Jodid 100 tabl.(100 µg J-) - 100 szt.

Opakowanie

100 szt.

Producent

Merck

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Podczas ustalania właściwej dawki leku dla każdego pacjenta, należy wziąć pod uwagę regionalne i indywidualne różnice w dostarczaniu jodu z pożywieniem. Jest to szczególnie istotne u noworodków, niemowląt i dzieci do 4 roku życia. Zapobieganie powstawaniu wola w przypadku niedoboru jodu. Młodzież i dorośli: 100 – 200 µg jodu/dobę. Okres ciąży i karmienia piersią: 200 µg jodu/dobę. Niemowlęta i dzieci: 50 –100 µg jodu/dobę. Zapobieganie nawrotom wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznego usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu: 100 –200 µg jodu/dobę. Leczenie wola wywołanego niedoborem jodu. Młodzież: 200 µg jodu/dobę. Noworodki, dzieci: 100 –200 µg jodu/dobę. Profilaktyczne podawanie tabletek z jodkiem zwykle musi trwać wiele lat, często do końca życia. W leczeniu wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, zwykle wystarczają 2-4 tyg. leczenia. Dzieci i młodzież zwykle wymagają podawania jodu 6-12 mies., a nawet dłużej. Sposób podania. Lek przyjmować po posiłkach z odpowiednią ilością płynu, tj. z połową szklanki wody. Tabl. Jodid 100 można podzielić na równe dawki. Linia podziału na tabletce Jodid 200 ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Zastosowanie

Profilaktyka wola w warunkach niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią. Zapobieganie nawrotom wola po zakończeniu leczenia hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznego usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu. Leczenie wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, dzieci i młodzieży.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Jodid 100 i w jakim celu się go stosuje

Dostateczne spożywanie jodu jest niezbędne do wewnątrzustrojowej syntezy hormonów tarczycy oraz
do prawidłowej budowy i funkcjonowania tarczycy. Niedostateczna podaż jodu jest potencjalną
przyczyną choroby, która może prowadzić do wola (rozrostu/powiększenia tarczycy), a w ciężkich
przypadkach wrodzonych zaburzeń czynności mózgu (obniżenia inteligencji). Tabletki Jodid 100
dostarczają jod i są wskazane w zapobieganiu i leczeniu niedoborów jodu.

Lek Jodid 100 stosuje się w:
- zapobieganiu powstawania wola w przypadku niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie ciąży
  i karmienia piersią;
- zapobieganiu nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu leczenia hormonami tarczycy lub
  po zabiegu chirurgicznego usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu;
- leczeniu wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, dzieci i młodzieży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Jodid 100

Kiedy nie stosować leku Jodid 100
- w jawnej nadczynności tarczycy;
- w utajonej nadczynności tarczycy, w dawkach jodu przekraczających 150 mikrogramów/dobę;
- w przypadku autonomicznego gruczolaka tarczycy oraz przy występowaniu ogniskowych
  i rozsianych woli guzkowych o autonomicznym wydzielaniu;
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku konieczne jest ustalenie czy u chorego nie występuje obecnie ani nie
stwierdzano w przeszłości nadczynności tarczycy, ani wola guzkowatego.

Przed rozpoczęciem leczenia jodem należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu
wykluczenia rozlanego lub ogniskowego autonomicznego wydzielania hormonów tarczycy, ponieważ
w takich przypadkach przyjmowanie jodu w dawkach przekraczających 150 mikrogramów na dobę
może wywołać nadczynność tarczycy.

Wysycenie tarczycy jodem może uniemożliwić optymalną kumulację jodu radioaktywnego
stosowanego w celach diagnostycznych lub leczniczych. Lekarz powinien unikać podawania
pacjentowi jodu przed podawaniem jodu radioaktywnego w celach diagnostycznych lub leczniczych.

Lek Jodid 100 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Niedobór jodu nasila odpowiedź na leczenie przeciwtarczycowe w nadczynności tego gruczołu,
  nadmiar jodu osłabia tę odpowiedź. W związku z tym, jeśli tylko lekarz może zaprzestać
  podawania jodu, powinien zrobić to przed i w trakcie leczenia nadczynności tarczycy.
- Leki przeciwtarczycowe blokują organiczne wiązanie jodu w gruczole tarczowym i dlatego
  mogą działać jako czynniki wolotwórcze.
- Wychwyt jodu w tarczycy jest kompetycyjnie blokowany przez substancje o takim samym
  mechanizmie „wyłapywania” (jak nadchloran, który blokuje też wewnętrzny obieg jodu) oraz
  przez substancje nietransportowane, jak tiocyjanian (w stężeniach powyżej 5 mg/dl).
- Jednoczesne stosowanie dużych dawek jodu, który blokuje wydzielanie hormonów w gruczole
  tarczowym i litu, może sprzyjać powstaniu wola i niedoczynności tarczycy.
- Duże dawki jodku potasu w połączeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas mogą
  wywołać hiperkalemię.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
W okresie ciąży i karmienia piersią zwiększa się zapotrzebowanie na jod. Z tego względu szczególnie
ważne jest przyjmowanie jodu w odpowiedniej ilości (200 µg /dobę). Jod przenika przez łożysko i do
mleka. Należy wziąć pod uwagę jod przyjmowany z suplementami diety. Nie jest konieczna
dodatkowa suplementacja jodu u noworodków karmionych piersią.
Ze względu na dużą wrażliwość tarczycy płodu i noworodka, należy unikać stosowania w ciąży
i w okresie karmienia bardzo dużych dawek jodu (rzędu mg).
Wyjątkiem jest zapobiegawcze blokowanie tarczycy dużymi dawkami jodu po katastrofach
nuklearnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jod nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Jodid 100 zawiera laktozę
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Jodid 100

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka


Zapobieganie powstawaniu wola w przypadku niedoboru jodu

Niemowlęta i dzieci: 50 – 100 mikrogramów jodu/dobę

Młodzież i dorośli: 100 – 200 mikrogramów jodu/dobę

Okres ciąży i karmienia piersią: 200 mikrogramów jodu/dobę

Zapobieganie nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu leczenia hormonami tarczycy lub
po zabiegu chirurgicznego usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu

100 – 200 mikrogramów jodu/dobę

Leczenie wola wywołanego niedoborem jodu

Noworodki, dzieci: 100 – 200 mikrogramów jodu/dobę

Młodzież: 200 mikrogramów jodu/dobę

Sposób stosowania
Lek należy przyjmować po posiłkach z odpowiednią ilością płynu, tj. z połową szklanki wody.
Profilaktyczne stosowanie leku Jodid zwykle musi trwać wiele lat, często do końca życia.
W leczeniu wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, zwykle wystarczy leczenie przez 2 do
4 tygodni. U dzieci i młodzieży zwykle konieczne jest stosowanie jodu przez 6 do 12 miesięcy,
a nawet dłużej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Jodid 100
-   Objawami przedawkowania toksycznego mogą być: brązowe śluzówki, wymioty, bóle brzucha
     i biegunka.
-   Może dojść do odwodnienia i wstrząsu.
-   W rzadkich przypadkach obserwowano zwężenie przełyku.
-   Zgony występowały wyłącznie po przyjęciu niezwykle dużych dawek jodu (30 – 250 ml
     jodyny).
-   Przewlekłe przedawkowanie może prowadzić do tzw. jodzicy z objawami takimi jak:
     metaliczny smak w ustach, nieżyt nosa, zapalenie spojówek, podrażnienie śluzówek żołądka
     i oskrzeli, zmiany skórne takie jak pęcherze, zgrubienia, łuszczenie naskórka i obrzęk
     naczynioruchowy. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano gorączkę, trądzik i zwiększone
     wydzielanie śliny.
Leczenie ostrego zatrucia polega na płukaniu żołądka, leczeniu objawowym zaburzeń wodno-
elektrolitowych, leczeniu wstrząsu. W przypadku przewlekłego przedawkowania wskazane jest
przerwanie stosowania jodu. W niedoczynności tarczycy wywołanej jodem, zaleca się przerwanie
podawania jodu i podanie hormonów tarczycy. Nadczynność tarczycy wywołana jodem leczona jest
lekami przeciwtarczycowymi; w bardzo ciężkich przypadkach konieczne jest umieszczenie na
oddziale intensywnej opieki medycznej, plazmafereza (oczyszczanie osocza), a niekiedy nawet
tyreoidektomia (usunięcie tarczycy).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku, gdy w tarczycy istnieją duże ogniska wydzielania autonomicznego nie można
całkowicie wykluczyć jawnej nadczynności tarczycy spowodowanej dawkami jodu przekraczającymi
150 mikrogramów/dobę.

U osób z predyspozycją do autoimmunologicznych chorób tarczycy możliwe jest powstawanie
przeciwciał TPO (przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Jodid 100

Nie przechowywać powyżej 25°C.
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin
ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Jodid 100
- Substancją czynną jest jodek potasu.
  Każda tabletka Jodid 100 zawiera 130,8 mikrogramów (µg) jodku potasu, co odpowiada 100 µg
  jodu.
- Pozostałe składniki to: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
  bezwodna, skrobia kukurydziana, celuloza w proszku, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Jodid 100 i co zawiera opakowanie
Okrągła tabletka o kolorze zbliżonym do białego, płaska po obu stronach, z wytłoczoną linią podziału
po obu stronach, ze ściętymi krawędziami i napisem EM 33.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Jodid 100 jest dostępny w opakowaniach zawierających 50 lub 100 tabletek w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Merck Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa, Polska

Logo podmiotu

Wytwórca
Merck Healthcare KGaA
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza