Jodi Gel 10% żel(100 mg/g) - tuba 10 ml

Opakowanie

tuba 10 ml

Producent

Gemi

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Dawkowanie

Zewnętrznie na skórę i błony śluzowe. Stosowanie preparatu należy ograniczyć do niewielkich powierzchni ran. Smarować miejsca chorobowo zmienione, drobne skaleczenia lub niewielkie powierzchnie ran. Dzieci poniżej 11 lat: stosować wyłącznie na zlecenie lekarza specjalisty.

Zastosowanie

Preparat jest zalecany jako środek antyseptyczny: do odkażania skóry i dezynfekcji ran; do odkażania zakażonych ran pourazowych; w pierwotnych lub wtórnych infekcjach miejscowych skóry; w zainfekowanych nacięciach chirurgicznych; w zapaleniach pochwy; w zakażeniach jamy ustnej. Powidon jodowany może być również używany do odkażania skóry przed wprowadzeniem igieł i cewników. Żel do stosowania w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i domowych.

Treść ulotki

1. Co to jest JODI GEL 10% i w jakim celu się go stosuje

JODI GEL 10 % zawiera jako substancję czynną powidon jodowany, który jest kompleksowym
połączeniem jodu z powidonem. W zetknięciu ze skórą lub błoną śluzową lek ulega powolnemu
rozpadowi z wydzielaniem wolnego jodu. Wykazując szerokie spektrum działania antyseptycznego
zwalcza i przeciwdziała infekcjom ran, skóry i jam ciała włącznie z ranami ciętymi. Żel skutecznie
zapobiega stanom zapalnym pochwy i zakażeniom jamy ustnej. Działa na bakterie (szczególnie na
paciorkowce i gronkowca złocistego) i grzyby nie powodując powstawania oporności. Postać żelu
powoduje przedłużone działanie w porównaniu z płynem i zapobiega spływaniu leku z miejsca
zastosowania.

Wskazania do stosowania:

JODI GEL10 % przeznaczony jest do stosowania jako środek antyseptyczny:

- do odkażania ran i skóry przed zabiegami chirurgicznymi i;

- do odkażania zakażonych ran pourazowych;

- w pierwotnych lub wtórnych infekcjach miejscowych skóry;

- w zainfekowanych nacięciach chirurgicznych;

- w zapaleniach pochwy;

- w zakażeniach jamy ustnej.

Powidon jodowany może być również używany do odkażania skóry przed wprowadzeniem igieł i
cewników.

Lek stosowany jest zarówno w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i domowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku JODI GEL 10%

Kiedy nie stosować leku JODI GEL 10%

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z
pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występują choroby tarczycy;

- jeśli u pacjenta występuje choroba Cushinga;

- na głębokie rany lub poważne oparzenia bez porozumienia z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego żelu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Zwiększenie stężenia jodu we krwi może powodować zaburzenia czynności tarczycy oraz inne
działania niepożądane (patrz punkt 4).

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci poniżej 11 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

JODI GEL 10% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Wchłanianie jodu pochodzącego z leku może mieć niekorzystny wpływ na badania czynności
tarczycy: scyntygrafia tarczycy, diagnostyka z użyciem radioaktywnego izotopu jodu, ocena PBI
(protein – bound iodine).
Leki zawierające rtęć, srebro, nadtlenek wodoru nie powinny być używane wspólnie z powidonem
jodowanym.
Powidon jodowany może wpływać na niektóre testy wykrywające obecność krwi i glukozy w kale lub
w moczu dając fałszywie dodatnie wyniki.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować JODI GEL 10%

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Żel do stosowania na skórę i błony śluzowe. Stosowanie leku należy ograniczyć do niewielkich
powierzchni ran. Tylko do użytku zewnętrznego. Smarować miejsca chorobowo zmienione, drobne
skaleczenia lub niewielkie powierzchnie ran.

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 11 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku JODI GEL 10%

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.
W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy usunąć nadmiar żelu.

Pominięcie zastosowania leku JODI GEL 10%

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku JODI GEL 10%

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne. Zwiększone wchłanianie przezskórne jodu w następstwie
długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry może wywoływać powstawanie wola z
objawami nadczynności lub niedoczynności tarczycy oraz objawy uogólnione, takie jak: metaliczny
posmak w ustach, ślinotok, palenie lub pieczenie w ustach, podrażnienie lub obrzęk płuc, biegunka,
kwasica metaboliczna, hipernatremia (zwiększenie stężenia sodu w surowicy krwi), zaburzenia
czynności nerek, obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku.

U noworodków i niemowląt z powodu wchłaniania jodu przez skórę wystąpić może kwasica
metaboliczna, neutropenia, niedoczynność tarczycy.

5. Jak przechowywać JODI GEL 10%

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek ma właściwości termoodwracalne. W temperaturze 20-45oC występuje w postaci żelu, poniżej
temperatury 20oC i powyżej 45oC jest cieczą.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 1 rok.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera JODI GEL 10%

- Substancją czynną leku jest powidon jodowany. 100 g żelu zawiera 10 g powidonu jodowanego.
- Pozostałe składniki to: poloksamer 407, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda JODI GEL 10% i co zawiera opakowanie

JODI GEL 10% to ciemnobrunatny żel o charakterystycznym zapachu.
1 tuba aluminiowa po 10 ml żelu w tekturowym pudełku;
1 butelka szklana z dozownikiem po 1000 ml żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski
ul. Mickiewicza 36
05-480 Karczew
tel. +48 22 780 83 05 w. 70
e-mail: gemi@gemi.pl

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza