Itami plaster leczniczy(140 mg) - 10 szt.

Opakowanie

10 szt.

Producent

Fidia Farmaceutici

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

plaster leczniczy

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 plaster na bolący obszar 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Maksymalna dawka dobowa to 2 plastry, nawet jeśli leczone ma być więcej niż jedno miejsce chorobowe. Oznacza to, że w danym czasie leczony może być wyłącznie tylko jeden obszar ciała. Preparat jest przewidziany do stosowania w leczeniu krótkotrwałym. Okres stosowania leku nie powinien przekraczać 7 dni. Nie wykazano korzyści terapeutycznych płynących z dłuższego stosowania preparatu. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w trakcie zalecanego okresu leczenia nie nastąpi poprawa, lub nastąpi nasilenie objawów. Lek stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów, zależnie od wskazania. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na większe prawdopodobieństwo wystapienia działań niepożądanych. U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Sposób podania. Preparat należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, zdrową skórę i nie powinien on pozostawać na skórze pacjenta podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Plastra nie należy dzielić. Jeśli to konieczne, plaster można przymocować za pomocą dzianego bandaża. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.

Zastosowanie

Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych. Preparat jest przeznaczony do leczenia krótkotrwałego (nie dłużej niż 7 dni).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Itamii w jakim celu się go stosuje

Itamijest lekiem przeciwbólowym. Należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ).

Lek Itami jest stosowany w miejscowym, krótkotrwałym (nie dłużej niż 7 dni) i objawowym leczeniu
bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń,
zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Itami

Kiedy nie stosować leku Itami:
- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ, np.
  kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen);
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił atak astmy, dreszcze, opuchlizna oraz podrażnienie
  wewnątrz nosa po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ;
- u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy;
- na zranioną skórę (np. otarcia, skaleczenia, oparzenia skóry), zakażoną skórę lub z
 
wysiękowym zapaleniem skóry lub egzemą;

- w okresie trzech ostatnich miesięcy ciąży,
- jeśli pacjent jest dzieckiem lub nastolatkiem w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Itami, jeśli:
• u pacjenta występuje lub występowała astma oskrzelowa lub alergia; może wystąpić skurcz mięśni
  (skurcz oskrzeli), który utrudnia oddychanie.
• wystąpi wysypka skórna, która rozwija się po nałożeniu plastra leczniczego. Jeśli tak się stanie,
  należy natychmiast zdjąć plaster leczniczy i przerwać leczenie.

• wystąpią zaburzenia nerek, serca lub wątroby, bądź jeśli pacjent cierpiał lub cierpi na chorobę
  wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, czy też zapalenie jelit, bądź ma skłonność do
  krwawienia.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej
dawki leku przez najkrótszy możliwy czas.

ISTOTNE środki ostrożności
• Plaster leczniczy nie może być stosowany ani nie może mieć styczności z oczami ani błonami
  śluzowymi.
• W przypadku osób w podeszłym wieku lek Itami należy stosować z dużą ostrożnością, gdyż
  są one bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych.

Po zdjęciu plastra należy unikać wystawiania leczonych obszarów na działanie promieni słonecznych i
naświetlanie w solarium tak, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło.

Nie stosować innych działających miejscowo lub doustnych produktów leczniczych zawierających
diklofenak, czy też jakichkolwiek innych niesteroidowych leków przeciwbólowych lub leków
przeciwzapalnych jednocześnie z lekiem Itami.

Inne leki i Itami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Organizm wchłania tylko małą ilość diklofenaku, jeśli lek Itamijest stosowany prawidłowo, tak więc
wystąpienie interakcji opisanych w przypadku doustnie przyjmowanych leków zawierających
diklofenak są raczej mało prawdopodobne.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Przed użyciem leku Itami należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjentka jest w
ciąży lub karmi piersią, lub przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko.

Lek Itamimoże być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem w pierwszym i drugim trymestrze
ciąży oraz w okresie jej planowania.
Leku Itami nie wolno stosować w ostatnim trymestrze ciąży,ponieważ nie można wykluczyć
podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań dla matki i dziecka (patrz „Kiedy nie stosować leku
Itami”).

Karmienie piersią
Niewielkie ilości diklofenaku przedostają się do mleka kobiet karmiących piersią.
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Itami podczas karmienia piersią. Nie
należy stosować leku Itami w żadnym przypadku bezpośrednio na skórę piersi w okresie karmienia
piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Itami nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Itami

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka to jeden plaster leczniczy dwa razy na dobę.

Plaster leczniczy należy nakładać na bolące miejsce dwa razy na dobę: rano i wieczorem. Maksymalna
dawka to 2 plastry lecznicze na dobę, nawet jeśli leczony ma być więcej niż jeden obszar chorobowy.
W danym czasie leczone może być wyłącznie jedno bolące miejsce.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Itami jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Brak wystarczającej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i
młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz również punkt 2).

W przypadku młodzieży w wieku powyżej 16 lat, jeśli stosowanie niniejszego leku jest wymagane
dłużej niż 7 dni, bądź jeśli objawy się nasilą, zaleca się, aby pacjent lub jego opiekunowie
skonsultowali się z lekarzem.

Sposób stosowania
Do stosowania wyłącznie na skórę (naskórek).

Instrukcja użycia:
1. Rozerwać saszetkę wzdłuż perforowanej linii i wyjąć plaster leczniczy.

Nakładanie plastra:

2. Zdjąć jedną z dwóch folii ochronnych z plastra.
3. Nałożyć na miejsce, które ma być leczone i usunąć drugą folię ochronną.
4. Delikatnie docisnąć dłonią tak, aby plaster przylepił się do skóry.

Zdjęcie plastra:

5. Nawilżyć plaster wodą, oderwać krawędź plastra i delikatnie odkleić plaster.
6. Aby usunąć wszelkie pozostałości leku, należy umyć leczony obszar wodą,
   delikatnie masując palcami wykonując kuliste ruchy.

Jeśli istnieje taka konieczność, plaster leczniczy można przymocować za pomocą dzianego bandaża.

Plaster leczniczy można stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, zdrową skórę.

Nie stosować plastra leczniczego z nieprzepuszczającym powietrze bandażem (opatrunek okluzyjny).

Nie stosować podczas kąpieli lub pod prysznicem.

Plastra leczniczego nie należy dzielić.

Czas stosowania
Leku Itami nie stosować dłużej niż przez 7 dni.
Jeśli objawy nasilą się lub utrzymają dłużej niż 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wrażenia, że działanie leku Itami
jest za mocne lub zbyt słabe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Itami
W przypadku wystąpienia znaczących działań niepożądanych w następstwie niewłaściwego
stosowania lub przypadkowego przedawkowania (np. przez dzieci) leku, należy skontaktować się z
lekarzem. Lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku Itami
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem i zaprzestać stosowania plastra:
nagła swędząca wysypka (pokrzywka); opuchlizna rąk, nóg, kostek, twarzy, warg, ust lub gardła,
trudności z oddychaniem; spadek ciśnienia krwi lub osłabienie.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):
miejscowe reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie, czerwona zaogniona
skóra, wysypka, czasami z krostkami lub bąblami pokrzywkowymi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
Suchość skóry

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjentów):
reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (kontaktowe zapalenie skóry).

W przypadku pacjentów stosujących leki z tej samej grupy lekowej co diklofenak, istnieją pojedyncze
doniesienia o wystąpieniu uogólnionej wysypki skórnej, reakcji nadwrażliwości, takich jak obrzęk
skóry i błon śluzowych, a także reakcje typu anafilaktycznego z ostrymi zaburzeniami krążenia i
nadwrażliwością na światło.

W porównaniu do stężenia substancji czynnej we krwi osiąganego po podaniu drogą doustną,
diklofenak stosowany na skórę wchłania się w bardzo nieznacznym stopniu. Tym samym
prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (takich jak zaburzenia
żołądkowo-jelitowe, wątroby, nerek lub trudności z oddychaniem) jest bardzo małe.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Itami

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz saszetce po:
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Itami, jeśli pacjent zauważy uszkodzenie.

Zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną samoprzylepną do środka.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Itami
- Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.
  Jeden plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

- Pozostałe składniki to:
  Metakrylanu butylu kopolimer zasadowy
  Akrylanów kopolimer
  Makrogolu 12 stearynian
  Sorbitanu oleinian
  Poliestrowa warstwa nośna
  Papierowa monosilikonowa warstwa ochronna

Jak wygląda lek Itami i co zawiera opakowanie
Lek Itami to białe plastry samoprzylepne o wymiarach 10x14 cm, których jedna strona jest wykonana
z włókniny, natomiast druga z papieru.
Każde opakowanie leku Itami zawiera 2, 5 lub 10 plastrów leczniczych. Każdy plaster jest zamknięty
w osobnej saszetce.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (Padova)
Włochy

Wytwórca:
IBSA Farmaceutici Italia Srl,
Strada Statale n.11 Padana Superiore, km. 160
20051 Cassina de’ Pecchi (MI)
Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DE: Itami 140 mg Wirkstoffhaltiges Pflaster
PL: Itami, 140 mg, plaster leczniczy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.05.2021

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza