Ismigen tabl. podjęzyk. - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Lallemand

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. podjęzyk.

Dawkowanie

Podjęzykowo. Dorośli, młodzież i dzieci ≥3 lat. 1 tabl. dziennie, przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy. Sposób podania. Tabletkę należy rozpuścić pod językiem, stosować przed jedzeniem.

Zastosowanie

Profilaktyka nawracających zakażeń dróg oddechowych (ZDO) u dorosłych i u dzieci w wieku od 3 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek ISMIGEN i w jakim celu się go stosuje

Lek ISMIGEN jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat i
powyżej do leczenia ostrych, podostrych nawracających lub przewlekłych zakażeń górnych i dolnych
dróg oddechowych.
Ten lek działa również profilaktycznie zapobiegając nawracającym zakażeniom.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku ISMIGEN

Kiedy nie przyjmować leku ISMIGEN:
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ISMIGEN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek ISMIGEN a inne leki
Nie stwierdzono żadnych interakcji z innymi lekami.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak dostępnych danych należy unikać przyjmowania leku ISMIGEN w okresie ciąży i
laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

3. Jak przyjmować lek ISMIGEN

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli
Leczenie stanów ostrych: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować
aż do ustąpienia objawów przez co najmniej dziesięć dni.

Długotrwałe leczenie: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować
przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (od 3 roku życia i powyżej)
Leczenie stanów ostrych: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować
aż do ustąpienia objawów przez co najmniej dziesięć dni.

Długotrwałe leczenie: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować
przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy.

Sposób podawania
Podjęzykowo: rozpuścić pod językiem.
Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ISMIGEN
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku ISMIGEN, należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku ISMIGEN
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku ISMIGEN
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią
Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu szczepionki do obrotu (częstość nieznana): ból
gardła, reakcje nadwrażliwości typu alergicznego obejmujące pokrzywkę, wysypkę, świąd i obrzęk,
gorączka i ból głowy, wymioty i ból brzucha.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ISMIGEN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Deklarowany termin ważności dotyczy wyłącznie produktu w nienaruszonym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już
nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera ISMIGEN
Każda tabletka zawiera 7 mg lizatu bakterii:
Staphylococcus aureus 6 miliardów
Streptococcus pyogenes 6 miliardów
Streptococcus (viridans) oralis 6 miliardów
Klebsiella pneumoniae 6 miliardów
Klebsiella ozaenae 6 miliardów
Haemophilus influenzae 6 miliardów
Neisseria catarrhalis 6 miliardów
Streptococcus pneumoniae 6 miliardów

(w tym typ TY1 - 1 miliard, typ TY2 - 1 miliard, typ TY3 - 1
miliard, typ TY5 - 1 miliard, typ TY8 - 1 miliard, typ TY47 -
1 miliard)
oraz 43 mg glicyny

Substancje pomocnicze:
celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna uwodniona,
magnezu stearynian, amonowy glicyryzynian, wyciąg ze sproszkowanej mięty

Jak wygląda lek ISMIGEN i co zawiera opakowanie
Dostępne opakowania: 3 blistry po 10 tabletek podjęzykowych, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
LALLEMAND Pharma Europe
Toftebakken 9B
3460 Birkerød
Dania

Wytwórca:
Bruschettini S.r.l.
Via Isonzo 6
16147 Genua
Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza