JCOVDEN (COVID-19 Vaccine Janssen) zaw. do wstrz. - 20 fiol. x 2,5 ml (100 dawek, 5 dawek/fiol.)

Opakowanie

20 fiol. x 2,5 ml (100 dawek, 5 dawek/fiol.)

Producent

Janssen-Cilag International

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

zaw. do wstrz.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli (≥18 lat). Szczepienie postawowe. Szczepionka jest podawana jako pojedyncza dawka 0,5 ml. Dawka przypominająca. Dawka przypominająca (2. dawka) 0,5 ml może być podana co najmniej 2 mies. po szczepieniu podstawowym osobom ≥18 lat. Dawka przypominająca szczepionki JCOVDEN (0,5 ml) może być podana osobom w wieku 18 lat i starszym jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 opartą na wektorze adenowirusowym. Odstęp pomiędzy dawkami dla heterologicznej dawki przypominającej jest taki sam jak zatwierdzony dla dawki przypominającej szczepionki stosowanej w szczepieniu podstawowym. Szczególne grupy pacjentów. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki u dzieci i młodzieży < 18 lat. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ≥65 lat. Sposób podania. Szczepionka jest przeznaczona wyłącznie do stosowania we wstrzyknięciach domięśniowych, preferowanym miejscem podania jest mięsień naramienny górnej części ramienia. Nie wstrzykiwać szczepionki donaczyniowo, dożylnie, podskórnie lub śródskórnie. Szczepionki nie należy mieszać w tej samej strzykawce z żadnymi innymi szczepionkami lub lekami. Po szczepieniu zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez co najmniej 15 min.

Zastosowanie

Czynne uodparnianie osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych, w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza