Laboratoria PolfaŁódź PARACETAMOL tabl.(500 mg) - 20 szt.

Opakowanie

20 szt.

Producent

Urgo

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała powyżej 55 kg): 1 lub 2 tabl. jednorazowo (500 lub 1000 mg), maksymalnie 6 tabl. (3000 mg) na dobę. Dzieci i młodzież w wieku od 12 do 15 lat: 1 tabl. jednorazowo, maksymalnie 4-6 razy na dobę. Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4h. Nie stosować razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby. Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej. Rzadsza częstość stosowania dotyczy dzieci w dolnej grupie wiekowej. W przypadku ponownego wystąpienia objawów (gorączka i ból) dozwolone jest ponowne podanie leku. Jeśli ból lub gorączka trwa dłużej niż 3 dni lub gdy ból jest silniejszy, a gorączka jest wyższa, albo gdy pojawią się nowe objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza. Szczególne grupy pacjentów. W przypadku niewydolności nerek, należy obniżyć dawkę: współczynnik przesączania kłębuszkowego 10-50 ml/min: 500 mg/ 6 h, współczynnik przesączania kłębuszkowego <10 ml in: 500 mg 8 h. W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby lub Zespołem Gilberta, należy obniżyć dawkę lub wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku. W następujących przypadkach skuteczna dawka dobowa nie może przekraczać 60 mg g obę (do 2 g obę): dorośli i młodzież o masie ciała poniżej 50 kg; łagodna do umiarkowanej niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia); odwodnienie; chroniczne niedożywienie; przewlekła choroba alkoholowa. Sposób podania. Tabletkę należy połknąć popijając wodą. Przyjmowanie paracetamolu w czasie jedzenia lub picia nie wpływa na działanie leku.

Zastosowanie

Leczenie: bólów różnego pochodzenia, m.in. bólów głowy (także migrenowych), stawowych, mięśniowych, miesiączkowych oraz występujących po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych; gorączki np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Paracetamol Polfa-Łódź i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol Polfa-Łódź jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie to wynika głównie ze zdolności paracetamolu do hamowania syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym. Paracetamol Polfa-Łódźnie działa przeciwzapalnie, nie uszkadza błony śluzowej żołądka, nie hamuje krzepnięcia ani agregacji płytek krwi, nie wywołuje innych działań niepożądanych typowych dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Wskazania do stosowania:
• bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych;
• gorączka, np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Polfa-Łódź

Kiedy niestosować leku Paracetamol Polfa-Łódź
• jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionychw punkcie 6),
• w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby,
• w przypadku choroby alkoholowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zachować szczególną ostrożność:
• u osób z upośledzoną czynnością nerek,
• u osób z zaburzoną czynnością wątroby (np. w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu).
W czasie stosowania leku Paracetamol Polfa-Łódź nie należy pić napojów alkoholowych.
Długotrwałe leczenie (dorośli powyżej 10 dni) należy prowadzić tylko pod kontrolą lekarską. Nie stosować dawek większych niż zalecane.

Lek zawiera paracetamol.
Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

LekParacetamol Polfa-Łódźa inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Zwłaszcza należy poinformować o stosowaniu:
• leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek,w razie długotrwałego stosowania,
• ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów (leków stosowanych przeciwdrgawkowo i uspokajająco) - ryzyko uszkodzenia wątroby,
• chloramfenikolu (antybiotyku) - wydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksyczności,
• inhibitorów MAO (leków stosowanych w psychiatrii i neurologii, np. fenelzyna) - ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i gorączki,
• leków wzmagających perystaltykę (przemieszczanie się pokarmu i produktów trawienia w przewodzie pokarmowym) - przyspieszenie wchłaniania paracetamolu,
• leków hamujących perystaltykę - opóźnienie wchłaniania paracetamolu,
• leków przeciwzakrzepowychz grupy kumaryny(np. warfaryny) -nasilenie działania przeciwzakrzepowego oraz ryzyko wystąpienia krwawień,
• zydowudyny (leku przeciwwirusowego) – nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny.

U osób nadużywających alkoholu może dojść do uszkodzenia wątroby.

Ciąża,karmienie piersiąi wpływ na płodność
Przed zastosowaniem tegoleku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Paracetamol Polfa-Łódź zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. Jak stosować lek Paracetamol Polfa-Łódź

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisanow ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dorośli i młodzież powyżej 12 lat:
doustnie 1 lub 2 tabletki co 4 godziny, do 4 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa:
• przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) - 8 tabletek w dawkach podzielonych;
• przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) - 5 tabletek w dawkach podzielonych.
Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Polfa-Łódź
Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami. W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej, należy sprowokować wymioty(jeśli od zażycie nie upłynęła więcej niż jedna godzina). Pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Polfa-Łódź
Paracetamol stosuje się doraźnie, w razie potrzeby. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie ukażdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 osób):
zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza), powiększenie wątroby.

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):
pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):
wymioty, biegunka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Paracetamol Polfa-Łódźmogą wystąpić inne działania niepożądane.5. Jak przechowywać lek Paracetamol Polfa-Łódź

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnymdla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że blister jest uszkodzony lub wygląd tabletek uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Polfa-Łódź
Substancją czynną leku jest paracetamol – 500 mg/tabletkę.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol(170 mg), skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol Polfa-Łódź i co zawiera opakowanie
Lek ma postać tabletek, zapakowanych w blistry.
Jeden blister zawiera 6 lub10 tabletek.
Opakowanie zewnętrzne zawiera 6, 10, 20, 50, 500 lub 1000 tabletek w blistrach oraz informację dla pacjenta.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  - Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Drewnowska 43/55
91-002 Łódź
tel/fax:42 654 00 70 / 42 654 02 91

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza