Kalms tabl. drażowane - 40 szt.

Opakowanie

40 szt.

Producent

LanesHealth (Ireland)

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. drażowane

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat. W łagodnych objawach napięcia umysłowego: jednorazowo 3 tabl. do 3 razy dziennie. Maksymalnie do 4 razy na dobę. Jako środek wspomagający sen: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabl. 30 min przed planowanym snem. Jeśli to będzie niezbędne, można przyjąć jeszcze jedną dawkę wieczorem. Jeśli objawy utrzymują się dużej niż 4 tyg. podczas systematycznego stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie

Preparat roślinny tradycyjnie stosowany w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Lek jest przeznaczony do stosowania w łagodnych objawach napięcia nerwowego i jako środek wspomagający sen.

Treść ulotki

1. Co to jest Kalms i w jakim celu się go stosuje

Kalms jest lekiem roślinnym przeznaczonym do stosowania w łagodnych objawach napięcia
nerwowego i jako środek wspomagający sen.
Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się
wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalms

Kiedy nie stosować leku Kalms
Nie należy stosować jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek ze
składników pomocniczych tego leku (wymienionych w punkcie 6.).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki
- W przypadku poważniejszych zaburzeń lub gdy stan ulega pogorszeniu, należy zasięgnąć
  porady lekarza
- Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Informacja dla diabetyków:
Lek może być przyjmowany przez diabetyków. 1 tabletka zawiera 248 mg sacharozy (0,02 jednostki
chlebowej).

Kalms a inne leki
Interakcje z innymi lekami nie są znane.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Łączenie z syntetycznymi lekami uspokajającymi nie jest zalecane.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeśli pacjent odczuwa senność, nie powinien prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn.

Lek Kalms zawiera sacharozę (cukier). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. Jak stosować Kalms

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
W łagodnych objawach napięcia nerwowego: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki, do 3 razy na
dobę. Maksymalnie do 4 razy na dobę.
Jako środek wspomagający sen: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki na pół godziny przed
planowanym snem. Jeśli to będzie niezbędne można przyjąć jeszcze jedną dawkę wieczorem.

Czas trwania leczenia
Jeżeli po 4 tygodniach przyjmowania leku Kalms objawy nie ustępują lub pacjent czuje się gorzej,
należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kalms
W przypadku zażycia większej dawki leku Kalms niż zalecana i pojawienia się jakichkolwiek
objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Kalms
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po przyjęciu leku mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (np. nudności, skurcze w jamie brzusznej).
Brak danych dotyczących częstości występowania tych działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Kalms

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kalms
1 tabletka zawiera substancje czynne:
Lupuli flos pulvis (sproszkowane szyszki chmielu) 45,00 mg
Valerianae extractum hydroalcoholicum sicccum (4:1)
(wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego) 33,75 mg
ekstrahent: etanol 45-80% (V/V)
Gentianae extractum siccum (4:1) (wyciąg z korzenia goryczki żółtej) 22,50 mg
ekstrahent: etanol 50 % (V/V)
oraz substancje pomocnicze: maltodekstryna, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, skrobia
kukurydziana, guma arabska, sacharoza, kwas stearynowy, skrobi glikolan sodowy, magnezu
stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, shellac varnish (szelak, alkohole farmaceutyczne),
sacharoza, wapnia węglan, talk, tytanu dwutlenek, Mastercote white SP0950 G (tytanu dwutlenek,
sacharoza, woda oczyszczona, alkohole farmaceutyczne), wosk pszczeli, wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Kalms i co zawiera opakowanie
Białe, okrągłe tabletki drażowane. Kalms jest pakowany w blistry z folii Aluminium/PVC w
tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 40 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
G.R. Lane Health Products Ltd.
Sisson Road, Gloucester,
GL2 0GR, Wielka Brytania
Tel.: +44 (0)1452 524012
Fax:+44 (0)1452 507930
e-mail:info@laneshealth.com

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do:
Orkla Care S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin, tel. 22 349 67 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza