Jodid 100 tabl.(100 µg J-) - 100 szt.

Opakowanie

100 szt.

Producent

Merck

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Wybierz opakowanie
100 µg J-, tabl., 100 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Zapobieganie powstawaniu wola w przypadku niedoboru jodu. Młodzież i dorośli: 100 – 200 µg jodu/dobę. Okres ciąży i karmienia piersią: 200 µg jodu/dobę. Niemowlęta i dzieci: 50 –100 µg jodu/dobę. Zapobieganie nawrotom wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznego usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu: 100 –200 µg jodu/dobę. Leczenie wola wywołanego niedoborem jodu. Młodzież: 200 µg jodu/dobę. Noworodki, dzieci: 100 –200 µg jodu/dobę. Profilaktyczne podawanie tabletek z jodkiem zwykle musi trwać wiele lat, często do końca życia. W leczeniu wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, zwykle wystarczają 2-4 tyg. leczenia. Dzieci i młodzież zwykle wymagają podawania jodu 6-12 mies., a nawet dłużej.

Zastosowanie

Profilaktyka wola w warunkach niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią. Zapobieganie nawrotom wola po zakończeniu leczenia hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznego usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu. Leczenie wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, dzieci i młodzieży.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK JODID 100 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dostateczne spożywanie jodu jest niezbędne do wewnątrzustrojowej syntezy hormonów tarczycy oraz
do prawidłowej budowy i funkcjonowania tarczycy. Niedostateczna podaż jodu jest potencjalną
przyczyną choroby, która może prowadzić do wola (rozrostu/powiększenia tarczycy), a w ciężkich
przypadkach – wrodzonych zaburzeń czynności mózgu (obniżenia inteligencji). Jodid 100 / Jodid 200
dostarczają jodu i są wskazane w zapobieganiu i leczeniu niedoborów jodu.

Lek Jodid 100 stosuje się w:

- zapobieganiu powstawania wola w przypadku niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie ciąży i
karmienia piersią;

- zapobieganiu nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po
zabiegu chirurgicznym na wolu wywołanym niedoborem jodu;

- leczeniu wola powstałego w wyniku niedoboru jodu u noworodków, dzieci i młodzieży.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU JODID 100

Kiedy nie stosowa
ć leku Jodid 100

Nie należy stosować leku Jodid 100 w niżej wymienionych przypadkach:

- jawnej nadczynności tarczycy

- utajonej nadczynności tarczycy, przy dawkach jodu przekraczających 150 µg/dobę

- autonomicznego gruczolaka tarczycy oraz przy występowaniu ogniskowych i rozsianych woli
guzkowych o autonomicznym wydzielaniu

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Jodid 100

- przed zastosowaniem leku konieczne jest ustalenie czy u chorego nie występuje obecnie ani nie
stwierdzano w przeszłości nadczynności tarczycy ani wola guzkowatego.

- przed rozpoczęciem leczenia jodem należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu
wykluczenia rozlanego lub ogniskowego autonomicznego wydzielania hormonów tarczycy,
ponieważ w takich przypadkach podawanie jodu w dawkach przekraczających 150 µg/dobę
może wywołać nadczynność tarczycy.

- podawanie jodu może uniemożliwić planowane leczenie radioaktywnym jodem przy
nadczynności tarczycy, obecności guzków autonomicznych czy w nowotworze tarczycy.

- przy podejrzeniu nowotworu tarczycy nie należy podawać jodu.

- jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Jodid 100 z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane s
ą bez recepty.

- niedobór jodu nasila odpowiedź na leczenie przeciwtarczycowe w nadczynności tego gruczołu,
nadmiar jodu osłabia tę odpowiedź. W związku z tym jeśli tylko można zaprzestać podawania
jodu należy zrobić to przed i w trakcie leczenia nadczynności tarczycy.
- leki przeciwtarczycowe blokują organiczne wiązanie jodu w gruczole tarczowym i dlatego
mogą działać jako czynniki wolotwórcze.
- wychwyt jodu w tarczycy jest kompetycyjnie blokowany przez substancje o takim samym
mechanizmie „wyłapywania” (jak nadchloran, który blokuje też wewnętrzny obieg jodu) oraz
przez substancje nie transportowane, jak tiocyjanian (w stężeniach powyżej 5 mg/dl).
- jednoczesne podawanie dużych dawek jodu, który blokuje wydzielanie hormonów w gruczole
tarczowym, i litu może sprzyjać powstaniu wola i niedoczynności tarczycy.
- duże dawki jodku potasu w połączeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas mogą
wywołać hiperkalemię.


