Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy proszek musujący(500 mg+300 mg+200 mg Ca 2+) - 20 saszetek

Opakowanie

20 saszetek

Producent

Urgo

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

proszek musujący

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 saszetki 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa - 6 saszetek). Dzieci w wieku powyżej 12 lat i pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa - 3 saszetki). Preparatu nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej. Sposób podania. Zawartość saszetki rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Przyjmować po posiłku.

Zastosowanie

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym. Leczenie: objawów przeziębienia i grypy, gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy (w tym migrenowych), bólów zębów, nerwobólów. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy
  
i w jakim celu się go stosuje

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowyzawiera kwas
acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C) i wapń.
Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa
przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń
krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy zawiera substancje, które
umożliwiają szybkie i całkowite rozpuszczenie się składników w wodzie. Dzięki temu łatwo się on
wchłania i jest dobrze tolerowany.

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym.
Leczenie:
- objawów przeziębienia i grypy;
- gorączki;
- bólów mięśni i stawów;
- bólów głowy w tym migrenowych;
- bólów zębów;
- nerwobólów.

Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE
   I GRYPA smak cytrynowy

Kiedy nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy (występujący w wielu lekach stosowanych
  w przeziębieniu i grypie) lub inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z
  pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu
  pokarmowego;
- jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia
  krzepnięcia krwi);
- jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi;
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica,
  tężyczka);
- jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi;
- jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem
  salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków
  przeciwzapalnych;
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek;
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży;
- jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzującą się niedoborem enzymu
  zwanego hydroksylazą fenyloalaniny);
- u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej, gdyż może to spowodować
  wystąpienie rzadkiej choroby tzw. zespołu Reye’a;
- nie podawać jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub
  większych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA
smak cytrynowy:
- jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
- jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę;
- jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienia miesiączkowe;
- jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej
  5 dni przed zabiegiem);
- jeśli pacjent ma dnę moczanową;
- jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub jelit, a także krwawienie z przewodu
  pokarmowego;
- jeśli pacjent ma łagodną chorobę nerek lub wątroby;
- jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako
  duszność i obrzęk stóp);
- jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną;
- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;
- jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym zwany dehydrogenazą glukozo-6-
  fosforanową;
- jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową: lek zawiera 178 - 356 mg sodu na dawkę, co należy
  wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących
  zawartość sodu w diecie;
- lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Inne ważne informacje:
Przyjmowanie leków, zawierających kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim
zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe
przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia
niż zalecane 3-5 dni.

W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń
(np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy
omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Młodzież i dzieci chorujące z powodu infekcji wirusowej (z gorączką lub bez) nie powinny
przyjmować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy bez
porozumienia z lekarzem. W przeciwnym razie może u nich wystąpić zespół Reye’a – rzadka, ale
zagrażająca życiu choroba.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy nie wolno stosować
jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ
nasila się działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny.

Stosowanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI, leki stosowane
m.in. w depresji) jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko krwawień z
górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy nie należy stosować
jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje:
- leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna,
  tyklopidyna);
- leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocznika);
- sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych);
- fenytoinę lub kwas walproinowy (leki przeciwpadaczkowe);
- digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca);
- metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych
  i reumatoidalnym zapaleniu stawów).

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy może powodować
osłabienie lub nasilenie działania innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku
jednoczesnego przyjmowania:
- kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do
  działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek;
- glikozydów nasercowych (pochodnych digoksyny i strofantyny, leków stosowanych w chorobach
  serca) gdyż mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca;
- leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu);
- leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych);
- leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu);
- pochodnych amfetaminy;
- trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramol, doksepina);
- związków fluoru;
- niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin, leków stosowanych w zakażeniach
  bakteryjnych); powinno się zachować 3-godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem
  Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy;
- witaminy D i leków blokujących kanał wapniowy (grupa leków stosowanych w nadciśnieniu
  tętniczym).

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy z jedzeniem, piciem i
alkoholem

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Picie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego
na przewód pokarmowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy w czasie
ciąży i karmienia piersią.
Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy może niekorzystnie wpływać na
płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy stosowany w zalecanych
dawkach, nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy zawiera sód
Lek zawiera 178-
356 mg sodu na dawkę (1-2 saszetki), należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze
zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy zawiera aspartam
- źródło
fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy zawiera niewielką ilość
sacharozy
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku może fałszować wyniki niektórych testów
wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi
i moczu, badanie kału na krew utajoną).

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy jest wskazany do
stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Zalecana dawka:

Dorośli:
1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):
1 saszetka 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dzieci w wieku powyżej 12 lat:
1 saszetka 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w ½ szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Nie należy stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy dłużej
niż zalecane 3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I
GRYPA smak cytrynowy
W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić
objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie
oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy,
zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia
glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość,
pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak
cytrynowy
Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowystosuje się doraźnie. W
przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę
leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak
cytrynowy
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań
niepożądanych:
- krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych
  stolców;
- nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego;
- reakcje alergiczne (takie jak poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech,
  duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:
- zwiększone ryzyko krwawień;
- zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej;
- nudności, wymioty, bóle brzucha;
- zwiększone krwawienia miesiączkowe;
- zmiany skórne: rumień, pokrzywka;
- obrzęki;
- nadciśnienie;
- niewydolność serca;
- zawroty głowy;
- szum w uszach;
- pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane
z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Zglaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić wiecej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak
   cytrynowy

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należyprzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli zauważy się, że
wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy

- Substancjami czynnymi leku są:
  • kwas acetylosalicylowy 500 mg
  • kwas askorbowy (witamina C) 300 mg
  • wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu) 200 mg
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny,
  powidon K-25, aromat cytrynowy, aspartam, betakaroten 1% (zawiera sacharozę), sodu
  laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy i co
zawiera opakowanie
Lek ma postać sypkiego proszku musującego o zabarwieniu żółtym, zapakowanego w saszetki.
Opakowanie zewnętrzne – tekturowe pudełko, zawiera 6, 8, 10, 14, 20 lub 28 saszetek oraz informację
dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
URGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21

Wytwórca
SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna
ul. gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza