczenia, nietrzymanie moczu, zaburzenia czynności nerek, objawy cukrzycy nerkowo pochodnej;
 • zaburzenia żołądka i jelit – biegunka, wymioty, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, ślinotok, zapalenie błony śluzowej żołądka;
 • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej – bóle mięśniowe, bóle stawów;
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej – wysypka, trądzik, nasilenie łuszczycy, łysienie, nadmierne rogowacenie skóry, zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych, owrzodzenia, świąd, inne objawy nadwrażliwości skóry.

Istnieje kilka rodzajów skutków ubocznych litu, które wymagają bezwzwłocznego odstawienia leku oraz jak najszybszego kontaktu z lekarzem. Należą do nich:

 • łagodna niezborność ruchowa,
 • drżenia mięśniowe,
 • biegunka,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • wymioty,
 • splątanie,
 • zawroty głowy,
 • oczopląs,
 • senność,
 • zaburzenia mowy.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania litu zaleca się zbadać:

 • serce – zapis EKG,
 • nerki,
 • czynność tarczycy,
 • oznaczenie stężenia sodu oraz glukozy we krwi.

Podczas przyjmowania leku Lithium carbonicum GSK nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń. Zgodnie z informacją zawartą w ulotce preparat może być przyczyną omamów, senności i zawrotów głowy.

Jeśli chodzi o lit a alkohol, to nie ma aktualnie informacji na temat interakcji Lithium carbonicum GSK z napojami alkoholowymi.

W czasie terapii konieczne jest stosowanie stałej ilości sodu oraz wody (ok. 2,5 do 3 litrów dziennie), a także wystrzegać się zmian w ilości przyjmowanej soli.

Spożywanie zwiększonych ilości kawy może wpływać na spadek stężenia litu we krwi.

Lek Lithium carbonicum GSK zawiera laktozę, dlatego pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni zasięgnąć porady lekarza.

Interakcje z innymi lekami

Konieczne jest poinformowanie lekarza o wszystkich preparatach przyjmowanych w ostatnim czasie, aktualnie oraz o tych, które planuje się stosować. Dotyczy to nie tylko leków, ale także suplementów.

Preparaty podnoszące stężenie litu we krwi i ich stosowanie może powodować zatrucie litem to:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne – leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy II;
 • preparaty moczopędne– zwiększające ilość wydalanego moczu;
 • metronidazol – stosowany w zakażeniach spowodowanych niektórymi pierwotniakami oraz bakteriami;
 • preparaty przyjmowane w terapii nadciśnienia tętniczego – inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę I, antagoniści receptora angiotensyny II.

Z kolei preparaty obniżające stężenie litu we krwi to:

 • ksantyny – preparaty stosowane w leczeniu astmy, kofeina;
 • mocznik;
 • związki alkalizujące;
 • preparaty moczopędne.

Lit skojarzony z niektórymi lekami może mieć toksyczne działanie na układ nerwowy, skutkując:

 • zwiększonym napięciem mięśniowym,
 • nadmierną reakcją na odruchy,
 • łagodną niezbornością ruchową,
 • mimowolnymi skurczami mięśniowymi,
 • sennością,
 • oczopląsem,
 • drżeniami mięśniowymi,
 • splątaniem,
 • zaburzeniami mowy.

W razie pojawienia się tego typu objawów konieczne jest natychmiastowe odstawienie litu. Bardzo rzadko równoczesne stosowanie neuroleptyków wraz z litem może być przyczyną objawów psychicznych oraz neurologicznych, jak np. delirium, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, mimowolne ruchy i skurcze mięśnie, niepokój ruchowy. Reakcje te mogą być identyczne jak objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego. Niekiedy wystąpić nieodwracalne uszkodzenie mózgu.

Wśród leków toksycznie oddziałujących na układ nerwowy można wymienić:

 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - mogą wzmagać działanie litu i być przyczyną objawów zespołu serotoninowego;
 • neuroleptyki;
 • metyldopa;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • karbamazepina;
 • leki z grupy antagonistów kanału wapniowego.

Lithium carbonicum GSK może wzmacniać oraz wydłużać działanie preparatów zwiotczających mięśnie. W przypadku wykonywania zabiegu w znieczuleniu, należy wcześniej poinformować lekarza o przyjmowaniu litu. Lit wzmacnia działanie dużych dawek jodu. Lek może również działać hamująco na pochodne amfetaminy.

Lithium carbonicum GSK może zaburzać wyniki badań krwi, wskazując na podwyższone stężenie glukozy, wapnia oraz hormonu przytarczyc. Rzadko lek pobudza napady wrodzonej nużliwości mięśni.

Lithium Carbonicum GSK w ciąży

Kobiety ciężarne, planujące mieć dziecko i niestosujące skutecznej metody antykoncepcji przed zastosowaniem preparatu powinny zapytać lekarza o opinię. Stosowanie litu w ciąży nie jest wskazana, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży.

Lithium Carbonicum GSK a karmienie piersią

Leku Lithium carbonicum GSK nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią. Lit przenika do mleka matki, co może być przyczyną zatrucia u dziecka.

Dystrybutor na terenie Polski: GSK Commercial Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Lithium Carbonicum GSK
 • #