Ciąża i karmienie piersią


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza .
W okresie ciąży i karmienia piersią zwiększa się zapotrzebowanie na jod. Z tego względu szczególnie
ważne jest przyjmowanie jodu w odpowiedniej ilości (200 µg /dobę). Jod przechodzi przez łożysko i
jest wydzielany do mleka (30-krotna koncentracja). Ze względu na wysoką wrażliwość tarczycy płodu
i noworodka, należy unikać podawania w ciąży i w okresie karmienia bardzo wysokich dawek jodu
(rzędu mg). Wyjątkiem jest zapobiegawcze blokowanie tarczycy dużymi dawkami jodu po
katastrofach nuklearnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jod nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK JODID 100

Lek Jodid 100 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej stosuje się następujące schematy dawkowania:

Zapobieganie powstawaniu wola w przypadku niedoboru jodu:
Niemowlęta i dzieci:
50 – 100 µg jodu/dobę
Młodzież i dorośli:
100 – 200 µg jodu/dobę
Okres ciąży i karmienia piersią:
200 µg jodu/dobę

Zapobieganie nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po
zabiegu chirurgicznym na wolu wywołanym niedoborem jodu:
100 – 200 µg jodu/dobę

Leczenie wola powsta
łego w wyniku niedoboru jodu:
Noworodki, dzieci:
100 – 200 µg jodu/dobę
Młodzież:
200 µg jodu/dobę
Sposób stosowania: po posiłkach z odpowiednią ilością płynu.
Profilaktyczne podawanie tabletek z jodkiem zwykle musi trwać wiele lat, często do końca życia.
W terapii wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, zwykle wystarcza 2 – 4- tygodniowe
leczenie. Dzieci i młodzież zwykle wymagają podawania jodu przez 6 – 12 miesięcy, a nawet dłużej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Jodid 100

- objawami przedawkowania toksycznego mogą być: brązowe śluzówki, wymioty, bóle brzucha i
biegunka.
- może dojść do odwodnienia i wstrząsu.
- w rzadkich przypadkach obserwowano stenozę przełyku.
- zgony występowały wyłącznie po przyjęciu niezwykle wysokich dawek jodu (30 – 250 ml
jodyny).
- przewlekłe przedawkowanie może prowadzić do tzw. jodzicy przebiegającej z zapaleniem
spojówek, podrażnieniem śluzówek nosa, żołądka i oskrzeli.

Leczenie ostrego zatrucia polega na płukaniu żołądka, leczeniu objawowym zaburzeń wodno-
elektrolitowych, leczeniu wstrząsu. W przypadku przewlekłego przedawkowania wystarczy przerwać
podawanie jodu. Przy niedoczynności tarczycy wywołanej jodem zaleca się przerwanie podawania
jodu i podanie hormonów tarczycy. Nadczynność tarczycy wywołana jodem leczona jest lekami
przeciwtarczycowymi; w bardzo ciężkich przypadkach konieczne jest umieszczenie na oddziale
intensywnej opieki medycznej, plazmafereza, a niekiedy nawet tyreoidektomia .

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie należy spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku gdy w tarczycy istnieją
duże ogniska wydzielania autonomicznego nie można całkowicie wykluczyć jawnej nadczynności
tarczycy spowodowanej dawkami jodu przekraczającymi 150 µg /dobę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK JODID 100

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C, w opakowaniu zewnętrznym; chronić przed światłem.

Nie należy stosować leku Jodid 100 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Jodid 100

substancje czynna: jodek potasu
każda tabletka leku Jodid 100 zawiera 130,8 µg jodku potasu, co odpowiada 100 µg jodu
substancje pomocnicze: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, skrobia kukurydziana, celuloza w proszku, laktoza jednowodna

Jak wygląda lek Jodid 100 i co zawiera opakowanie

Okrągła tabletka o kolorze zbliżonym do białego, płaska po obu stronach, z rowkiem dzielącym po
obu stronach, ze ściętymi krawędziami i napisem na górze EM 33

Rodzaj opakowania
Blistry PCW/Al lub PP/Al w tekturowym pudełku. Jeden blister zawiera 25 tabletek.
Wielkość opakowań:
- 50 tabletek (2 blistry)
- 100 tabletek (4 blistry).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego
Merck Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
tel.53-59-700

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza