Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA proszek musujący(500 mg+300 mg+200 mg Ca 2+) - 10 saszetek

Opakowanie

10 saszetek

Producent

Urgo

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

proszek musujący

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 saszetki 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa - 6 saszetek). Dzieci w wieku powyżej 12 lat i pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa - 3 saszetki). Preparatu nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej. Sposób podania. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Przyjmować po posiłku.

Zastosowanie

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym. Leczenie: objawów przeziębienia i grypy oraz gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy (w tym migrenowych), bólów zębów, nerwobólów. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i w jakim celu się go
stosuje

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas
askorbowy (witamina C) i wapń.
Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa
przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń
krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera substancje, które umożliwiają
szybkie i całkowite rozpuszczenie się składników w wodzie. Dzięki temu łatwo się on wchłania i jest
dobrze tolerowany.

Lek stosowany w leczeniu:
• objawów przeziębienia i grypy,
• gorączki,
• bólów mięśni i stawów,
• bólów głowy w tym migrenowych,
• bólów zębów,
• nerwobólów.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I
GRYPA

Kiedy nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA
• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, kwas
  askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
• Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu
  pokarmowego.
• Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia
  krzepnięcia krwi).
• Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi.
• Jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica,
  tężyczka).
• Jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi.
• Jeśli pacjent ma astmę oraz polipy w nosie.
• Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.
• Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.
• Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.
• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
• Jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzująca się niedoborem enzymu
  nazywanego hydroksylazą fenyloalaniny).
• U dzieci w wieku do 12 lat chorujących na ospę wietrzną lub grypę, gdyż może to spowodować
  wystąpienie rzadkiej, ale ciężkiej choroby tzw. zespołu Reye’a.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA należy
omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA:
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków
  przeciwzapalnych.
• jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę.
• jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe.
• jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej
  5 dni przed zabiegiem).
• jeśli pacjent ma dnę moczanową.
• jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub jelit, a także krwawienie z przewodu
  pokarmowego.
• jeśli pacjent ma łagodną chorobę nerek lub wątroby.
• jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako
  duszność i obrzęk stóp).
• jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną.
• jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.
• jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6-
  fosforanową.
• jeśli pacjent ma powyżej 65 lat.
• jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową.

Inne ważne informacje:

W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych
zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie
tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy, takich jak Laboratoria PolfaŁódź
PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca
(zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie
należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5dni.

Dzieci i młodzież
Stosowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy, takich jak Laboratoria PolfaŁódź
PRZEZIĘBIENIE I GRYPA u dzieci do 12 lat, w przypadku zakażeń wirusem ospy wietrznej lub
grypy, może spowodować wystąpienie rzadkiej choroby, powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu
tzw. zespołu Reye’a.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA nie należy stosować, jeśli pacjent
jednocześnie przyjmuje:
• leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna,
  tyklopidyna), ponieważ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoków oraz ryzyko wydłużenia
  czasu krwawienia,
• leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocznika),
• sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych),
• fenytoinę lub kwas walproinowym (leki przeciwpadaczkowe),
• digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca),
• metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów),

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może powodować osłabienie lub nasilenie
działania innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego
przyjmowania:
• kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do
  działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek,
• glikozydów nasercowych (pochodnych digoksyny i strofantyny, leków stosowanych w chorobach
  serca) gdyż mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca,
• leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu),
• leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych),
• leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu),
• pochodnych amfetaminy,
• trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramolu, doksepiny),
• związków fluoru,
• niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin, leków stosowanych w zakażeniach
  bakteryjnych); powinno się zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem
  Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA ,
• witaminy D i leków blokujących kanał wapniowy (grupa leków stosowanych w nadciśnieniu
  tętniczym).

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek zaleca się przyjmować po posiłku.
Picie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego
na przewód pokarmowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA w czasie ciąży i karmienia
piersią.
Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może powodować zaburzenia płodności u
kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA stosowany w zalecanych dawkach, nie ma
wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera sód
Lek zawiera 178-356 mg sodu na dawkę (1-2 saszetki), należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze
zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Laboratoria
PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera aspartam – źródło fenyloalaniny.
Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku może fałszować wyniki niektórych testów
wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi
i moczu, badanie kału na krew utajoną).

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci
powyżej 12 lat.

Zalecana dawka:

Dorośli:
1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):
1 saszetka 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dzieci w wieku powyżej 12 lat:
1 saszetka 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w ½ szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.
Lek zaleca się stosować po posiłku.

Nie należy stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA dłużej niż zalecane
3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE
I GRYPA
W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić
objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie
oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy,
zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia
glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość,
pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA
Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA stosuje się doraźnie. W przypadku
pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań
niepożądanych:
• krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych
  stolców,
• nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego,
• reakcje alergiczne (takie jak poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech,
  duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:
• zwiększone ryzyko krwawień,
• zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,
• nudności, wymioty, bóle brzucha,
• zwiększone krwawienia miesiączkowe,
• zmiany skórne: rumień, pokrzywka,
• obrzęki,
• nadciśnienie,
• niewydolność serca,
• zawroty głowy,
• szum w uszach,
• pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane
z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Lek należyprzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli wygląd proszku
w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA
– Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy 500 mg
  • kwas askorbowy (witamina C) 300 mg
  • wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu) 200 mg
– Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan (178 mg jonów sodu), kwas
  cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat grejpfrutowy, sodu laurylosiarczan, betakaroten 1%,
  powidon K-25.

Jak wygląda lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i co zawiera opakowanie
Lek ma postać sypkiego proszku musującego zapakowanego w saszetki.
Opakowanie zewnętrzne – pudełko tekturowe zawierające 6, 10, 14, 20 lub 28 saszetek oraz ulotkę dla
pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
URGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21

Wytwórca
SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna
ul. gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza