Ibufen mini Junior kaps. miękkie(100 mg) - 15 szt.

Opakowanie

15 szt.

Producent

Polpharma

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. miękkie

Dawkowanie

Doustnie. Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Dzieci w wieku 4-12 lat, o mc. 16-40 kg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20-30 mg/kg mc., w 3-4 dawkach podzielonych. Dzieci w wieku 4-5 lat (mc. 16-19 kg): dawka początkowa 1 kaps., następnie w razie potrzeby 1 kaps. co 6 h, maksymalna dawka dobowa - 4 kaps. (400 mg). Dzieci w wieku 6-9 lat (mc. 20-29 kg): dawka początkowa 1-2 kaps., następnie w razie potrzeby 1-2 kaps. co 8 h; maksymalna dawka dobowa - 6 kaps. (600 mg). Dzieci w wieku 10-12 lat (mc. 30-39 kg): dawka początkowa 1-2 kaps., następnie w razie potrzeby 1-2 kaps. co 6 h, maksymalna dawka dobowa - 8 kaps. (800 mg). Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi 6 h. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów oraz zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych. Jeśli zachodzi konieczność stosowania leku dłużej niż przez 3 dni lub objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma potrzeby zmniejszenia dawki. Sposób podania. Lek przyjmować podczas lub po posiłkach. Kapsułki połykać w całości, popijając szklanką wody; nie żuć, nie ssać, nie rozgryzać.

Zastosowanie

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (również migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ibufen mini Junior i w jakim celu się go stosuje

Ibufen mini Junior należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje
działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne i jest przeznaczony dla dzieci w wieku
od 4 do 12 lat o wadze od 16 do 40 kilogramów.

W jakim celu stosuje się Ibufen mini Junior
Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:
- bóle głowy (również migrenowe);
- bóle zębów;
- bóle mięśniowe, stawowe i kostne;
- bóle po urazach;
- nerwobóle;
- bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie;
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.
- stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub
  innych chorób zakaźnych).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibufen mini Junior

Kiedy nie stosować leku Ibufen mini Junior:
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości duszność, astmę, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywkę po
  przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ);
- jeśli pacjenta ma owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka (lub miał dwa lub więcej
  takich epizodów w przeszłości);
- jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości krwawienie lub perforację przewodu pokarmowego,
  związane z wcześniejszym przyjmowaniem leków z grupy NLPZ;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- u dzieci w wieku poniżej 4 lat lub o masie ciała poniżej 16 kilogramów;
- jeśli pacjent ma krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi;
- jeśli pacjent jest ciężko odwodniony (w wyniku wymiotów, biegunki lub niewystarczającego
  spożycia płynów).
- Ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie
  piersią i wpływ na płodność”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ibufen mini Junior należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

Należy poinformować farmaceutę lub lekarza, jeżeli u pacjenta występuje zakażenie - patrz poniżej,
punkt zatytułowany „Zakażenia”.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się
z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem leku Ibufen mini Junior, pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub
farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból
  w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta
  choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub
  zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub
  przemijający atak niedokrwienny - TIA);
- jeśli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
  cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali
  tytoń;
- jeśli pacjent ma choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (ang. SLE) lub mieszana
  choroba tkanki łącznej);
- jeśli pacjent ma chorobę jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba
  Leśniowskiego-Crohna);
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
- bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych;
- jeśli pacjent ma astmę lub chorobę alergiczną, gdyż może wystąpić duszność;
- jeśli pacjent ma zapalenie błony śluzowej nosa, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne
  zaburzenia oddechowe, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.
  Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci ataków duszności (tak zwana astma analgetyczna),
  obrzęku Quinckego lub pokrzywki;
- jeśli stwierdzono ospę wietrzną - patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.
- przyjmuje takie leki, jak Ibufen mini Junior, ponieważ może to być związane z niewielkim
  zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe
  przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu
  leczenia niż zalecane (patrz punkt 3. ulotki);
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi;
- jeśli długotrwale stosuje lek Ibufen mini Junior - wymagane jest regularne kontrolowanie
  parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi.

Reakcje skórne
Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Ibufen mini
Junior. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub
inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ibufen mini Junior i niezwłocznie zwrócić
się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz
punkt 4.

Zakażenia
Ibufen mini Junior może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym Ibufen
mini Junior może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji
prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez
bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent
przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają,
należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi
inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych (patrz punkt „Lek Ibufen mini Junior a inne leki”).

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia
objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone
na występowanie działań niepożądanych.
Nałogowe stosowanie (różnych) leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek
z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Ryzyko to może ulec zwiększeniu
w przypadku obciążenia fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Dlatego należy tego
unikać. Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.
Po długotrwałym stosowaniu leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy
leczyć zwiększonymi dawkami leku.

Dzieci
Stosowanie leku Ibufen mini Junior u dzieci w wieku poniżej 4 lat lub o masie ciała poniżej
16 kilogramów jest przeciwwskazane.

Lek Ibufen mini Junior a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Ibufen mini Junior może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na
działanie leku Ibufen mini Junior. Na przykład:
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
  zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna);
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopril, leki beta-adrenolityczne,
  takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie
  jak losartan);
- leki przeciwbólowe;
- inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
- leki moczopędne;
- zydowudyna;
- lit i metotreksat;
- kortykosteroidy;
- cyklosporyna;
- digoksyna;
- leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny;
- fenytoina;
- takrolimus;
- mifepryston;
- antybiotyki z grupy chinolonów;
- leki przeciwcukrzycowe (z grupy pochodnych sulfonylomocznika).
Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibufen mini
Junior. Dlatego też przed zastosowaniem leku Ibufen mini Junior z innymi lekami zawsze należy
poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ibufen mini Junior z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek należy przyjmować podczas lub po posiłkach, z dużą ilością płynów.

W czasie stosowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na możliwość zaostrzenia działań
niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ibufen mini Junior przeznaczony jest dla dzieci (patrz punkt 1. ulotki). Poniżej przedstawione dane
dotyczą substancji czynnej – ibuprofenu.

Ciąża
Nie należy stosować leku Ibufen mini Junior w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ może to
zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub spowodować komplikacje podczas porodu. Może
powodować zaburzenia nerek i serca u nienarodzonego dziecka. Może to wpłynąć na skłonność do
krwawień u pacjentki i jej dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu porodu.

Nie należy przyjmować leku Ibufen mini Junior w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że jest to
bezwzględnie konieczne i zalecone przez lekarza. Jeśli u pacjentki konieczne jest leczenie w tym
okresie lub podczas próby zajścia w ciążę, należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę leku przez
możliwie najkrótszy czas. Lek Ibufen mini Junior przyjmowany przez okres dłuższy niż kilka dni,
począwszy od 20. tygodnia ciąży, może powodować zaburzenie nerek u nienarodzonego dziecka, co
może prowadzić do niskiego poziomu płynu owodniowego otaczającego dziecko (małowodzie) lub
zwężenia naczynia krwionośnego (przewodu tętniczego) w sercu dziecka. Jeśli konieczne jest leczenie
dłuższe niż kilka dni, lekarz może zalecić dodatkowe monitorowanie.

Karmienie piersią
Lek przenika do mleka kobiecego, jednak może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli
podawany jest w zalecanych dawkach i przez najkrótszy możliwy okres czasu.

Wpływ na płodność
Lek należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na
płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Ibufen mini Junior nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeśli jest stosowany krótkotrwale i w zalecanych dawkach.

Lek Ibufen mini Junior zawiera sorbitol (E 420), maltitol ciekły (E 965)
Lek zawiera 19,6 mg sorbitolu w każdej kapsułce.
Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka)
nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję
fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.

Lek zawiera 10,2 mg maltitolu ciekłego w każdej kapsułce.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ibufen mini Junior

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia
objawów i zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy
(takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
(patrz punkt 2).

Lek przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 4 do 12 lat o wadze od 16 do
40 kilogramów.
Stosowanie leku Ibufen mini Junior u dzieci w wieku poniżej 4 lat lub o masie ciała poniżej
16 kilogramów jest przeciwwskazane.

Lek należy stosować doustnie.
Dzieci - maksymalna dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20 - 30 mg na kg mc., podzielona na 3 do
4 pojedynczych dawek. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Dzieci w wieku od 4 do 5 lat (16-19 kg): dawka początkowa 1 kapsułka. Potem, w razie potrzeby
1 kapsułka co 6 godzin.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 kapsułki (400 mg ibuprofenu).

Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka początkowa 1-2 kapsułki. Potem, w razie potrzeby 1-
2 kapsułki co 8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 kapsułek (600 mg ibuprofenu).

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka początkowa 1-2 kapsułki. Potem, w razie potrzeby
1-2 kapsułki co 6 godzin.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 kapsułek (800 mg ibuprofenu).

Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi 6 godzin.

Lek stosuje się podczas lub po posiłkach. Kapsułki należy połknąć w całości, popijając szklanką
wody. Kapsułek nie należy żuć ani ssać, ani rozgryzać.

Lek przeznaczony do doraźnego stosowania
Jeśli zachodzi konieczność stosowania tego leku dłużej niż przez 3 dni lub objawy nasilą się, należy
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Ibufen mini Junior u pacjentówz zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby nie ma
potrzeby zmniejszenia dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibufen mini Junior
Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Ibufen mini Junior lub jeśli dziecko
przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala,
aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy
w takim przypadku podjąć.
Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle
głowy, dzwonienie w uszach, dezorientację i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała
senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),
osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.
Mogą również wystąpić: zwiększenie czasu protrombinowego (INR), biegunka, krwawienie z żołądka
lub jelit, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie potasu we krwi, kwasica metaboliczna, ostra
niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby, pobudzenie, u pacjentów z astmą może wystąpić
zaostrzenie objawów astmy.

Przypadki przedawkowania są rzadkie. Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe
i podtrzymujące. Lekarz rozważy podanie węgla aktywnego, jeżeli od momentu przedawkowania nie
upłynęło więcej niż jedna godzina.

Pominięcie zastosowania leku Ibufen mini Junior
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Ibufen mini Junior jest na ogół dobrze tolerowany, jednak w trakcie jego stosowania mogą
wystąpić działania niepożądane.

Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej. Stosując ibuprofen w innych wskazaniach i długotrwale
mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)
- Objawy dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, bóle brzucha, nudności, biegunka,
  wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub)
  jelit, mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)
- Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, jak również napady duszności.
  Należy przerwać stosowanie leku Ibufen mini Junior i natychmiast powiadomić lekarza.
- Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie.
- Zaburzenia widzenia.
- Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce i krwawe wymioty,
  zaostrzenie istniejącej choroby jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub
  choroba Leśniowskiego-Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)
- Szumy uszne.
- Bóle boków i (lub) brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia
  nerek (martwica brodawek nerkowych). Rzadko może również wystąpić zwiększenie stężenia
  kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000
pacjentów)
- Wyjątkowo zakażenia skóry w przebiegu ospy wietrznej. Opisywano zaostrzenie stanów
  zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) występujące w czasie
  stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).
  Jeśli podczas stosowania leku Ibufen mini Junior wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia,
  należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lekarz oceni, czy istnieją wskazania do
  zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia). Podczas stosowania
  ibuprofenu obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze
  sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami gorączką lub zaburzeniami
  świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki
  łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie.
- Problemy z produkcją komórek krwi, pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki
  w błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa
  Nie wolno we własnym zakresie stosować leczenia lekami przeciwbólowymi lub obniżającymi
  gorączkę (przeciwgorączkowymi).
- Ciężkie reakcje nadwrażliwości, których objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i gardła,
  duszność, przyspieszona akcja serca, niskie ciśnienie tętnicze, wstrząs. W przypadku
  wystąpienia jednego z powyższych objawów, co może zdarzyć się już po pierwszym
  zastosowaniu leku, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.
- Reakcje psychotyczne, depresja.
- Opisywano przypadki kołatania serca, niewydolności serca, zawału serca, udaru. Przyjmowanie
  ibuprofenu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca)
  lub udaru.
- Nadciśnienie tętnicze.
- Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.
  W przypadku silnego bólu w nadbrzuszu, krwawych wymiotów lub smołowatego stolca należy
  przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.
- Uszkodzenie wątroby (pierwszym objawem może być nieprawidłowe zabarwienie skóry) -
  dotyczy długotrwałego leczenia; niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.
- Ostre postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami, zespół
  Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.
- Zmniejszenie ilości wydalanego moczu oraz pojawienie się obrzęków (szczególnie u pacjentów
  z nadciśnieniem tętniczym krwi lub zaburzoną czynnością nerek); obrzęk oraz mętny mocz
  (zespół nerczycowy); stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), mogące prowadzić
  do ostrej niewydolności nerek. W razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów lub
  ogólnego złego samopoczucia, należy odstawić lek Ibufen mini Junior i natychmiast zgłosić się
  do lekarza, gdyż mogą być to pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą:
  wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów
  (rodzaj białych krwinek);
• czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona
  przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na
  początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy
  przerwać przyjmowanie leku Ibufen mini Junior i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.
  Patrz także punkt 2.
• skóra staje się wrażliwa na światło.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibufen mini Junior

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibufen mini Junior
- Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda kapsułka zawiera 100 mg ibuprofenu.
- Pozostałe składniki to: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; osłonka
  kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący (E 420), maltitol ciekły (E 965), woda
  oczyszczona.

Jak wygląda lek Ibufen mini Junior i co zawiera opakowanie
Lek ma postać jasnożółtych żelatynowych kapsułek ze szwem pośrodku, miękkich, wypełnionych
lepkim płynem.

W tekturowym pudełku znajduje się blister PVDC/PVC/Aluminium zawierający 15 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
tel. + 48 22 364 61 01

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza