Izotziaja żel(0,5 mg/g) - tuba 20 g

Opakowanie

tuba 20 g

Producent

Ziaja

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Dawkowanie

Podanie na skórę. Dorośli: niewielką ilość żelu należy rozprowadzić na chorobowo zmienionych miejscach na skórze 1-2 razy na dobę. Przed rozprowadzeniem żelu skóra powinna być umyta i wysuszona. Po kontakcie z żelem należy dokładnie umyć ręce. Zwykle skuteczność leczenia można zaobserwować po 6-8 tyg. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci (trądzik pospolity rzadko występuje przed okresem dojrzewania). Nie zaleca się stosowania u pacjentów w podeszłym wieku (trądzik pospolity nie występuje w tej grupie wiekowej).

Zastosowanie

Leczenie łagodnej do umiarkowanej postaci trądziku pospolitego.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Izotziaja i w jakim celu się go stosuje

Lek Izotziaja zawiera substancję czynną izotretynoinę z grupy retynoidów, która reguluje wzrost i
różnicowanie naskórka. Izotretynoina zastosowana na trądzikowo zmienioną skórę działa prawdopodobnie
porównywalnie jak tretynoina, która pobudza odnowę naskórka redukując międzykomórkową spójność w
warstwie rogowej. Zapobiega w ten sposób procesowi tworzenia zaskórników i ułatwia usuwanie już
powstałych zaskórników.

Wskazania do stosowania
Leczenie łagodnej do umiarkowanej postaci trądziku pospolitego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Izotziaja

Kiedy nie stosować leku Izotziaja:
- jeśli pacjent ma uczulenie na izotretynoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- u kobiet, które są w ciąży,
- u kobiet planujących zajść w ciążę,
- u kobiet w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Izotziaja należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Unikać kontaktu leku z oczami, ustami, błonami śluzowymi i podrażnioną skórą oraz miejscami na skórze,
na których występują skaleczenia, zadrapania, oparzenia lub wyprysk.
Należy uważać, aby lek nie gromadził się w fałdach skóry (szczególnie na szyi) ani na skrzydełkach nosa,
ponieważ może wywołać podrażnienia wrażliwych miejsc.
Leku nie powinny stosować osoby z przypadkami nabłoniaka skórnego (cutaneous epithelioma).
Powierzchnię skóry leczoną lekiem Izotziaja należy chronić przed światłem słonecznym. Jeśli nie można
uniknąć silnego światła słonecznego, należy zastosować filtry UV i osłonić skórę odzieżą ochronną. Leku
nie powinny stosować osoby z oparzeniami słonecznymi, gdyż w takim przypadku skóra może być bardziej
wrażliwa na światło słoneczne.
Należy unikać sztucznych źródeł promieniowania UV, np. stosowania lampy kwarcowej i wizyt w solarium.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci, ponieważ trądzik rzadko
występuje w tej grupie wiekowej.

Lek Izotziaja a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także
o lekach, które pacjent planuje stosować.
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego miejscowego leczenia innymi lekami. Podczas leczenia
lekiem Izotziaja należy unikać jednoczesnego stosowania środków złuszczających (nadtlenek benzoilu), a
także ścierająco-czyszczących, gdyż mogą one powodować nasilenie działania drażniącego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

NIE WOLNO stosować leku Izotziaja w trakcie ciąży, lub gdy pacjentka planuje zajść w ciążę. Więcej
informacji można uzyskać od lekarza prowadzącego. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia
lekiem Izotziaja, leczenie należy natychmiast przerwać.
U ludzi izotretynoina stosowana w postaci o działaniu ogólnym uszkadza płód.
Leku Izotziaja nie należy stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku Izotziaja na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Izotziaja zawiera butylohydroksytoluen (E321).
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i
błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Izotziaja

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dorosłych
Niewielką ilość leku Izotziaja należy rozprowadzić na chorobowo zmienionych miejscach na skórze raz lub
dwa razy na dobę. Przed rozprowadzeniem leku skóra powinna być umyta i wysuszona. Po kontakcie z
lekiem należy dokładnie umyć ręce. Zwykle skuteczność leczenia można zaobserwować po 6-8 tygodniach.

Stosowanie u dzieci
Lek Izotziaja nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Trądzik pospolity rzadko występuje u dzieci
przed okresem dojrzewania, z tego względu dawkowanie w tej grupie wiekowej nie zostało ustalone.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku
Nie zaleca się stosowania leku Izotziaja w tej grupie wiekowej, ponieważ trądzik pospolity nie
występuje u osób w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Izotziaja
Nie odnotowano objawów przedawkowania izotretynoiny w żelu. Przypadkowe spożycie leku Izotziaja w
dużej dawce może spowodować objawy podobne do hiperwitaminozy A, takie jak bóle głowy, nudności,
wymioty, senność, podrażnienie i świąd.

Pominięcie zastosowania leku Izotziaja
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Izotziajamoże powodować pieczenie, zaczerwienienie, świąd skóry, zmiany rumieniowe oraz złuszczenie.
Zazwyczaj są to objawy przemijające, gdyby jednak wystąpiło ich nasilenie, lek należy stosować rzadziej, a
nawet przerwać leczenie na kilka dni, po czym zastosować lek ponownie. Gdyby jednak objawy
podrażnienia nasiliły się, leczenie nie powinno być kontynuowane.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 (22) 49 21 301, fax + 48 (22) 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Izotziaja

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 2 miesiące.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Izotziaja
- Substancją czynną leku jest izotretynoina. Jeden gram żelu zawiera 0,5 mg izotretynoiny.
- Pozostałe składniki leku to: butylohydroksytoluen (E321), hydroksypropyloceluloza, etanol 96%.

Jak wygląda lek Izotziaja i co zawiera opakowanie
Lek Izotziaja ma postać żelu.
Opakowanie: tuba aluminiowa z zakrętką, zawierająca 20 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9
tel. +48 (58) 521 34 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.09.2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza